ḥā·rə·ḇō·wṯ
Englishman's Concordance
ḥā·rə·ḇō·wṯ — 3 Occurrences

Isaiah 52:9
HEB: רַנְּנוּ֙ יַחְדָּ֔ו חָרְב֖וֹת יְרוּשָׁלִָ֑ם כִּֽי־
NAS: together, You waste places of Jerusalem;
KJV: together, ye waste places of Jerusalem:
INT: shout together You waste of Jerusalem for

Isaiah 58:12
HEB: וּבָנ֤וּ מִמְּךָ֙ חָרְב֣וֹת עוֹלָ֔ם מוֹסְדֵ֥י
NAS: the ancient ruins; You will raise
KJV: the old waste places: thou shalt raise up
INT: will rebuild at ruins the ancient the foundations

Isaiah 61:4
HEB: וּבָנוּ֙ חָרְב֣וֹת עוֹלָ֔ם שֹׁמְמ֥וֹת
NAS: the ancient ruins, They will raise
KJV: the old wastes, they shall raise up
INT: will rebuild ruins the ancient devastations

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2723
42 Occurrences


be·ḥo·rā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
bā·ḥo·rā·ḇō·wṯ — 2 Occ.
ḥā·rə·bāh — 2 Occ.
ḥā·rə·bāh — 4 Occ.
ḥā·rə·ḇō·wṯ — 3 Occ.
ḥā·rə·ḇō·ṯāw — 1 Occ.
ḥā·rə·ḇō·ṯa·yiḵ — 1 Occ.
ḥā·rə·ḇō·ṯe·hā — 1 Occ.
ḥo·rā·ḇō·wṯ — 5 Occ.
he·ḥo·rā·ḇō·wṯ — 2 Occ.
kā·ḥo·rā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
lə·ḥā·rə·bāh — 9 Occ.
lə·ḥā·rə·ḇō·wṯ — 3 Occ.
mê·ḥā·rə·ḇō·w·ṯê·hem — 1 Occ.
ū·lə·ḥā·rə·ḇō·wṯ — 1 Occ.
wə·ḥā·rə·bāh — 1 Occ.
wə·ḥā·rə·ḇō·wṯ — 1 Occ.
wə·ḥā·rə·ḇō·w·ṯe·hā — 1 Occ.
wə·he·ḥo·rā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
wə·le·ḥo·rā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
Additional Entries
bə·ḥō·rêḇ — 10 Occ.
ḥō·w·rêḇ — 2 Occ.
ḥō·rê·ḇāh — 1 Occ.
mê·ḥō·rêḇ — 2 Occ.
ū·ḇə·ḥō·rêḇ — 1 Occ.
ḇə·ḥō·rêḇ — 1 Occ.
be·ḥo·rā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
bā·ḥo·rā·ḇō·wṯ — 2 Occ.
ḥā·rə·bāh — 2 Occ.
ḥā·rə·bāh — 4 Occ.
ḥā·rə·ḇō·ṯāw — 1 Occ.
ḥā·rə·ḇō·ṯa·yiḵ — 1 Occ.
ḥā·rə·ḇō·ṯe·hā — 1 Occ.
ḥo·rā·ḇō·wṯ — 5 Occ.
he·ḥo·rā·ḇō·wṯ — 2 Occ.
kā·ḥo·rā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
lə·ḥā·rə·bāh — 9 Occ.
lə·ḥā·rə·ḇō·wṯ — 3 Occ.
mê·ḥā·rə·ḇō·w·ṯê·hem — 1 Occ.
ū·lə·ḥā·rə·ḇō·wṯ — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page