1 Kings 16:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַת֩yearNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֨יםIn the thirtyNoun
259 [e]wə-’a-ḥaṯוְאַחַ֜תand firstAdj
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֗הyearsNoun
609 [e]lə-’ā-sāלְאָסָא֙of AsaNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֤ךְto reignVerb
6018 [e]‘ā-mə-rîעָמְרִי֙began OmriNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
8147 [e]šə-têmשְׁתֵּ֥יםtwoNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֖הand tenNoun
8141 [e]šā-nāh;שָׁנָ֑הyearsNoun
8656 [e]bə-ṯir-ṣāhבְּתִרְצָ֖הat TirzahNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַ֥ךְreignedVerb
8337 [e]šêš-שֵׁשׁ־sixNoun
8141 [e]šā-nîm.שָׁנִֽים׃yearsNoun
Hebrew Texts
מלכים א 16:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַת֩ שְׁלֹשִׁ֨ים וְאַחַ֜ת שָׁנָ֗ה לְאָסָא֙ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֔ה מָלַ֤ךְ עָמְרִי֙ עַל־יִשְׂרָאֵ֔ל שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָ֑ה בְּתִרְצָ֖ה מָלַ֥ךְ שֵׁשׁ־שָׁנִֽים׃

מלכים א 16:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת שלשים ואחת שנה לאסא מלך יהודה מלך עמרי על־ישראל שתים עשרה שנה בתרצה מלך שש־שנים׃

Links
1 Kings 16:231 Kings 16:23 Text Analysis1 Kings 16:23 Interlinear1 Kings 16:23 Multilingual1 Kings 16:23 TSK1 Kings 16:23 Cross References1 Kings 16:23 Bible Hub1 Kings 16:23 Biblia Paralela1 Kings 16:23 Chinese Bible1 Kings 16:23 French Bible1 Kings 16:23 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:22
Top of Page
Top of Page