1 Chronicles 17:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙O LORDNoun
369 [e]’ênאֵ֣יןnonePrt
3644 [e]kā-mō-w-ḵā,כָּמ֔וֹךָlike youAdv
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןneitherPrt
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֖ים[is there any] GodNoun
2108 [e]zū-lā-ṯe-ḵā;זוּלָתֶ֑ךָbeside youNoun
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֥לaccording to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
8085 [e]šā-ma‘-nūשָׁמַ֖עְנוּwe have heardVerb
241 [e]bə-’ā-zə-nê-nū.בְּאָזְנֵֽינוּ׃with our earsNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 17:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְהוָה֙ אֵ֣ין כָּמֹ֔וךָ וְאֵ֥ין אֱלֹהִ֖ים זוּלָתֶ֑ךָ בְּכֹ֥ל אֲשֶׁר־שָׁמַ֖עְנוּ בְּאָזְנֵֽינוּ׃

דברי הימים א 17:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יהוה אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר־שמענו באזנינו׃

Links
1 Chronicles 17:201 Chronicles 17:20 Text Analysis1 Chronicles 17:20 Interlinear1 Chronicles 17:20 Multilingual1 Chronicles 17:20 TSK1 Chronicles 17:20 Cross References1 Chronicles 17:20 Bible Hub1 Chronicles 17:20 Biblia Paralela1 Chronicles 17:20 Chinese Bible1 Chronicles 17:20 French Bible1 Chronicles 17:20 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 17:19
Top of Page
Top of Page