1 Kings 11:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7626 [e]wə-haš-šê-ḇeṭוְהַשֵּׁ֥בֶטand tribesNoun
259 [e]hā-’e-ḥāḏהָאֶחָ֖דoneAdj
1961 [e]yih-yeh-יִֽהְיֶה־But he shall haveVerb
  lōw;לּ֑וֹtoPrep
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַן ׀to the end thatSubst
5650 [e]‘aḇ-dîעַבְדִּ֣יfor my servantNoun
1732 [e]ḏā-wiḏ,דָוִ֗דof DavidNoun
4616 [e]ū-lə-ma-‘anוּלְמַ֙עַן֙and to the end thatSubst
3389 [e]yə-rū-šā-lim,יְר֣וּשָׁלִַ֔םof sake and for JerusalemNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֙the cityNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
977 [e]bā-ḥar-tîבָּחַ֣רְתִּיI have chosenVerb
  ḇāh,בָ֔הּinPrep
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֖לfrom allNoun
7626 [e]šiḇ-ṭêשִׁבְטֵ֥יthe tribesNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים א 11:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַשֵּׁ֥בֶט הָאֶחָ֖ד יִֽהְיֶה־לֹּ֑ו לְמַ֣עַן ׀ עַבְדִּ֣י דָוִ֗ד וּלְמַ֙עַן֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם הָעִיר֙ אֲשֶׁ֣ר בָּחַ֣רְתִּי בָ֔הּ מִכֹּ֖ל שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים א 11:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשבט האחד יהיה־לו למען ׀ עבדי דוד ולמען ירושלם העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל׃

Links
1 Kings 11:321 Kings 11:32 Text Analysis1 Kings 11:32 Interlinear1 Kings 11:32 Multilingual1 Kings 11:32 TSK1 Kings 11:32 Cross References1 Kings 11:32 Bible Hub1 Kings 11:32 Biblia Paralela1 Kings 11:32 Chinese Bible1 Kings 11:32 French Bible1 Kings 11:32 German Bible

Bible Hub
1 Kings 11:31
Top of Page
Top of Page