1 Chronicles 12:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יOf the sonsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
5375 [e]nō-śə-’êנֹשְׂאֵ֥יthat boreVerb
6793 [e]ṣin-nāhצִנָּ֖הshieldNoun
7420 [e]wā-rō-maḥ;וָרֹ֑מַחand spearNoun
8337 [e]šê-šeṯשֵׁ֧שֶׁתsixNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֛יםthousandNoun
8083 [e]ū-šə-mō-w-nehוּשְׁמוֹנֶ֥הand eightNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯמֵא֖וֹתhundredNoun
2502 [e]ḥă-lū-ṣêחֲלוּצֵ֥יready armedVerb
6635 [e]ṣā-ḇā.צָבָֽא׃to the warNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 12:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנֵ֣י יְהוּדָ֔ה נֹשְׂאֵ֥י צִנָּ֖ה וָרֹ֑מַח שֵׁ֧שֶׁת אֲלָפִ֛ים וּשְׁמֹונֶ֥ה מֵאֹ֖ות חֲלוּצֵ֥י צָבָֽא׃ ס

דברי הימים א 12:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בני יהודה נשאי צנה ורמח ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא׃ ס

Links
1 Chronicles 12:251 Chronicles 12:25 Text Analysis1 Chronicles 12:25 Interlinear1 Chronicles 12:25 Multilingual1 Chronicles 12:25 TSK1 Chronicles 12:25 Cross References1 Chronicles 12:25 Bible Hub1 Chronicles 12:25 Biblia Paralela1 Chronicles 12:25 Chinese Bible1 Chronicles 12:25 French Bible1 Chronicles 12:25 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 12:24
Top of Page
Top of Page