yiḇ·‘ă·rū
Englishman's Concordance
yiḇ·‘ă·rū — 1 Occurrence

Jeremiah 10:8
HEB: וּבְאַחַ֖ת יִבְעֲר֣וּ וְיִכְסָ֑לוּ מוּסַ֥ר
NAS: But they are altogether stupid and foolish
KJV: But they are altogether brutish and foolish:
INT: are altogether stupid and foolish discipline

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1197
95 Occurrences


bā·‘ar — 1 Occ.
bā·‘ă·rāh — 1 Occ.
bā·‘ă·rū — 4 Occ.
bā·‘êr — 2 Occ.
bi·‘ar·tem — 2 Occ.
bi·‘ar·tî — 1 Occ.
bi·‘ar·tî·hā — 1 Occ.
bi·‘êr — 2 Occ.
bō·‘ă·rāh — 1 Occ.
bō·‘ă·rîm — 2 Occ.
bō·‘ă·rō·wṯ — 1 Occ.
bō·‘êr — 6 Occ.
bō·‘ê·rāh — 2 Occ.
bō·‘e·reṯ — 1 Occ.
ham·maḇ·‘ir — 1 Occ.
lə·ḇa·‘ă·rām — 1 Occ.
lə·ḇā·‘êr — 6 Occ.
maḇ·‘îr — 1 Occ.
mə·ḇa·‘ă·rîm — 1 Occ.
mə·ḇō·‘ā·reṯ — 1 Occ.
niḇ·‘ar — 2 Occ.
niḇ·‘ā·rāh — 1 Occ.
niḇ·‘ă·rū — 1 Occ.
taḇ·‘îr — 1 Occ.
ṯə·ḇa·‘ă·rū — 1 Occ.
tə·ḇa·‘êr — 1 Occ.
ṯiḇ·‘ar- — 5 Occ.
ū·nə·ḇa·‘ă·rāh — 1 Occ.
ū·ḇā·‘ă·rāh — 4 Occ.
ū·ḇā·‘ă·rū — 1 Occ.
ū·ḇi·‘ar·tā — 10 Occ.
ū·ḇi·‘ar·tî — 3 Occ.
ū·ḇi·‘ă·rū — 2 Occ.
ū·ḇi·‘êr — 2 Occ.
ḇā·‘ă·rāh — 2 Occ.
way·yaḇ·‘er- — 3 Occ.
way·yiḇ·‘ar — 1 Occ.
wat·tiḇ·‘ar- — 5 Occ.
wə·hiḇ·‘ar·tî — 1 Occ.
ḇi·‘ar·tā — 1 Occ.
ḇi·‘ar·tî — 1 Occ.
ḇō·‘êr — 1 Occ.
yaḇ·‘er- — 1 Occ.
yə·ḇa·‘ă·rū- — 1 Occ.
yə·ḇa·‘êr — 1 Occ.
yiḇ·‘ar — 3 Occ.
yiḇ·‘ă·rū — 1 Occ.
Additional Entries
way·yiḇ·‘ar — 1 Occ.
wat·tiḇ·‘ar- — 5 Occ.
wə·hiḇ·‘ar·tî — 1 Occ.
ḇi·‘ar·tā — 1 Occ.
ḇi·‘ar·tî — 1 Occ.
ḇō·‘êr — 1 Occ.
yaḇ·‘er- — 1 Occ.
yə·ḇa·‘ă·rū- — 1 Occ.
yə·ḇa·‘êr — 1 Occ.
yiḇ·‘ar — 3 Occ.
ba·‘ar — 1 Occ.
ḇa·‘ar — 2 Occ.
wā·ḇa·‘ar — 1 Occ.
ba·‘ă·rā — 1 Occ.
hab·bə·‘ê·rāh — 1 Occ.
ba‘·šā — 23 Occ.
lə·ḇa‘·šā — 1 Occ.
ḇa‘·šā — 4 Occ.
ba·‘ă·śê·yāh — 1 Occ.
bə·‘eš·tə·rāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page