Psalm 136
Interlinear Bible
His Loving Kindness Endures Forever
3034 [e]   1
hō·w·ḏū   1
הוֹד֣וּ   1
O give thanks   1
Verb   1
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֣ה
to the LORD
Noun
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
  
 

 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ;
ט֑וֹב
[he is] good
Adj
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
3034 [e]   2
hō·w·ḏū   2
ה֭וֹדוּ   2
O give thanks   2
Verb   2
430 [e]
lê·lō·hê
לֵֽאלֹהֵ֣י
to the God
Noun
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָאֱלֹהִ֑ים
of gods
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
3034 [e]   3
hō·w·ḏū   3
ה֭וֹדוּ   3
O give thanks   3
Verb   3
113 [e]
la·’ă·ḏō·nê
לַאֲדֹנֵ֣י
to the Lord
Noun
  
 

 
 
 113 [e]
hā·’ă·ḏō·nîm;
הָאֲדֹנִ֑ים
of lords
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·lām
לְעֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
6213 [e]   4
lə·‘ō·śêh   4
לְעֹ֘שֵׂ֤ה   4
does   4
Verb   4
  
 

 
 
 6381 [e]
nip̄·lā·’ō·wṯ
נִפְלָא֣וֹת
wonders
Verb
1419 [e]
gə·ḏō·lō·wṯ
גְּדֹל֣וֹת
great
Adj
905 [e]
lə·ḇad·dōw;
לְבַדּ֑וֹ
To Him who alone
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
6213 [e]   5
lə·‘ō·śêh   5
לְעֹשֵׂ֣ה   5
To Him who made   5
Verb   5
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim
הַ֭שָּׁמַיִם
the heavens
Noun
8394 [e]
biṯ·ḇū·nāh;
בִּתְבוּנָ֑ה
with skill
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
7554 [e]   6
lə·rō·qa‘   6
לְרֹקַ֣ע   6
To Him who spread   6
Verb   6
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָ֭אָרֶץ
the earth
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
above
Prep
  
 

 
 
 4325 [e]
ham·mā·yim;
הַמָּ֑יִם
the waters
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
6213 [e]   7
lə·‘ō·śêh   7
לְ֭עֹשֵׂה   7
To Him who made   7
Verb   7
  
 

 
 
 216 [e]
’ō·w·rîm
אוֹרִ֣ים
lights
Noun
1419 [e]
gə·ḏō·lîm;
גְּדֹלִ֑ים
great
Adj
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
853 [e]   8
’eṯ-   8
אֶת־   8
 -    8
Acc   8
8121 [e]
haš·še·meš
הַ֭שֶּׁמֶשׁ
The sun
Noun
4475 [e]
lə·mem·še·leṯ
לְמֶמְשֶׁ֣לֶת
to rule
Noun
  
 

 
 
 3117 [e]
bay·yō·wm;
בַּיּ֑וֹם
by day
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
853 [e]   9
’eṯ-   9
אֶת־   9
 -    9
Acc   9
3394 [e]
hay·yā·rê·aḥ
הַיָּרֵ֣חַ
The moon
Noun
3556 [e]
wə·ḵō·w·ḵā·ḇîm
וְ֭כוֹכָבִים
and stars
Noun
4475 [e]
lə·mem·šə·lō·wṯ
לְמֶמְשְׁל֣וֹת
to rule
Noun
  
 

 
 
 3915 [e]
bal·lā·yə·lāh;
בַּלָּ֑יְלָה
by night
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
5221 [e]   10
lə·mak·kêh   10
לְמַכֵּ֣ה   10
To Him who struck   10
Verb   10
4714 [e]
miṣ·ra·yim
מִ֭צְרַיִם
Egypt
Noun
  
 

 
 
 1060 [e]
biḇ·ḵō·w·rê·hem;
בִּבְכוֹרֵיהֶ֑ם
in their firstborn
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
3318 [e]   11
way·yō·w·ṣê   11
וַיּוֹצֵ֣א   11
And brought out   11
Verb   11
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִ֭שְׂרָאֵל
Israel
Noun
8432 [e]
mit·tō·w·ḵām;
מִתּוֹכָ֑ם
from among
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
  
 

 
 
 3027 [e]   12
bə·yāḏ   12
בְּיָ֣ד   12
hand   12
Noun   12
2389 [e]
ḥă·zā·qāh
חֲ֭זָקָה
With a strong
Adj
  
 

 
 
 2220 [e]
ū·ḇiz·rō·w·a‘
וּבִזְר֣וֹעַ
and arm
Noun
5186 [e]
nə·ṭū·yāh;
נְטוּיָ֑ה
with a stretched out
Verb
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
1504 [e]   13
lə·ḡō·zêr   13
לְגֹזֵ֣ר   13
To Him who divided   13
Verb   13
3220 [e]
yam-
יַם־
sea
Noun
5488 [e]
sūp̄
ס֭וּף
the Red
Noun
  
 

 
 
 1506 [e]
liḡ·zā·rîm;
לִגְזָרִ֑ים
into parts
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
5674 [e]   14
wə·he·‘ĕ·ḇîr   14
וְהֶעֱבִ֣יר   14
And to pass through   14
Verb   14
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֣ל
made Israel
Noun
8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵōw;
בְּתוֹכ֑וֹ
the middle
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
5287 [e]   15
wə·ni·‘êr   15
וְנִ֘עֵ֤ר   15
But overthrew   15
Verb   15
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֣ה
Pharaoh
Noun
2428 [e]
wə·ḥê·lōw
וְחֵיל֣וֹ
and his host
Noun
  
 

 
 
 3220 [e]
ḇə·yam-
בְיַם־
sea
Noun
5488 [e]
sūp̄;
ס֑וּף
in the Red
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
1980 [e]   16
lə·mō·w·lîḵ   16
לְמוֹלִ֣יךְ   16
To Him who led   16
Verb   16
5971 [e]
‘am·mōw
עַ֭מּוֹ
his people
Noun
  
 

 
 
 4057 [e]
bam·miḏ·bār;
בַּמִּדְבָּ֑ר
through the wilderness
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
5221 [e]   17
lə·mak·kêh   17
לְ֭מַכֵּה   17
To Him who struck   17
Verb   17
  
 

 
 
 4428 [e]
mə·lā·ḵîm
מְלָכִ֣ים
kings
Noun
1419 [e]
gə·ḏō·lîm;
גְּדֹלִ֑ים
great
Adj
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
2026 [e]   18
way·ya·hă·rōḡ   18
וַֽ֭יַּהֲרֹג   18
And slew   18
Verb   18
  
 

 
 
 4428 [e]
mə·lā·ḵîm
מְלָכִ֣ים
kings
Noun
117 [e]
’ad·dî·rîm;
אַדִּירִ֑ים
famous
Adj
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
5511 [e]   19
lə·sî·ḥō·wn   19
לְ֭סִיחוֹן   19
Sihon   19
Noun   19
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
king
Noun
  
 

 
 
 567 [e]
hā·’ĕ·mō·rî;
הָאֱמֹרִ֑י
of the Amorites
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
5747 [e]   20
ū·lə·‘ō·wḡ   20
וּ֭לְעוֹג   20
and Og   20
Noun   20
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
the king
Noun
  
 

 
 
 1316 [e]
hab·bā·šān;
הַבָּשָׁ֑ן
of Bashan
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
5414 [e]   21
wə·nā·ṯan   21
וְנָתַ֣ן   21
And gave   21
Verb   21
776 [e]
’ar·ṣām
אַרְצָ֣ם
their land
Noun
  
 

 
 
 5159 [e]
lə·na·ḥă·lāh;
לְנַחֲלָ֑ה
for a heritage
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
5159 [e]   22
na·ḥă·lāh   22
נַ֭חֲלָה   22
[Even] a heritage   22
Noun   22
3478 [e]
lə·yiś·rā·’êl
לְיִשְׂרָאֵ֣ל
to Israel
Noun
  
 

 
 
 5650 [e]
‘aḇ·dōw;
עַבְדּ֑וֹ
his servant
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
  
 

 
 
 8216 [e]   23
bə·šip̄·lê·nū   23
שֶׁ֭בְּשִׁפְלֵנוּ   23
in our low estate   23
Noun   23
2142 [e]
zā·ḵar
זָ֣כַר
Who remembered
Verb
  
lā·nū;
לָ֑נוּ
to
Prep
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
6561 [e]   24
way·yip̄·rə·qê·nū   24
וַיִּפְרְקֵ֥נוּ   24
And has redeemed us   24
Verb   24
  
 

 
 
 6862 [e]
miṣ·ṣā·rê·nū;
מִצָּרֵ֑ינוּ
from our enemies
Adj
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
5414 [e]   25
nō·ṯên   25
נֹתֵ֣ן   25
Who gives   25
Verb   25
3899 [e]
le·ḥem
לֶ֭חֶם
food
Noun
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
to all
Noun
  
 

 
 
 1320 [e]
bā·śār;
בָּשָׂ֑ר
flesh
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
3034 [e]   26
hō·w·ḏū   26
ה֭וֹדוּ   26
O give thanks   26
Verb   26
410 [e]
lə·’êl
לְאֵ֣ל
to the God
Noun
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·mā·yim;
הַשָּׁמָ֑יִם
of heaven
Noun
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
[endureth] forever
Noun
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
his covenant loyalty
Noun
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Psalm 135
Top of Page
Top of Page