Daniel 5
Interlinear Bible
Belshazzar's Impious Feast
1113 [e]   1
bê·lə·šaṣ·ṣar   1
בֵּלְשַׁאצַּ֣ר   1
Belshazzar   1
Noun   1
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֗א
the king
Noun
5648 [e]
‘ă·ḇaḏ
עֲבַד֙
made
Verb
3900 [e]
lə·ḥem
לְחֶ֣ם
a feast
Noun
7229 [e]
raḇ,
רַ֔ב
great
Adj
  
 

 
 
 7261 [e]
lə·raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî
לְרַבְרְבָנ֖וֹהִי
of his nobles
Noun
506 [e]
’ă·lap̄;
אֲלַ֑ף
to a thousand
Noun
6903 [e]
wə·lā·qo·ḇêl
וְלָקֳבֵ֥ל
and before
Subst
506 [e]
’al·pā
אַלְפָּ֖א
the thousand
Noun
2562 [e]
ḥam·rā
חַמְרָ֥א
wine
Noun
  
 
.
 
 
 8355 [e]
šā·ṯêh.
שָׁתֵֽה׃
drank
Verb
  
 

 
 
 1113 [e]   2
bê·lə·šaṣ·ṣar   2
בֵּלְשַׁאצַּ֞ר   2
Belshazzar   2
Noun   2
560 [e]
’ă·mar
אֲמַ֣ר ׀
commanded
Verb
2939 [e]
biṭ·‘êm
בִּטְעֵ֣ם
make to eat
Verb
  
 

 
 
 2562 [e]
ḥam·rā,
חַמְרָ֗א
the wine
Noun
858 [e]
lə·hay·ṯā·yāh
לְהַיְתָיָה֙
to bring
Verb
3984 [e]
lə·mā·nê
לְמָאנֵי֙
vessels
Noun
1722 [e]
da·hă·ḇā
דַּהֲבָ֣א
the golden
Noun
3702 [e]
wə·ḵas·pā,
וְכַסְפָּ֔א
and silver
Noun
1768 [e]

דִּ֤י
that
Prt
5312 [e]
han·pêq
הַנְפֵּק֙
had taken
Verb
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר
Nebuchadnezzar
Noun
2 [e]
’ă·ḇū·hî,
אֲב֔וּהִי
his father
Noun
4481 [e]
min-
מִן־
of
Prep
1965 [e]
hê·ḵə·lā
הֵיכְלָ֖א
the temple
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
that [was]
Prt
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem;
בִירוּשְׁלֶ֑ם
in Jerusalem
Noun
8355 [e]
wə·yiš·tō·wn
וְיִשְׁתּ֣וֹן
and might drink
Verb
  
bə·hō·wn,
בְּה֗וֹן
in
Prep
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
that the king
Noun
  
 

 
 
 7261 [e]
wə·raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî,
וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי
and his princes
Noun
  
 

 
 
 7695 [e]
šê·ḡə·lā·ṯêh
שֵׁגְלָתֵ֖הּ
his wives
Noun
  
 

 
 
 3904 [e]
ū·lə·ḥê·nā·ṯêh.
וּלְחֵנָתֵֽהּ׃
and his concubines
Noun
116 [e]   3
bê·ḏa·yin,   3
בֵּאדַ֗יִן   3
Then   3
Adv   3
858 [e]
hay·ṯîw
הַיְתִיו֙
they brought
Verb
3984 [e]
mā·nê
מָאנֵ֣י
vessels
Noun
1722 [e]
ḏa·hă·ḇā,
דַהֲבָ֔א
the golden
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
that
Prt
5312 [e]
han·pi·qū,
הַנְפִּ֗קוּ
were taken out
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
of
Prep
1965 [e]
hê·ḵə·lā
הֵֽיכְלָ֛א
the temple
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
of
Prt
1005 [e]
ḇêṯ
בֵ֥ית
the house
Noun
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֖א
of God
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
that [was]
Prt
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem;
בִירֽוּשְׁלֶ֑ם
at Jerusalem
Noun
8355 [e]
wə·’iš·tîw
וְאִשְׁתִּ֣יו
and drank
Verb
  
bə·hō·wn,
בְּה֗וֹן
in
Prep
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
the king
Noun
  
 

 
 
 7261 [e]
wə·raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî,
וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי
and his princes
Noun
  
 

 
 
 7695 [e]
šê·ḡə·lā·ṯêh
שֵׁגְלָתֵ֖הּ
his wives
Noun
  
 

 
 
 3904 [e]
ū·lə·ḥê·nā·ṯêh.
וּלְחֵנָתֵֽהּ׃
and his concubines
Noun
8355 [e]   4
’iš·tîw   4
אִשְׁתִּ֖יו   4
They drank   4
Verb   4
  
 

 
 
 2562 [e]
ḥam·rā;
חַמְרָ֑א
wine
Noun
7624 [e]
wə·šab·ba·ḥū
וְ֠שַׁבַּחוּ
and praised
Verb
426 [e]
lê·lā·hê
לֵֽאלָהֵ֞י
the gods
Noun
  
 

 
 
 1722 [e]
da·hă·ḇā
דַּהֲבָ֧א
of gold
Noun
  
 

 
 
 3702 [e]
wə·ḵas·pā
וְכַסְפָּ֛א
and of silver
Noun
  
 

 
 
 5174 [e]
nə·ḥā·šā
נְחָשָׁ֥א
of bronze
Noun
  
 

 
 
 6523 [e]
p̄ar·zə·lā
פַרְזְלָ֖א
of iron
Noun
  
 

 
 
 636 [e]
’ā·‘ā
אָעָ֥א
of wood
Noun
  
 
.
 
 
 69 [e]
wə·’aḇ·nā.
וְאַבְנָֽא׃
and of stone
Noun
The Handwriting on the Wall
     5
bah-   5
בַּהּ־   5
in   5
Prep   5
8160 [e]
ša·‘ă·ṯāh,
שַׁעֲתָ֗ה
the same hour
Noun
  
[nə·p̄a·qū
[נְפַקוּ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
5312 [e]
(nə·p̄a·qāh
(נְפַ֙קָה֙
came forth
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
677 [e]
’eṣ·bə·‘ān
אֶצְבְּעָן֙
fingers
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
of
Prt
  
 

 
 
 3028 [e]
yaḏ-
יַד־
hand
Noun
606 [e]
’ĕ·nāš,
אֱנָ֔שׁ
of a man
Noun
3790 [e]
wə·ḵā·ṯə·ḇān
וְכָֽתְבָן֙
and wrote
Verb
6903 [e]
lā·qo·ḇêl
לָקֳבֵ֣ל
over against
Subst
5043 [e]
neḇ·raš·tā,
נֶבְרַשְׁתָּ֔א
the lampstand
Noun
5922 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
1528 [e]
gî·rā
גִּירָ֕א
the plaster
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
of
Prt
3797 [e]
ḵə·ṯal
כְתַ֥ל
the wall
Noun
  
 

 
 
 1965 [e]
hê·ḵə·lā
הֵיכְלָ֖א
palace
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
of
Prt
4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
of the king
Noun
4430 [e]
ū·mal·kā
וּמַלְכָּ֣א
and the king
Noun
2370 [e]
ḥā·zêh,
חָזֵ֔ה
saw
Verb
6447 [e]
pas
פַּ֥ס
the part
Noun
3028 [e]
yə·ḏāh
יְדָ֖ה
of the hand
Noun
1768 [e]

דִּ֥י
that
Prt
  
 
.
 
 
 3790 [e]
ḵā·ṯə·ḇāh.
כָתְבָֽה׃
wrote
Verb
116 [e]   6
’ĕ·ḏa·yin   6
אֱדַ֤יִן   6
Then   6
Adv   6
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
of the king
Noun
2122 [e]
zi·yō·hî
זִיוֹ֣הִי
countenance
Noun
  
 

 
 
 8133 [e]
šə·nō·w·hî,
שְׁנ֔וֹהִי
was changed
Verb
7476 [e]
wə·ra·‘·yō·nō·hî
וְרַעיֹנֹ֖הִי
and his thoughts
Noun
927 [e]
yə·ḇa·hă·lūn·nêh;
יְבַהֲלוּנֵּ֑הּ
troubled him
Verb
7001 [e]
wə·qiṭ·rê
וְקִטְרֵ֤י
so that the joints
Noun
2783 [e]
ḥar·ṣêh
חַרְצֵהּ֙
of his loins
Noun
  
 

 
 
 8271 [e]
miš·tā·ra·yin,
מִשְׁתָּרַ֔יִן
were loosed
Verb
755 [e]
wə·’ar·ḵub·bā·ṯêh,
וְאַ֨רְכֻבָּתֵ֔הּ
and his knees
Noun
1668 [e]

דָּ֥א
one
Pro
1668 [e]
lə·ḏā
לְדָ֖א
against another
Pro
  
 
.
 
 
 5368 [e]
nā·qə·šān.
נָֽקְשָֽׁן׃
struck
Verb
7123 [e]   7
qā·rê   7
קָרֵ֤א   7
cried   7
Verb   7
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
The king
Noun
2429 [e]
bə·ḥa·yil,
בְּחַ֔יִל
aloud
Noun
5954 [e]
lə·he·‘ā·lāh
לְהֶֽעָלָה֙
to bring
Verb
  
 

 
 
 826 [e]
lə·’ā·šə·p̄ay·yā,
לְאָ֣שְׁפַיָּ֔א
in the conjurers
Noun
  
[kaś·dā·yê
[כַּשְׂדָּיֵא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 3779 [e]
(kaś·dā·’ê
(כַּשְׂדָּאֵ֖י
the Chaldeans
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
  
 
.
 
 
 1505 [e]
wə·ḡā·zə·ray·yā;
וְגָזְרַיָּ֑א
and the soothsayers
Verb
  
 

 
 
 6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֨ה
spoke
Verb
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֜א
The king
Noun
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַ֣ר ׀
and said
Verb
2445 [e]
lə·ḥak·kî·mê
לְחַכִּימֵ֣י
to the wise
Adj
  
 

 
 
 895 [e]
ḇā·ḇel,
בָבֶ֗ל
of Babylon
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
of
Prt
3606 [e]
ḵāl
כָל־
Any
Noun
606 [e]
’ĕ·nāš
אֱ֠נָשׁ
man
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who
Prt
7123 [e]
yiq·rêh
יִקְרֵ֞ה
shall read
Verb
  
 

 
 
 3792 [e]
kə·ṯā·ḇāh
כְּתָבָ֣ה
writing
Noun
1836 [e]
ḏə·nāh,
דְנָ֗ה
this me
Pro
6591 [e]
ū·p̄iš·rêh
וּפִשְׁרֵהּ֙
the interpretation
Noun
2324 [e]
yə·ḥaw·win·na·nî,
יְחַוִּנַּ֔נִי
show
Verb
  
 

 
 
 711 [e]
’ar·gə·wā·nā
אַרְגְּוָנָ֣א
with scarlet
Noun
3848 [e]
yil·baš,
יִלְבַּ֗שׁ
shall be clothed
Verb
  
[wə·ham·mō·wn·ḵā
[וְהַמֹּונְכָא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
2002 [e]
(wə·ham·nî·ḵā
(וְהַֽמְנִיכָ֤א
a chain
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
who
Prt
1722 [e]
ḏa·hă·ḇā
דַהֲבָא֙
gold
Noun
5922 [e]
‘al-
עַֽל־
about
Prep
  
 

 
 
 6676 [e]
ṣaw·wə·rêh,
צַוְּארֵ֔הּ
his neck
Noun
8523 [e]
wə·ṯal·tî
וְתַלְתִּ֥י
and shall be the third ruler
Adj
4437 [e]
ḇə·mal·ḵū·ṯā
בְמַלְכוּתָ֖א
in the kingdom
Noun
  
 
.
 
 
 7981 [e]
yiš·laṭ.
יִשְׁלַֽט׃
shall be the third ruler
Verb
  
s
ס
 - 
 
116 [e]   8
’ĕ·ḏa·yin   8
אֱדַ֙יִן֙   8
Then   8
Adv   8
  
[‘ā·lă·lîn
[עָלֲלִין
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
5954 [e]
(‘āl·lîn,
(עָֽלִּ֔ין
came in
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
3606 [e]
kōl
כֹּ֖ל
all
Noun
2445 [e]
ḥak·kî·mê
חַכִּימֵ֣י
wise
Adj
4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
of the king
Noun
3809 [e]
wə·lā-
וְלָֽא־
but not
Adv
3546 [e]
ḵā·hă·lîn
כָהֲלִ֤ין
do they could
Verb
  
 

 
 
 3792 [e]
kə·ṯā·ḇā
כְּתָבָא֙
the writing
Noun
7123 [e]
lə·miq·rê,
לְמִקְרֵ֔א
read
Verb
  
[ū·p̄iš·rā
[וּפִשְׁרָא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
6591 [e]
(ū·p̄iš·rêh
(וּפִשְׁרֵ֖הּ
the interpretation
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
3046 [e]
lə·hō·w·ḏā·‘āh
לְהוֹדָעָ֥ה
nor make known
Verb
  
 
.
 
 
 4430 [e]
lə·mal·kā.
לְמַלְכָּֽא׃
to the king
Noun
116 [e]   9
’ĕ·ḏa·yin   9
אֱ֠דַיִן   9
Then   9
Adv   9
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֤א
was king
Noun
1113 [e]
ḇê·lə·šaṣ·ṣar
בֵלְשַׁאצַּר֙
Belshazzar
Noun
7690 [e]
śag·gî
שַׂגִּ֣יא
greatly
Adj
  
 

 
 
 927 [e]
miṯ·bā·hal,
מִתְבָּהַ֔ל
troubled
Verb
2122 [e]
wə·zi·yō·hî
וְזִיוֹ֖הִי
and his countenance
Noun
8133 [e]
šā·na·yin
שָׁנַ֣יִן
was changed
Verb
5922 [e]
‘ă·lō·w·hî;
עֲל֑וֹהִי
in him
Prep
7261 [e]
wə·raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî
וְרַבְרְבָנ֖וֹהִי
and his lords
Noun
  
 
.
 
 
 7672 [e]
miš·tab·bə·šîn.
מִֽשְׁתַּבְּשִֽׁין׃
were astonished
Verb
  
 

 
 
 4433 [e]   10
mal·kə·ṯā   10
מַלְכְּתָ֕א   10
[Now] The queen   10
Noun   10
6903 [e]
lā·qo·ḇêl
לָקֳבֵ֨ל
by reason of
Subst
4406 [e]
mil·lê
מִלֵּ֤י
of the words
Noun
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
of the king
Noun
  
 

 
 
 7261 [e]
wə·raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî,
וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי
and his lords
Noun
  
 

 
 
 1005 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֥ית
house
Noun
4961 [e]
miš·tə·yā
מִשְׁתְּיָ֖א
into the banquet
Noun
  
[‘a·lă·laṯ
[עַלֲלַת
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
5954 [e]
(‘al·laṯ;
(עַלַּ֑ת
came
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
6032 [e]
‘ă·nāṯ
עֲנָ֨ת
spoke
Verb
4433 [e]
mal·kə·ṯā
מַלְכְּתָ֜א
the queen
Noun
  
 

 
 
 560 [e]
wa·’ă·me·reṯ,
וַאֲמֶ֗רֶת
and said
Verb
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
O king
Noun
  
 
!
 
 
 5957 [e]
lə·‘ā·lə·mîn
לְעָלְמִ֣ין
forever
Noun
2418 [e]
ḥĕ·yî,
חֱיִ֔י
live
Verb
409 [e]
’al-
אַֽל־
not
Adv
927 [e]
yə·ḇa·hă·lūḵ
יְבַהֲלוּךְ֙
do let trouble
Verb
7476 [e]
ra‘·yō·w·nāḵ,
רַעְיוֹנָ֔ךְ
your thoughts
Noun
2122 [e]
wə·zî·wāyḵ
וְזִיוָ֖יךְ
and let your countenance you
Noun
409 [e]
’al-
אַל־
nor
Adv
  
 
.
 
 
 8133 [e]
yiš·tan·nōw.
יִשְׁתַּנּֽוֹ׃
be changed
Verb
383 [e]   11
’î·ṯay   11
אִיתַ֨י   11
There is   11
Prt   11
1400 [e]
gə·ḇar
גְּבַ֜ר
a man
Noun
  
 

 
 
 4437 [e]
bə·mal·ḵū·ṯāḵ,
בְּמַלְכוּתָ֗ךְ
in your kingdom
Noun
1768 [e]

דִּ֠י
in whom
Prt
7308 [e]
rū·aḥ
ר֣וּחַ
[is] the spirit
Noun
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hîn
אֱלָהִ֣ין
gods
Noun
6922 [e]
qad·dî·šîn
קַדִּישִׁין֮
of the holy
Adj
  
bêh
בֵּהּ֒
in
Prep
3118 [e]
ū·ḇə·yō·w·mê
וּבְיוֹמֵ֣י
and in the days
Noun
2 [e]
’ă·ḇūḵ,
אֲב֗וּךְ
of your father
Noun
5094 [e]
na·hî·rū
נַהִיר֧וּ
light
Noun
7924 [e]
wə·śā·ḵə·lə·ṯā·nū
וְשָׂכְלְתָנ֛וּ
and understanding
Noun
  
 

 
 
 2452 [e]
wə·ḥā·ḵə·māh
וְחָכְמָ֥ה
and wisdom
Noun
2452 [e]
kə·ḥā·ḵə·maṯ-
כְּחָכְמַת־
like the wisdom
Noun
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hîn
אֱלָהִ֖ין
of the gods
Noun
7912 [e]
hiš·tə·ḵa·ḥaṯ
הִשְׁתְּכַ֣חַת
was found
Verb
  
bêh;
בֵּ֑הּ
in
Prep
4430 [e]
ū·mal·kā
וּמַלְכָּ֤א
whom the king
Noun
5020 [e]
nə·ḇu·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבֻֽכַדְנֶצַּר֙
Nebuchadnezzar
Noun
  
 

 
 
 2 [e]
’ă·ḇūḵ,
אֲב֔וּךְ
your father
Noun
7229 [e]
raḇ
רַ֧ב
master
Adj
  
 

 
 
 2749 [e]
ḥar·ṭum·mîn
חַרְטֻמִּ֣ין
of the magicians
Noun
  
 

 
 
 826 [e]
’ā·šə·p̄în,
אָֽשְׁפִ֗ין
astrologers
Noun
  
 

 
 
 3779 [e]
kaś·dā·’în
כַּשְׂדָּאִין֙
Chaldeans
Noun
  
 

 
 
 1505 [e]
gā·zə·rîn,
גָּזְרִ֔ין
soothsayers
Verb
6966 [e]
hă·qî·mêh
הֲקִימֵ֖הּ
made
Verb
  
 

 
 
 2 [e]
’ă·ḇūḵ
אֲב֥וּךְ
[I say] your father
Noun
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā.
מַלְכָּֽא׃
the king
Noun
3606 [e]   12
kāl-   12
כָּל־   12
[This was] because   12
Noun   12
6903 [e]
qo·ḇêl
קֳבֵ֡ל
according to
Subst
1768 [e]

דִּ֣י
whom
Prt
  
 

 
 
 7308 [e]
rū·aḥ
ר֣וּחַ ׀
a spirit
Noun
3493 [e]
yat·tî·rāh
יַתִּירָ֡ה
excellent
Adj
  
 

 
 
 4486 [e]
ū·man·da‘
וּמַנְדַּ֡ע
and knowledge
Noun
  
 

 
 
 7924 [e]
wə·śā·ḵə·lə·ṯā·nū
וְשָׂכְלְתָנ֡וּ
and understanding
Noun
6590 [e]
mə·p̄aš·šar
מְפַשַּׁ֣ר
interpreting
Verb
  
 

 
 
 2493 [e]
ḥel·mîn
חֶלְמִין֩
of dreams
Noun
263 [e]
wa·’a·ḥă·wā·yaṯ
וַֽאַֽחֲוָיַ֨ת
and showing
Noun
  
 

 
 
 280 [e]
’ă·ḥî·ḏān
אֲחִידָ֜ן
of hard sentences
Noun
8271 [e]
ū·mə·šā·rê
וּמְשָׁרֵ֣א
and dissolving
Verb
  
 

 
 
 7001 [e]
qiṭ·rîn,
קִטְרִ֗ין
of doubts
Noun
7912 [e]
hiš·tə·ḵa·ḥaṯ
הִשְׁתְּכַ֤חַת
were found
Verb
  
bêh
בֵּהּ֙
in
Prep
  
 

 
 
 1841 [e]
bə·ḏā·nî·yêl,
בְּדָ֣נִיֵּ֔אל
this Daniel
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
whom
Prt
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֥א
the king
Noun
7761 [e]
śām-
שָׂם־
named
Verb
8036 [e]
šə·mêh
שְׁמֵ֖הּ
.. .. ..
Noun
  
 
.
 
 
 1096 [e]
bê·lə·ṭə·šaṣ·ṣar;
בֵּלְטְשַׁאצַּ֑ר
Belteshazzar
Noun
3705 [e]
kə·‘an
כְּעַ֛ן
now
Adv
1841 [e]
dā·nî·yêl
דָּנִיֵּ֥אל
let Daniel
Noun
  
 

 
 
 7123 [e]
yiṯ·qə·rê
יִתְקְרֵ֖י
be called
Verb
6591 [e]
ū·p̄iš·rāh
וּפִשְׁרָ֥ה
and the interpretation
Noun
  
 
.
 
 
 2324 [e]
yə·ha·ḥă·wêh.
יְהַֽחֲוֵֽה׃
he will show
Verb
  

פ
 - 
 
Daniel Interprets the Handwriting
116 [e]   13
bê·ḏa·yin   13
בֵּאדַ֙יִן֙   13
Then   13
Adv   13
1841 [e]
dā·nî·yêl,
דָּֽנִיֵּ֔אל
was Daniel
Noun
5954 [e]
hu·‘al
הֻעַ֖ל
brought in
Verb
6925 [e]
qo·ḏām
קֳדָ֣ם
before
Prep
  
 
.
 
 
 4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
the king
Noun
6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֨ה
spoke
Verb
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֜א
The king
Noun
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַ֣ר
and said
Verb
  
 

 
 
 1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl,
לְדָנִיֵּ֗אל
to Daniel
Noun
  
[’an·tāh
[אַנְתָּה
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
607 [e]
(’ant-
(אַנְתְּ־
you
Pro
607 [e]

ה֤וּא
[Are] you
Pro
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 1841 [e]
ḏā·nî·yêl
דָנִיֵּאל֙
Daniel
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that [are]
Prt
4481 [e]
min-
מִן־
of
Prep
1123 [e]
bə·nê
בְּנֵ֤י
the children
Noun
1547 [e]
ḡā·lū·ṯā
גָלוּתָא֙
of the captivity
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
of
Prt
  
 

 
 
 3061 [e]
yə·hūḏ,
יְה֔וּד
Judah
Noun
1768 [e]

דִּ֥י
whom
Prt
858 [e]
hay·ṯî
הַיְתִ֛י
brought out
Verb
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֥א
the king
Noun
2 [e]
’a·ḇî
אַ֖בִי
my father
Noun
4481 [e]
min-
מִן־
of
Prep
  
 
؟
 
 
 3061 [e]
yə·hūḏ.
יְהֽוּד׃
Jewry
Noun
8086 [e]   14
wə·šim·‘êṯ   14
וְשִׁמְעֵ֣ת   14
and I have even heard   14
Verb   14
  
[‘ă·la·yiḵ
[עֲלַיִךְ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
5921 [e]
(‘ă·lāḵ,
(עֲלָ֔ךְ
and
Prep
  
q)
ק)
you
 
1768 [e]

דִּ֛י
that
Prt
7308 [e]
rū·aḥ
ר֥וּחַ
the spirit
Noun
426 [e]
’ĕ·lā·hîn
אֱלָהִ֖ין
of the gods
Noun
  
bāḵ;
בָּ֑ךְ
in
Prep
5094 [e]
wə·na·hî·rū
וְנַהִיר֧וּ
and light
Noun
7924 [e]
wə·śā·ḵə·lə·ṯā·nū
וְשָׂכְלְתָנ֛וּ
and understanding
Noun
2452 [e]
wə·ḥā·ḵə·māh
וְחָכְמָ֥ה
and wisdom
Noun
3493 [e]
yat·tî·rāh
יַתִּירָ֖ה
excellent
Adj
7912 [e]
hiš·tə·ḵa·ḥaṯ
הִשְׁתְּכַ֥חַת
is found
Verb
  
 
.
 
 
   
bāḵ.
בָּֽךְ׃
in
Prep
3705 [e]   15
ū·ḵə·‘an   15
וּכְעַ֞ן   15
now   15
Adv   15
5954 [e]
hu·‘al·lū
הֻעַ֣לּוּ
have been brought in
Verb
6925 [e]
qā·ḏā·may,
קָֽדָמַ֗י
in before
Prep
2445 [e]
ḥak·kî·may·yā
חַכִּֽימַיָּא֙
the wise
Adj
  
 

 
 
 826 [e]
’ā·šə·p̄ay·yā,
אָֽשְׁפַיָּ֔א
[men] the astrologers me
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Prt
  
 

 
 
 3792 [e]
ḵə·ṯā·ḇāh
כְתָבָ֤ה
writing
Noun
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָה֙
this
Pro
7123 [e]
yiq·rō·wn,
יִקְר֔וֹן
they should read
Verb
6591 [e]
ū·p̄iš·rêh
וּפִשְׁרֵ֖הּ
and to me the interpretation
Noun
3046 [e]
lə·hō·w·ḏā·‘u·ṯa·nî;
לְהוֹדָעֻתַ֑נִי
make known
Verb
3809 [e]
wə·lā-
וְלָֽא־
but not
Adv
3546 [e]
ḵā·hă·lîn
כָהֲלִ֥ין
do they could
Verb
6591 [e]
pə·šar-
פְּשַֽׁר־
the interpretation
Noun
4406 [e]
mil·lə·ṯā
מִלְּתָ֖א
of the message
Noun
  
 
.
 
 
 2324 [e]
lə·ha·ḥă·wā·yāh.
לְהַחֲוָיָֽה׃
show
Verb
576 [e]   16
wa·’ă·nāh   16
וַאֲנָה֙   16
And I   16
Pro   16
8086 [e]
šim·‘êṯ
שִׁמְעֵ֣ת
have heard
Verb
  
[‘ă·la·yiḵ
[עֲלַיִךְ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
5921 [e]
(‘ă·lāḵ,
(עֲלָ֔ךְ
and
Prep
  
q)
ק)
you
 
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Prt
  
[ṯū·ḵal
[תוּכַל
 - 
 
  
ḵ]
כ]
you
 
3202 [e]
(ṯî·kūl
(תִיכּ֥וּל
can
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 6591 [e]
piš·rîn
פִּשְׁרִ֛ין
interpretations
Noun
6590 [e]
lə·mip̄·šar
לְמִפְשַׁ֖ר
to give
Verb
  
 

 
 
 7001 [e]
wə·qiṭ·rîn
וְקִטְרִ֣ין
and doubts
Noun
8271 [e]
lə·miš·rê;
לְמִשְׁרֵ֑א
dissolve
Verb
3705 [e]
kə·‘an
כְּעַ֡ן
now
Adv
2006 [e]
hên
הֵן֩
if
Inj
  
[tū·ḵal
[תּוּכַל
 - 
 
  
ḵ]
כ]
you
 
3202 [e]
(ti·ḵūl
(תִּכ֨וּל
can
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 3792 [e]
kə·ṯā·ḇā
כְּתָבָ֜א
the writing
Noun
7123 [e]
lə·miq·rê,
לְמִקְרֵ֗א
to read
Verb
6591 [e]
ū·p̄iš·rêh
וּפִשְׁרֵהּ֙
and to me the interpretation
Noun
3046 [e]
lə·hō·w·ḏā·‘u·ṯa·nî,
לְהוֹדָ֣עֻתַ֔נִי
make known
Verb
  
 

 
 
 711 [e]
’ar·gə·wā·nā
אַרְגְּוָנָ֣א
with scarlet
Noun
3848 [e]
ṯil·baš,
תִלְבַּ֗שׁ
you shall be clothed
Verb
  
[wə·ham·mō·wn·ḵā
[וְהַמֹּונְכָא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
2002 [e]
(wə·ham·nî·ḵā
(וְהַֽמְנִיכָ֤א
a chain
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Prt
1722 [e]
ḏa·hă·ḇā
דַהֲבָא֙
gold
Noun
5922 [e]
‘al-
עַֽל־
of
Prep
  
 

 
 
 6676 [e]
ṣaw·wə·rāḵ,
צַוְּארָ֔ךְ
your neck
Noun
8531 [e]
wə·ṯal·tā
וְתַלְתָּ֥א
and shall be the third ruler
Noun
4437 [e]
ḇə·mal·ḵū·ṯā
בְמַלְכוּתָ֖א
in the kingdom
Noun
  
 
.
 
 
 7981 [e]
tiš·laṭ.
תִּשְׁלַֽט׃
shall be the third ruler
Verb
  

פ
 - 
 
116 [e]   17
bê·ḏa·yin   17
בֵּאדַ֜יִן   17
Then   17
Adv   17
6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֣ה
answered
Verb
1841 [e]
ḏā·nî·yêl,
דָנִיֵּ֗אל
Daniel
Noun
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַר֙
and said
Verb
6925 [e]
qo·ḏām
קֳדָ֣ם
before
Prep
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֔א
the king
Noun
4978 [e]
mat·tə·nā·ṯāḵ
מַתְּנָתָךְ֙
Let your gifts
Noun
  
lāḵ
לָ֣ךְ
to
Prep
1934 [e]
le·hew·yān,
לֶֽהֶוְיָ֔ן
be
Verb
5023 [e]
ū·nə·ḇā·zə·bə·yā·ṯāḵ
וּנְבָ֥זְבְּיָתָ֖ךְ
and your rewards
Noun
  
 

 
 
 321 [e]
lə·’ā·ḥo·rān
לְאָחֳרָ֣ן
to someone
Adj
3052 [e]
haḇ;
הַ֑ב
and give
Verb
1297 [e]
bə·ram,
בְּרַ֗ם
yet
Adv
3792 [e]
kə·ṯā·ḇā
כְּתָבָא֙
the writing
Noun
7123 [e]
’eq·rê
אֶקְרֵ֣א
I will read
Verb
  
 

 
 
 4430 [e]
lə·mal·kā,
לְמַלְכָּ֔א
to the king
Noun
6591 [e]
ū·p̄iš·rā
וּפִשְׁרָ֖א
and to him the interpretation
Noun
  
 
.
 
 
 3046 [e]
’ă·hō·wḏ·‘in·nêh.
אֲהוֹדְעִנֵּֽהּ׃
make known
Verb
     18
[’an·tāh   18
[אַנְתָּה   18
 -    18
    18
  
ḵ]
כ]
 - 
 
607 [e]
(’ant
(אַ֖נְתְּ
O you
Pro
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
king
Noun
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָא֙
God
Noun
  
[‘il·lā·yā
[עִלָּיָא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
5943 [e]
(‘il·lā·’āh,
(עִלָּאָ֔ה
the most high
Adj
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯā
מַלְכוּתָ֤א
a kingdom
Noun
  
 

 
 
 7238 [e]
ū·rə·ḇū·ṯā
וּרְבוּתָא֙
and majesty
Noun
  
 

 
 
 3367 [e]
wî·qā·rā
וִיקָרָ֣א
glory
Noun
  
 

 
 
 1923 [e]
wə·haḏ·rāh,
וְהַדְרָ֔ה
and honor
Noun
3052 [e]
yə·haḇ
יְהַ֖ב
gave
Verb
5020 [e]
lin·ḇu·ḵaḏ·neṣ·ṣar
לִנְבֻכַדְנֶצַּ֥ר
to Nebuchadnezzar
Noun
  
 
.
 
 
 2 [e]
’ă·ḇūḵ.
אֲבֽוּךְ׃
your father
Noun
4481 [e]   19
ū·min-   19
וּמִן־   19
and for   19
Prep   19
7238 [e]
rə·ḇū·ṯā
רְבוּתָא֙
the majesty
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
that
Prt
3052 [e]
yə·haḇ-
יְהַב־
he gave
Verb
  
lêh,
לֵ֔הּ
to
Prep
3606 [e]
kōl
כֹּ֣ל
all
Noun
  
 

 
 
 5972 [e]
‘am·may·yā,
עַֽמְמַיָּ֗א
people
Noun
  
 

 
 
 524 [e]
’u·may·yā
אֻמַיָּא֙
nations
Noun
  
 

 
 
 3961 [e]
wə·liš·šā·nay·yā,
וְלִשָּׁ֣נַיָּ֔א
and languages
Noun
1934 [e]
hă·wōw
הֲו֛וֹ
trembled
Verb
  
[zā·’ă·‘în
[זָאֲעִין
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
2112 [e]
(zā·yə·‘în
(זָיְעִ֥ין
trembled
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
1763 [e]
wə·ḏā·ḥă·lîn
וְדָחֲלִ֖ין
and feared
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
before
Prep
6925 [e]
qo·ḏā·mō·w·hî;
קֳדָמ֑וֹהִי
him
Prep
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
whom
Prt
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֨ה
he would
Verb
6634 [e]
ṣā·ḇê
צָבֵ֜א
.. .. ..
Verb
1934 [e]
hă·wā
הֲוָ֣א
he slew
Verb
  
 

 
 
 6992 [e]
qā·ṭêl,
קָטֵ֗ל
.. .. ..
Verb
1768 [e]
wə·ḏî-
וְדִֽי־
and whom
Prt
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֤ה
he would
Verb
6634 [e]
ṣā·ḇê
צָבֵא֙
.. .. ..
Verb
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֣ה
he kept alive
Verb
  
 

 
 
 2418 [e]
ma·ḥê,
מַחֵ֔א
.. .. ..
Verb
1768 [e]
wə·ḏî-
וְדִֽי־
and whom
Prt
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֤ה
he would
Verb
6634 [e]
ṣā·ḇê
צָבֵא֙
.. .. ..
Verb
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֣ה
he set up
Verb
  
 

 
 
 7313 [e]
mā·rîm,
מָרִ֔ים
.. .. ..
Verb
1768 [e]
wə·ḏî-
וְדִֽי־
and whom
Prt
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֥ה
he would
Verb
6634 [e]
ṣā·ḇê
צָבֵ֖א
.. .. ..
Verb
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֥ה
he put down
Verb
  
 
.
 
 
 8214 [e]
maš·pîl.
מַשְׁפִּֽיל׃
.. .. ..
Verb
1768 [e]   20
ū·ḵə·ḏî   20
וּכְדִי֙   20
But when   20
Prt   20
  
 

 
 
 7313 [e]
rim
רִ֣ם
was lifted up
Verb
3825 [e]
liḇ·ḇêh,
לִבְבֵ֔הּ
his heart
Noun
7308 [e]
wə·rū·ḥêh
וְרוּחֵ֖הּ
and his mind
Noun
8631 [e]
tiq·p̄aṯ
תִּֽקְפַ֣ת
hardened
Verb
  
 

 
 
 2103 [e]
la·hă·zā·ḏāh;
לַהֲזָדָ֑ה
in pride
Verb
5182 [e]
hā·nə·ḥaṯ
הָנְחַת֙
he was deposed
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 3764 [e]
kā·rə·sê
כָּרְסֵ֣א
throne
Noun
4437 [e]
mal·ḵū·ṯêh,
מַלְכוּתֵ֔הּ
from his royal
Noun
3367 [e]
wî·qā·rāh
וִֽיקָרָ֖ה
his glory
Noun
5709 [e]
he‘·di·yū
הֶעְדִּ֥יוּ
they took
Verb
  
 
.
 
 
 4481 [e]
min·nêh.
מִנֵּֽהּ׃
from him
Prep
4481 [e]   21
ū·min-   21
וּמִן־   21
and from   21
Prep   21
1123 [e]
bə·nê
בְּנֵי֩
the sons
Noun
  
 

 
 
 606 [e]
’ă·nā·šā
אֲנָשָׁ֨א
of men
Noun
2957 [e]
ṭə·rîḏ
טְרִ֜יד
he was driven
Verb
3825 [e]
wə·liḇ·ḇêh
וְלִבְבֵ֣הּ ׀
and his heart
Noun
5974 [e]
‘im-
עִם־
like
Prep
  
 

 
 
 2423 [e]
ḥê·wə·ṯā
חֵיוְתָ֣א
the beasts
Noun
  
[šə·wî
[שְׁוִי
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
7739 [e]
(šaw·wiyw,
(שַׁוִּ֗יְו
was made
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
5974 [e]
wə·‘im-
וְעִם־
and with [was]
Prep
  
 

 
 
 6167 [e]
‘ă·rā·ḏay·yā
עֲרָֽדַיָּא֙
the wild donkeys
Noun
4070 [e]
mə·ḏō·w·rêh,
מְדוֹרֵ֔הּ
his dwelling him
Noun
6211 [e]
‘iś·bā
עִשְׂבָּ֤א
with grass
Noun
  
 

 
 
 8450 [e]
ḵə·ṯō·w·rîn
כְתוֹרִין֙
like oxen
Noun
2939 [e]
yə·ṭa·‘ă·mūn·nêh,
יְטַ֣עֲמוּנֵּ֔הּ
they fed
Verb
2920 [e]
ū·miṭ·ṭal
וּמִטַּ֥ל
and with the dew
Noun
  
 

 
 
 8065 [e]
šə·may·yā
שְׁמַיָּ֖א
of heaven
Noun
1655 [e]
giš·mêh
גִּשְׁמֵ֣הּ
his body
Noun
6647 [e]
yiṣ·ṭab·ba‘;
יִצְטַבַּ֑ע
was wet
Verb
5705 [e]
‘aḏ
עַ֣ד
until
Prep
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Prt
3046 [e]
yə·ḏa‘,
יְדַ֗ע
he knew
Verb
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Prt
7990 [e]
šal·lîṭ
שַׁלִּ֞יט
ruled
Adj
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֤א
God
Noun
  
[‘il·lā·yā
[עִלָּיָא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
5943 [e]
(‘il·lā·’āh
(עִלָּאָה֙
the most high
Adj
  
q)
ק)
 - 
 
4437 [e]
bə·mal·ḵūṯ
בְּמַלְכ֣וּת
over the realm
Noun
  
 

 
 
 606 [e]
’ă·nā·šā,
אֲנָשָׁ֔א
of men
Noun
4479 [e]
ū·lə·man-
וּלְמַן־
and it whomsoever
Int
1768 [e]

דִּ֥י
.. .. ..
Prt
  
 
.
 
 
 6634 [e]
yiṣ·bêh
יִצְבֵּ֖ה
he will
Verb
6966 [e]
yə·hā·qêm
יְהָקֵ֥ים
[that] and he appoints
Verb
  
[‘ă·la·yêh
[עֲלַיֵהּ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 
.
 
 
 5921 [e]
(‘ă·lah.
(עֲלַֽהּ׃
and
Prep
  
q)
ק)
 - 
 
     22
[wə·’an·tāh   22
[וְאַנְתָּה   22
 -    22
    22
  
ḵ]
כ]
 - 
 
607 [e]
(wə·’ant
(וְאַ֤נְתְּ
you
Pro
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 1247 [e]
bə·rêh
בְּרֵהּ֙
his son
Noun
  
 

 
 
 1113 [e]
bê·lə·šaṣ·ṣar,
בֵּלְשַׁאצַּ֔ר
O Belshazzar
Noun
3809 [e]

לָ֥א
have not
Adv
8214 [e]
haš·pê·lət
הַשְׁפֵּ֖לְתְּ
do humbled
Verb
  
 

 
 
 3825 [e]
liḇ·ḇāḵ;
לִבְבָ֑ךְ
your heart
Noun
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
6903 [e]
qo·ḇêl
קֳבֵ֕ל
though
Subst
1768 [e]

דִּ֥י
evening
Prt
3606 [e]
ḵāl
כָל־
all
Noun
  
 

 
 
 1836 [e]
də·nāh
דְּנָ֖ה
this
Pro
  
 
.
 
 
 3046 [e]
yə·ḏa‘·tā.
יְדַֽעְתָּ׃
you knew
Verb
5922 [e]   23
wə·‘al   23
וְעַ֣ל   23
and yourself against   23
Prep   23
4756 [e]
mā·rê-
מָרֵֽא־
the Lord
Noun
  
 

 
 
 8065 [e]
šə·may·yā
שְׁמַיָּ֣א ׀
of heaven
Noun
7313 [e]
hiṯ·rō·w·mam·tā
הִתְרוֹמַ֡מְתָּ
But have lifted up yourself
Verb
3984 [e]
ū·lə·mā·nay·yā
וּלְמָֽאנַיָּ֨א
and the vessels
Noun
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Prt
1005 [e]
ḇay·ṯêh
בַיְתֵ֜הּ
His house
Noun
858 [e]
hay·ṯîw
הַיְתִ֣יו
they have brought
Verb
  
[qā·ḏā·ma·yiḵ
[קָדָמַיִךְ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
6925 [e]
(qā·ḏā·māḵ,
(קָֽדָמָ֗ךְ
before
Prep
  
q)
ק)
 - 
 
  
[wə·’an·tāh
[וְאַנְתָּה
 - 
 
  
ḵ]
כ]
you
 
  
 

 
 
 607 [e]
(wə·’ant
(וְאַ֨נְתְּ
and you
Pro
  
q)
ק)
 - 
 
  
[wə·raḇ·rə·ḇā·na·yiḵ
[וְרַבְרְבָנַיִךְ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 7261 [e]
(wə·raḇ·rə·ḇā·nāḵ
(וְרַבְרְבָנָ֜ךְ
your lords
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 7695 [e]
šê·ḡə·lā·ṯāḵ
שֵֽׁגְלָתָ֣ךְ
your wives
Noun
  
 

 
 
 3904 [e]
ū·lə·ḥê·nā·ṯāḵ
וּלְחֵנָתָךְ֮
and your concubines
Noun
2562 [e]
ḥam·rā
חַמְרָא֮
wine
Noun
8355 [e]
šā·ṯa·yin
שָׁתַ֣יִן
have drunk
Verb
  
bə·hō·wn
בְּהוֹן֒
in
Prep
426 [e]
wə·lê·lā·hê
וְלֵֽאלָהֵ֣י
and the gods
Noun
  
 

 
 
 3702 [e]
ḵas·pā-
כַסְפָּֽא־
of silver
Noun
  
 

 
 
 1722 [e]
wə·ḏa·hă·ḇā
וְ֠דַהֲבָא
and gold
Noun
  
 

 
 
 5174 [e]
nə·ḥā·šā
נְחָשָׁ֨א
of bronze
Noun
  
 

 
 
 6523 [e]
p̄ar·zə·lā
פַרְזְלָ֜א
iron
Noun
  
 

 
 
 636 [e]
’ā·‘ā
אָעָ֣א
wood
Noun
  
 

 
 
 69 [e]
wə·’aḇ·nā,
וְאַבְנָ֗א
and stone
Noun
1768 [e]

דִּ֠י
that
Prt
  
 

 
 
 3809 [e]
lā-
לָֽא־
not
Adv
2370 [e]
ḥā·za·yin
חָזַ֧יִן
do see
Verb
3809 [e]
wə·lā-
וְלָא־
nor
Adv
  
 

 
 
 8086 [e]
šā·mə·‘în
שָׁמְעִ֛ין
hear
Verb
3809 [e]
wə·lā
וְלָ֥א
nor
Adv
  
 
.
 
 
 3046 [e]
yā·ḏə·‘în
יָדְעִ֖ין
know
Verb
7624 [e]
šab·baḥ·tā;
שַׁבַּ֑חְתָּ
and you have praised
Verb
426 [e]
wə·lê·lā·hā
וְלֵֽאלָהָ֞א
and the God
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
in whose
Prt
5396 [e]
niš·mə·ṯāḵ
נִשְׁמְתָ֥ךְ
your breath
Noun
3028 [e]
bî·ḏêh
בִּידֵ֛הּ
hand [are]
Noun
3606 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and whose all
Noun
  
 

 
 
 735 [e]
’ō·rə·ḥā·ṯāḵ
אֹרְחָתָ֥ךְ
your ways
Noun
  
lêh
לֵ֖הּ
to
Prep
3809 [e]

לָ֥א
have you not
Adv
  
 
.
 
 
 1922 [e]
had·dar·tā.
הַדַּֽרְתָּ׃
do glorified
Verb
116 [e]   24
bê·ḏa·yin   24
בֵּאדַ֙יִן֙   24
Then   24
Adv   24
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
6925 [e]
qo·ḏā·mō·w·hî,
קֳדָמ֔וֹהִי
him
Prep
7972 [e]
šə·li·ya·aḥ
שְׁלִ֖יַחַ
sent
Verb
6447 [e]
pas·sā
פַּסָּ֣א
was the part
Noun
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Prt
3028 [e]
yə·ḏā;
יְדָ֑א
the hand
Noun
3792 [e]
ū·ḵə·ṯā·ḇā
וּכְתָבָ֥א
and writing him
Noun
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָ֖ה
and this
Pro
  
 
.
 
 
 7560 [e]
rə·šîm.
רְשִֽׁים׃
was written
Verb
1836 [e]   25
ū·ḏə·nāh   25
וּדְנָ֥ה   25
and this   25
Pro   25
3792 [e]
ḵə·ṯā·ḇā
כְתָבָ֖א
[is] the writing
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
that
Prt
  
 

 
 
 7560 [e]
rə·šîm;
רְשִׁ֑ים
was written
Verb
4484 [e]
mə·nê
מְנֵ֥א
MENE
Noun
  
 

 
 
 4484 [e]
mə·nê
מְנֵ֖א
MENE
Noun
  
 

 
 
 8625 [e]
tə·qêl
תְּקֵ֥ל
TEKEL
Verb
  
 
.
 
 
 6537 [e]
ū·p̄ar·sîn.
וּפַרְסִֽין׃
and UPHARSIN
Verb
1836 [e]   26
də·nāh   26
דְּנָ֖ה   26
This   26
Pro   26
6591 [e]
pə·šar-
פְּשַֽׁר־
[is] the interpretation
Noun
  
 

 
 
 4406 [e]
mil·lə·ṯā;
מִלְּתָ֑א
of the message
Noun
  
 

 
 
 4484 [e]
mə·nê
מְנֵ֕א
MENE
Noun
4483 [e]
mə·nāh-
מְנָֽה־
has numbered
Verb
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֥א
God
Noun
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯāḵ
מַלְכוּתָ֖ךְ
your kingdom
Noun
  
 
.
 
 
 8000 [e]
wə·haš·lə·mah.
וְהַשְׁלְמַֽהּ׃
and finished
Verb
  
 

 
 
 8625 [e]   27
tə·qêl;   27
תְּקֵ֑ל   27
TEKEL   27
Verb   27
8625 [e]
tə·qî·lə·tāh
תְּקִ֥ילְתָּה
you are weighed
Verb
  
 

 
 
 3977 [e]
ḇə·mō·zan·yā
בְמֹֽאזַנְיָ֖א
on the scales
Noun
7912 [e]
wə·hiš·tə·ḵa·ḥat
וְהִשְׁתְּכַ֥חַתְּ
and are found
Verb
  
 
.
 
 
 2627 [e]
ḥas·sîr.
חַסִּֽיר׃
wanting
Adj
  
 

 
 
 6537 [e]   28
pə·rês;   28
פְּרֵ֑ס   28
PERES   28
Verb   28
  
 

 
 
 6537 [e]
pə·rî·saṯ
פְּרִיסַת֙
is divided
Verb
4437 [e]
mal·ḵū·ṯāḵ,
מַלְכוּתָ֔ךְ
your kingdom
Noun
3052 [e]
wî·hî·ḇaṯ
וִיהִיבַ֖ת
given
Verb
4076 [e]
lə·mā·ḏay
לְמָדַ֥י
to the Medes
Noun
  
 
.
 
 
 6540 [e]
ū·p̄ā·rās.
וּפָרָֽס׃
and Persians
Noun
116 [e]   29
bê·ḏa·yin   29
בֵּאדַ֣יִן ׀   29
Then   29
Adv   29
560 [e]
’ă·mar
אֲמַ֣ר
commanded
Verb
  
 

 
 
 1113 [e]
bê·lə·šaṣ·ṣar,
בֵּלְשַׁאצַּ֗ר
Belshazzar
Noun
3848 [e]
wə·hal·bî·šū
וְהַלְבִּ֤ישׁוּ
and they clothed
Verb
1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl
לְדָֽנִיֵּאל֙
Daniel
Noun
  
 

 
 
 711 [e]
’ar·gə·wā·nā,
אַרְגְּוָנָ֔א
with scarlet
Noun
  
[wə·ham·mō·wn·ḵā
[וְהַמֹּונְכָא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
2002 [e]
(wə·ham·nî·ḵā
(וְהַֽמְנִיכָ֥א
a chain
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Prt
1722 [e]
ḏa·hă·ḇā
דַהֲבָ֖א
gold
Noun
5922 [e]
‘al-
עַֽל־
about
Prep
  
 

 
 
 6676 [e]
ṣaw·wə·rêh;
צַוְּארֵ֑הּ
his neck
Noun
3745 [e]
wə·haḵ·ri·zū
וְהַכְרִ֣זֽוּ
and made a proclamation
Verb
5922 [e]
‘ă·lō·w·hî,
עֲל֔וֹהִי
concerning him
Prep
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who
Prt
1934 [e]
le·hĕ·wê
לֶהֱוֵ֥א
he should be
Verb
7990 [e]
šal·lîṭ
שַׁלִּ֛יט
ruler
Adj
8531 [e]
tal·tā
תַּלְתָּ֖א
the third
Noun
  
 
.
 
 
 4437 [e]
bə·mal·ḵū·ṯā.
בְּמַלְכוּתָֽא׃
in the kingdom
Noun
     30
bêh   30
בֵּ֚הּ   30
in   30
Prep   30
3916 [e]
bə·lê·lə·yā,
בְּלֵ֣ילְיָ֔א
that night
Noun
  
 
.
 
 
 6992 [e]
qə·ṭîl
קְטִ֕יל
slain
Verb
1113 [e]
bê·lə·šaṣ·ṣar
בֵּלְאשַׁצַּ֖ר
was Belshazzar
Noun
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֥א
the king
Noun
  
[ḵaś·dā·yā
[כַשְׂדָּיָא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
3779 [e]
(ḵaś·dā·’āh.
(כַשְׂדָּאָֽה׃
of the Chaldeans
Noun
  
 
.
 
 
   
q)
ק)
 - 
 
  

פ
 - 
 
1868 [e]   31
wə·ḏā·rə·yā·weš   31
וְדָרְיָ֙וֶשׁ֙   31
And Darius   31
Noun   31
  
[mā·ḏā·yā
[מָדָיָא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
4077 [e]
(mā·ḏā·’āh,
(מָֽדָאָ֔ה
the Median
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
6902 [e]
qab·bêl
קַבֵּ֖ל
took
Verb
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯā;
מַלְכוּתָ֑א
the kingdom
Noun
  
 
.
 
 
 1247 [e]
kə·ḇar
כְּבַ֥ר
at about the age
Noun
8140 [e]
šə·nîn
שְׁנִ֖ין
years
Noun
8361 [e]
šit·tîn
שִׁתִּ֥ין
[being] about sixty
Noun
  
 
.
 
 
 8648 [e]
wə·ṯar·tên.
וְתַרְתֵּֽין׃
and two
Noun
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Daniel 4
Top of Page
Top of Page