1 Samuel 2:8
6965 [e]   8
mê·qîm   8
מֵקִ֨ים   8
He raises up   8
Verb   8
  
 

 
 
 6083 [e]
mê·‘ā·p̄ār
מֵעָפָ֜ר
the from the dust
Noun
1800 [e]
dāl,
דָּ֗ל
poor
Adj
  
 

 
 
 830 [e]
mê·’aš·pōṯ
מֵֽאַשְׁפֹּת֙
from the ash
Noun
7311 [e]
yā·rîm
יָרִ֣ים
lifts up
Verb
34 [e]
’eḇ·yō·wn,
אֶבְי֔וֹן
the beggar
Adj
3427 [e]
lə·hō·wō·šîḇ
לְהוֹשִׁיב֙
To make them sit
Verb
5973 [e]
‘im-
עִם־
among
Prep
  
 

 
 
 5081 [e]
nə·ḏî·ḇîm,
נְדִיבִ֔ים
[them] princes
Adj
3678 [e]
wə·ḵis·sê
וְכִסֵּ֥א
and the throne
Noun
  
 

 
 
 3519 [e]
ḵā·ḇō·wḏ
כָב֖וֹד
of honor
Noun
5157 [e]
yan·ḥi·lêm;
יַנְחִלֵ֑ם
to make them inherit
Verb
3588 [e]

כִּ֤י
for
Conj
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָה֙
of [are] the LORD
Noun
4690 [e]
mə·ṣu·qê
מְצֻ֣קֵי
For the pillars
Noun
776 [e]
’e·reṣ,
אֶ֔רֶץ
of the earth
Noun
7896 [e]
way·yā·šeṯ
וַיָּ֥שֶׁת
and he has set
Verb
5921 [e]
‘ă·lê·hem
עֲלֵיהֶ֖ם
on
Prep
  
 
.
 
 
 8398 [e]
tê·ḇêl.
תֵּבֵֽל׃
the world
Noun
Links
1 Samuel 2:81 Samuel 2:8 Text Analysis1 Samuel 2:8 Interlinear1 Samuel 2:8 Multilingual1 Samuel 2:8 TSK1 Samuel 2:8 Cross References1 Samuel 2:8 Bible Hub1 Samuel 2:8 Biblia Paralela1 Samuel 2:8 Chinese Bible1 Samuel 2:8 French Bible1 Samuel 2:8 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 2:7
Top of Page
Top of Page