lə·qaḥ·tem
Englishman's Concordance
lə·qaḥ·tem — 2 Occurrences

Judges 18:24
HEB: אֲשֶׁר־ עָשִׂ֨יתִי לְקַחְתֶּ֧ם וְֽאֶת־ הַכֹּהֵ֛ן
NAS: He said, You have taken away my gods
KJV: And he said, Ye have taken away my gods
INT: which made have taken and the priest gone

Joel 3:5
HEB: כַּסְפִּ֥י וּזְהָבִ֖י לְקַחְתֶּ֑ם וּמַֽחֲמַדַּי֙ הַטֹּבִ֔ים
NAS: Since you have taken My silver
KJV: Because ye have taken my silver
INT: my silver and my gold have taken my precious my goodly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 3947
965 Occurrences


bə·qaḥ·têḵ — 1 Occ.
bə·qaḥ·tōw — 2 Occ.
’eq·ḥāh- — 1 Occ.
’eq·qaḥ — 8 Occ.
’eq·qā·ḥă·ḵā — 2 Occ.
’el·lā·qaḥ — 1 Occ.
hal·lō·qə·ḥîm — 1 Occ.
hă·yuq·qaḥ — 2 Occ.
hil·lā·qaḥ — 2 Occ.
hil·lā·qə·ḥōw — 1 Occ.
qaḥ- — 65 Occ.
qā·ḥām — 1 Occ.
qa·ḥaṯ — 2 Occ.
qā·ḥem- — 1 Occ.
qā·ḥen·nāh — 1 Occ.
qā·ḥen·nū — 2 Occ.
qaḥ·têḵ — 1 Occ.
qaḥ·tî — 1 Occ.
qā·ḥū — 1 Occ.
qā·ḥu·hū — 1 Occ.
qə·ḥāh — 1 Occ.
qə·ḥaṯ- — 1 Occ.
qə·ḥî- — 3 Occ.
qə·ḥū — 28 Occ.
lā·qaḥ — 55 Occ.
lā·qa·ḥaṯ — 26 Occ.
lā·qā·ḥə·tî — 1 Occ.
lā·qaḥ·nū — 3 Occ.
lā·qaḥ·tā — 4 Occ.
lā·qaḥ·tî — 14 Occ.
lā·qā·ḥū — 8 Occ.
lā·qə·ḥāh — 3 Occ.
lā·qə·ḥū — 18 Occ.
lā·qō·aḥ — 4 Occ.
lə·qaḥ — 2 Occ.
lə·qā·ḥāh — 4 Occ.
lə·qā·ḥām — 1 Occ.
lə·qā·ḥa·nî — 1 Occ.
lə·qaḥ·tāh — 7 Occ.
lə·qaḥ·tā·nū — 1 Occ.
lə·qaḥ·têḵ — 1 Occ.
lə·qaḥ·tem — 2 Occ.
lə·qaḥ·tî·ḵā — 3 Occ.
lə·qaḥ·tîw — 1 Occ.
lə·qaḥ·tōw — 1 Occ.
lə·qu·ḥîm — 1 Occ.
liq·ḥî- — 1 Occ.
lō·qê·aḥ — 8 Occ.
lō·qə·ḥê — 3 Occ.
luq·qaḥ — 5 Occ.
luq·qā·ḥə·tā — 1 Occ.
luq·qə·ḥū — 1 Occ.
lu·qo·ḥāh- — 1 Occ.
miq·qa·ḥaṯ — 3 Occ.
miṯ·laq·qa·ḥaṯ — 2 Occ.
niq·ḥāh — 1 Occ.
niq·qaḥ- — 5 Occ.
nil·qāḥ — 3 Occ.
nil·qā·ḥāh — 1 Occ.
tiq·ḥî — 1 Occ.
tiq·ḥū — 13 Occ.
tiq·qaḥ- — 34 Occ.
tiq·qā·ḥă·ḵā — 1 Occ.
ṯiq·qā·ḥêm — 1 Occ.
tiq·qā·ḥê·nî — 2 Occ.
tiq·qā·ḥen·nāh — 1 Occ.
tiq·qā·ḥen·nū — 3 Occ.
tiq·qā·ḥū — 4 Occ.
ū·qə·ḥî — 1 Occ.
ū·qə·ḥū — 5 Occ.
ū·lə·qaḥ — 1 Occ.
ū·lə·qā·ḥāh — 1 Occ.
ū·lə·qaḥ·tem — 6 Occ.
ū·lə·qaḥ·tî·ḵā — 1 Occ.
ū·lə·qaḥ·tîm — 1 Occ.
ū·lə·qā·ḥūm — 2 Occ.
wā·’eq·ḥāh — 1 Occ.
wā·’eq·qaḥ — 13 Occ.
wā·’eq·qā·ḥêm — 1 Occ.
way·yiq·ḥū — 54 Occ.
way·yiq·qaḥ — 204 Occ.
way·yiq·qā·ḥe·hā — 7 Occ.
way·yiq·qā·ḥê·hū — 8 Occ.
way·yiq·qā·ḥêm — 1 Occ.
way·yiq·qā·ḥê·nî — 2 Occ.
way·yiq·qā·ḥu·hū — 2 Occ.
way·yiq·qā·ḥūm — 2 Occ.
wan·niq·qaḥ — 2 Occ.
wat·tiq·ḥî — 4 Occ.
wat·tiq·qaḥ — 32 Occ.
wat·tiq·qā·ḥe·hā — 1 Occ.
wat·tiq·qā·ḥê·hū — 2 Occ.
wat·tiq·qā·ḥêm — 1 Occ.
wat·tiq·qā·ḥê·nî — 1 Occ.
wat·til·lā·qaḥ — 2 Occ.
wat·tuq·qaḥ — 1 Occ.
wə·’eq·ḥāh — 1 Occ.
wə·’eq·qaḥ — 1 Occ.
wə·’eq·qā·ḥê·hū — 1 Occ.
wə·qaḥ- — 13 Occ.
wə·qā·ḥen·nū — 1 Occ.
wə·lā·qaḥ — 33 Occ.
wə·lā·qa·ḥaṯ — 5 Occ.
wə·lā·qaḥ·nū — 2 Occ.
wə·lā·qaḥ·tā — 40 Occ.
wə·lā·qaḥ·tî — 14 Occ.
wə·lā·qā·ḥū — 1 Occ.
wə·lā·qə·ḥāh — 1 Occ.
wə·lā·qə·ḥū — 15 Occ.
wə·lō·qê·aḥ — 1 Occ.
wə·luq·qaḥ — 1 Occ.
wə·niq·ḥāh — 4 Occ.
wə·ṯiq·qaḥ — 1 Occ.
wə·yiq·ḥū — 6 Occ.
wə·yiq·qaḥ — 1 Occ.
wə·yiq·qā·ḥe·hā — 3 Occ.
yiq·ḥū — 8 Occ.
yiq·qaḥ- — 44 Occ.
yiq·qā·ḥă·ḵā — 1 Occ.
yiq·qā·ḥe·ḵā — 1 Occ.
yiq·qā·ḥê·hū — 3 Occ.
yiq·qā·ḥê·nî — 3 Occ.
yiq·qā·ḥen·nāh — 1 Occ.
yiq·qā·ḥen·nū — 1 Occ.
yiq·qā·ḥū — 10 Occ.
yuq·qaḥ- — 3 Occ.
Additional Entries
lā·qə·ḥāh — 3 Occ.
lā·qə·ḥū — 18 Occ.
lā·qō·aḥ — 4 Occ.
lə·qaḥ — 2 Occ.
lə·qā·ḥāh — 4 Occ.
lə·qā·ḥām — 1 Occ.
lə·qā·ḥa·nî — 1 Occ.
lə·qaḥ·tāh — 7 Occ.
lə·qaḥ·tā·nū — 1 Occ.
lə·qaḥ·têḵ — 1 Occ.
lə·qaḥ·tî·ḵā — 3 Occ.
lə·qaḥ·tîw — 1 Occ.
lə·qaḥ·tōw — 1 Occ.
lə·qu·ḥîm — 1 Occ.
liq·ḥî- — 1 Occ.
lō·qê·aḥ — 8 Occ.
lō·qə·ḥê — 3 Occ.
luq·qaḥ — 5 Occ.
luq·qā·ḥə·tā — 1 Occ.
luq·qə·ḥū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page