1 Kings 15:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4421 [e]ū-mil-ḥā-māhוּמִלְחָמָ֨הand warNoun
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֜הthere wasVerb
996 [e]bênבֵּ֣יןbetweenPrep
609 [e]’ā-sā,אָסָ֗אAsaNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֛יןand betweenPrep
1201 [e]ba‘-šāבַּעְשָׁ֥אBaashaNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]yə-mê-hem.יְמֵיהֶֽם׃their daysNoun
Hebrew Texts
מלכים א 15:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִלְחָמָ֨ה הָיְתָ֜ה בֵּ֣ין אָסָ֗א וּבֵ֛ין בַּעְשָׁ֥א מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵ֖ל כָּל־יְמֵיהֶֽם׃

מלכים א 15:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומלחמה היתה בין אסא ובין בעשא מלך־ישראל כל־ימיהם׃

Links
1 Kings 15:161 Kings 15:16 Text Analysis1 Kings 15:16 Interlinear1 Kings 15:16 Multilingual1 Kings 15:16 TSK1 Kings 15:16 Cross References1 Kings 15:16 Bible Hub1 Kings 15:16 Biblia Paralela1 Kings 15:16 Chinese Bible1 Kings 15:16 French Bible1 Kings 15:16 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:15
Top of Page
Top of Page