1 Chronicles 6:56
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
7704 [e]śə-ḏêhשְׂדֵ֥הthe fieldsNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֖ירof the cityNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2691 [e]ḥă-ṣê-re-hā;חֲצֵרֶ֑יהָthe villagesNoun
5414 [e]nā-ṯə-nūנָתְנ֖וּthey gaveVerb
3612 [e]lə-ḵā-lêḇלְכָלֵ֥בto CalebNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3312 [e]yə-p̄un-neh.יְפֻנֶּֽה׃of JephunnehNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 6:56 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־שְׂדֵ֥ה הָעִ֖יר וְאֶת־חֲצֵרֶ֑יהָ נָתְנ֖וּ לְכָלֵ֥ב בֶּן־יְפֻנֶּֽה׃ ס

דברי הימים א 6:56 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־שדה העיר ואת־חצריה נתנו לכלב בן־יפנה׃ ס

Links
1 Chronicles 6:561 Chronicles 6:56 Text Analysis1 Chronicles 6:56 Interlinear1 Chronicles 6:56 Multilingual1 Chronicles 6:56 TSK1 Chronicles 6:56 Cross References1 Chronicles 6:56 Bible Hub1 Chronicles 6:56 Biblia Paralela1 Chronicles 6:56 Chinese Bible1 Chronicles 6:56 French Bible1 Chronicles 6:56 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 6:55
Top of Page
Top of Page