1 Chronicles 6:65
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]way-yit-tə-nūוַיִּתְּנ֣וּAnd they gaveVerb
1486 [e]ḇag-gō-w-rāl,בַגּוֹרָ֗לby lotNoun
4294 [e]mim-maṭ-ṭêhמִמַּטֵּ֤הfrom the tribeNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־of the sonsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
4294 [e]ū-mim-maṭ-ṭêhוּמִמַּטֵּ֣הand out of the tribesNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־of the sonsNoun
8095 [e]šim-‘ō-wn,שִׁמְע֔וֹןof SimeonNoun
4294 [e]ū-mim-maṭ-ṭêhוּמִמַּטֵּ֖הand out of the tribesNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
1144 [e]ḇin-yā-min;בִנְיָמִ֑ןof BenjaminNoun
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
5892 [e]he-‘ā-rîmהֶעָרִ֣יםcitiesNoun
428 [e]hā-’êl-leh,הָאֵ֔לֶּהthesePro
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7121 [e]yiq-rə-’ūיִקְרְא֥וּare calledVerb
853 [e]’eṯ-hemאֶתְהֶ֖ם - Acc
8034 [e]bə-šê-mō-wṯ.בְּשֵׁמֽוֹת׃by nameNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 6:65 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתְּנ֣וּ בַגֹּורָ֗ל מִמַּטֵּ֤ה בְנֵי־יְהוּדָה֙ וּמִמַּטֵּ֣ה בְנֵי־שִׁמְעֹ֔ון וּמִמַּטֵּ֖ה בְּנֵ֣י בִנְיָמִ֑ן אֵ֚ת הֶעָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁר־יִקְרְא֥וּ אֶתְהֶ֖ם בְּשֵׁמֹֽות׃ ס

דברי הימים א 6:65 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתנו בגורל ממטה בני־יהודה וממטה בני־שמעון וממטה בני בנימן את הערים האלה אשר־יקראו אתהם בשמות׃ ס

Links
1 Chronicles 6:651 Chronicles 6:65 Text Analysis1 Chronicles 6:65 Interlinear1 Chronicles 6:65 Multilingual1 Chronicles 6:65 TSK1 Chronicles 6:65 Cross References1 Chronicles 6:65 Bible Hub1 Chronicles 6:65 Biblia Paralela1 Chronicles 6:65 Chinese Bible1 Chronicles 6:65 French Bible1 Chronicles 6:65 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 6:64
Top of Page
Top of Page