Psalm 144:12
834 [e]   12
’ă·šer   12
אֲשֶׁ֤ר   12
That   12
Prt   12
1121 [e]
bā·nê·nū
בָּנֵ֨ינוּ ׀
our sons
Noun
5195 [e]
kin·ṭi·‘îm
כִּנְטִעִים֮
[may be] as plants
Noun
1431 [e]
mə·ḡud·dā·lîm
מְגֻדָּלִ֪ים
grown up
Verb
  
 

 
 
 5271 [e]
bin·‘ū·rê·hem
בִּֽנְעוּרֵ֫יהֶ֥ם
in their youth
Noun
1323 [e]
bə·nō·w·ṯê·nū
בְּנוֹתֵ֥ינוּ
[that] our daughers
Noun
  
 

 
 
 2106 [e]
ḵə·zā·wî·yōṯ;
כְזָוִיֹּ֑ת
[may be] as corner stones
Noun
2404 [e]
mə·ḥuṭ·ṭā·ḇō·wṯ,
מְ֝חֻטָּב֗וֹת
polished
Verb
8403 [e]
taḇ·nîṯ
תַּבְנִ֥ית
[after] the similitude
Noun
  
 

 
 
 1964 [e]
hê·ḵāl.
הֵיכָֽל׃
of a palace
Noun
Links
Psalm 144:12Psalm 144:12 Text AnalysisPsalm 144:12 InterlinearPsalm 144:12 MultilingualPsalm 144:12 TSKPsalm 144:12 Cross ReferencesPsalm 144:12 Bible HubPsalm 144:12 Biblia ParalelaPsalm 144:12 Chinese BiblePsalm 144:12 French BiblePsalm 144:12 German Bible

Bible Hub
Psalm 144:11
Top of Page
Top of Page