1 Kings 12:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣י[as for] But the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3427 [e]hay-yō-šə-ḇîmהַיֹּשְׁבִ֖יםthat dwelledVerb
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣יin the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֥ךְand reignedVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֖םoverPrep
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘ām.רְחַבְעָֽם׃RehoboamNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 12:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל הַיֹּשְׁבִ֖ים בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֑ה וַיִּמְלֹ֥ךְ עֲלֵיהֶ֖ם רְחַבְעָֽם׃ פ

מלכים א 12:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם׃ פ

Links
1 Kings 12:171 Kings 12:17 Text Analysis1 Kings 12:17 Interlinear1 Kings 12:17 Multilingual1 Kings 12:17 TSK1 Kings 12:17 Cross References1 Kings 12:17 Bible Hub1 Kings 12:17 Biblia Paralela1 Kings 12:17 Chinese Bible1 Kings 12:17 French Bible1 Kings 12:17 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:16
Top of Page
Top of Page