1 Chronicles 4:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8096 [e]ū-lə-šim-‘îוּלְשִׁמְעִ֞יand ShimeiNoun
1121 [e]bā-nîmבָּנִ֨יםsonsNoun
8337 [e]šiš-šāhשִׁשָּׁ֤הhad sixNoun
6240 [e]‘ā-śārעָשָׂר֙and tenNoun
1323 [e]ū-ḇā-nō-wṯוּבָנ֣וֹתand daughersNoun
8337 [e]šêš,שֵׁ֔שׁsixNoun
251 [e]ū-lə-’e-ḥāwוּלְאֶחָ֕יוbut his brothersNoun
369 [e]’ênאֵ֖יןhad notPrt
1121 [e]bā-nîmבָּנִ֣יםchildrenNoun
7227 [e]rab-bîm;רַבִּ֑יםmanyAdj
3605 [e]wə-ḵōlוְכֹל֙and did allNoun
4940 [e]miš-paḥ-tām,מִשְׁפַּחְתָּ֔םtheir familyNoun
3808 [e]לֹ֥אneitherAdv
7235 [e]hir-būהִרְבּ֖וּmultiplyVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־like toPrep
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 4:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְשִׁמְעִ֞י בָּנִ֨ים שִׁשָּׁ֤ה עָשָׂר֙ וּבָנֹ֣ות שֵׁ֔שׁ וּלְאֶחָ֕יו אֵ֖ין בָּנִ֣ים רַבִּ֑ים וְכֹל֙ מִשְׁפַּחְתָּ֔ם לֹ֥א הִרְבּ֖וּ עַד־בְּנֵ֥י יְהוּדָֽה׃ ס

דברי הימים א 4:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד־בני יהודה׃ ס

Links
1 Chronicles 4:271 Chronicles 4:27 Text Analysis1 Chronicles 4:27 Interlinear1 Chronicles 4:27 Multilingual1 Chronicles 4:27 TSK1 Chronicles 4:27 Cross References1 Chronicles 4:27 Bible Hub1 Chronicles 4:27 Biblia Paralela1 Chronicles 4:27 Chinese Bible1 Chronicles 4:27 French Bible1 Chronicles 4:27 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 4:26
Top of Page
Top of Page