’ă·nā·še·hā
Englishman's Concordance
’ă·nā·še·hā — 1 Occurrence

Joshua 10:2
HEB: הָעַ֔י וְכָל־ אֲנָשֶׁ֖יהָ גִּבֹּרִֽים׃
NAS: Ai, and all its men [were] mighty.
INT: Ai and all men mighty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 376
2006 Occurrences


’ă·nā·šay — 1 Occ.
’ă·nā·šāw — 9 Occ.
’a·nă·šê — 1 Occ.
’ă·nā·še·ḵā — 2 Occ.
’ă·nā·še·hā — 1 Occ.
’ă·nā·šîm — 70 Occ.
’an·šê — 121 Occ.
bā·’ă·nā·šîm — 2 Occ.
bā·’îš — 7 Occ.
bə·’an·šê — 3 Occ.
be·’ĕ·nō·wōš — 1 Occ.
bə·’îš — 11 Occ.
bə·’î·šāh — 1 Occ.
ḵā·’îš — 1 Occ.
’e·ḥāṯ — 2 Occ.
’e·lep̄ — 1 Occ.
’ĕ·nō·wōš — 6 Occ.
’ĕ·nō·wōš — 1 Occ.
hā·’ă·nā·šîm — 82 Occ.
ha·’ĕ·nō·wōš — 1 Occ.
hā·’îš — 166 Occ.
hā·’iš·šāh — 1 Occ.
’îš — 1097 Occ.
’î·šāh — 23 Occ.
’î·šêḵ — 6 Occ.
’î·šî — 7 Occ.
’î·šîm — 2 Occ.
’î·šōw — 1 Occ.
’îš·šāh — 1 Occ.
kā·’ă·nā·šîm — 1 Occ.
kə·’an·šê — 1 Occ.
kə·’îš — 20 Occ.
la·’ă·nā·šāw — 1 Occ.
la·’ă·nā·še·ḵā — 1 Occ.
lā·’ă·nā·šîm — 7 Occ.
lā·’îš — 30 Occ.
lə·’an·šê — 3 Occ.
lə·’îš — 57 Occ.
lə·’î·šāh — 3 Occ.
lə·’î·šêḵ — 1 Occ.
lə·’î·šî — 1 Occ.
lə·mê·’îš — 3 Occ.
mê·’an·šê — 3 Occ.
mê·hā·’ă·nā·šîm — 1 Occ.
mê·’îš — 18 Occ.
mê·’î·šāh — 1 Occ.
ū·lə·’an·šê·hem — 2 Occ.
ū·lə·’îš — 2 Occ.
ū·lə·’î·šāh — 1 Occ.
ū·mê·’î·šāh — 1 Occ.
ū·ḇə·’an·šê — 1 Occ.
wa·’ă·nā·šāw — 20 Occ.
wa·’ă·nā·še·ḵā — 1 Occ.
wa·’ă·nā·šîm — 8 Occ.
wā·’îš — 1 Occ.
wə·’an·šê — 12 Occ.
wə·’an·šê·hem — 3 Occ.
wə·hā·’ă·nā·šîm — 10 Occ.
wə·hā·’îš — 17 Occ.
wə·’îš — 141 Occ.
wə·’î·šāh — 4 Occ.
wə·la·’ă·nā·šîm — 1 Occ.
wə·lā·’îš — 1 Occ.
Additional Entries
kə·’ê·p̄āh — 1 Occ.
lā·’ê·p̄āh — 4 Occ.
wə·’ê·p̄āh — 7 Occ.
wə·’ê·p̄aṯ- — 3 Occ.
’ê·p̄ōh — 9 Occ.
wə·’ê·p̄ōh — 1 Occ.
’ă·nā·šay — 1 Occ.
’ă·nā·šāw — 9 Occ.
’a·nă·šê — 1 Occ.
’ă·nā·še·ḵā — 2 Occ.
’ă·nā·šîm — 70 Occ.
’an·šê — 121 Occ.
bā·’ă·nā·šîm — 2 Occ.
bā·’îš — 7 Occ.
bə·’an·šê — 3 Occ.
be·’ĕ·nō·wōš — 1 Occ.
bə·’îš — 11 Occ.
bə·’î·šāh — 1 Occ.
ḵā·’îš — 1 Occ.
’e·ḥāṯ — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page