2236. zaraq
Strong's Exhaustive Concordance
be here and there, scatter, sprinkle, strew

A primitive root; to sprinkle (fluid or solid particles) -- be here and there, scatter, sprinkle, strew.

Forms and Transliterations
הַזֹּרֵ֛ק הזרק וְ֠זָרְקוּ וְזָרְק֡וּ וְזָרְק֨וּ וְזָרַ֨ק וְזָרַקְתִּ֧י וְזָרַקְתָּ֥ וְזָרַקְתָּ֧ וְלִזְרֹ֥ק וַֽיִּזְרְק֖וּ וַיִּזְרְק֤וּ וַיִּזְרְק֥וּ וַיִּזְרְקֵ֥הוּ וַיִּזְרֹ֖ק וַיִּזְרֹ֛ק וַיִּזְרֹ֥ק וַיִּזְרֹ֨ק וַיִּזְרֹק֙ וּזְרָק֥וֹ וּזְרֹ֖ק וזרק וזרקו וזרקת וזרקתי ויזרק ויזרקהו ויזרקו ולזרק זָ֣רְקָה זָרַ֖ק זֹרְקִ֣ים זֹרַ֤ק זֹרַ֥ק זרק זרקה זרקים יִזְרֹ֑ק יִזְרֹ֥ק יזרק תִּזְרֹ֑ק תִּזְרֹ֤ק תזרק haz·zō·rêq hazzoRek hazzōrêq tiz·rōq tizRok tizrōq ū·zə·rā·qōw ū·zə·rōq uzeraKo ūzərāqōw uzeRok ūzərōq vaiyizreKehu vaiyizreKu vaiyizRok velizRok vezaRak vezarakTa vezarakTi vezareKu way·yiz·rə·qê·hū way·yiz·rə·qū way·yiz·rōq wayyizrəqêhū wayyizrəqū wayyizrōq wə·liz·rōq wə·zā·raq wə·zā·raq·tā wə·zā·raq·tî wə·zā·rə·qū wəlizrōq wəzāraq wəzāraqtā wəzāraqtî wəzārəqū yiz·rōq yizRok yizrōq zā·raq zā·rə·qāh zaRak zāraq Zarekah zārəqāh zō·raq zō·rə·qîm zoRak zōraq zoreKim zōrəqîm
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
2235
Top of Page
Top of Page