Leviticus 27
Interlinear Bible
Rules about Valuations
1696 [e]   1
way·ḏab·bêr   1
וַיְדַבֵּ֥ר   1
And spoke   1
Verb   1
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
the LORD
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
Noun
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵּאמֹֽר׃
saying
Verb
1696 [e]   2
dab·bêr   2
דַּבֵּ֞ר   2
Speak   2
Verb   2
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֤י
the sons
Noun
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
of Israel
Noun
559 [e]
wə·’ā·mar·tā
וְאָמַרְתָּ֣
and say
Verb
  
 

 
 
 413 [e]
’ă·lê·hem,
אֲלֵהֶ֔ם
unto them
Prep
376 [e]
’îš
אִ֕ישׁ
a man
Noun
3588 [e]

כִּ֥י
When
Conj
6381 [e]
yap̄·li
יַפְלִ֖א
shall make a special
Verb
5088 [e]
ne·ḏer;
נֶ֑דֶר
vow
Noun
6187 [e]
bə·‘er·kə·ḵā
בְּעֶרְכְּךָ֥
involving the valuation
Noun
5315 [e]
nə·p̄ā·šōṯ
נְפָשֹׁ֖ת
of persons
Noun
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַֽיהוָֽה׃
to the LORD
Noun
1961 [e]   3
wə·hā·yāh   3
וְהָיָ֤ה   3
And shall be   3
Verb   3
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֙
your estimation
Noun
  
 

 
 
 2145 [e]
haz·zā·ḵār,
הַזָּכָ֔ר
of the male
Noun
1121 [e]
mib·ben
מִבֶּן֙
old
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֣ים
from twenty
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
5704 [e]
wə·‘aḏ
וְעַ֖ד
and even to
Prep
1121 [e]
ben-
בֶּן־
old
Noun
8346 [e]
šiš·šîm
שִׁשִּׁ֣ים
sixty
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh;
שָׁנָ֑ה
years
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֣ה
and shall be
Verb
6187 [e]
‘er·kə·ḵā,
עֶרְכְּךָ֗
your estimation
Noun
2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֛ים
fifty
Noun
8255 [e]
še·qel
שֶׁ֥קֶל
shekels
Noun
  
 

 
 
 3701 [e]
ke·sep̄
כֶּ֖סֶף
of silver
Noun
8255 [e]
bə·še·qel
בְּשֶׁ֥קֶל
after the shekel
Noun
  
 
.
 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš.
הַקֹּֽדֶשׁ׃
of the sanctuary
Noun
518 [e]   4
wə·’im-   4
וְאִם־   4
And if   4
Conj   4
5347 [e]
nə·qê·ḇāh
נְקֵבָ֖ה
a female
Noun
  
 
[is]
 
 
 1931 [e]

הִ֑וא
it
Pro
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
then shall be
Verb
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֖
your estimation
Noun
7970 [e]
šə·lō·šîm
שְׁלֹשִׁ֥ים
thirty
Noun
  
 
.
 
 
 8255 [e]
šā·qel.
שָֽׁקֶל׃
shekels
Noun
518 [e]   5
wə·’im   5
וְאִ֨ם   5
And if   5
Conj   5
1121 [e]
mib·ben-
מִבֶּן־
old
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֜שׁ
from five
Noun
8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֗ים
years
Noun
5704 [e]
wə·‘aḏ
וְעַד֙
and even to
Prep
1121 [e]
ben-
בֶּן־
old
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֣ים
twenty
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nāh,
שָׁנָ֔ה
years
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֧ה
then shall be
Verb
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֛
your estimation
Noun
2145 [e]
haz·zā·ḵār
הַזָּכָ֖ר
of the male
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֣ים
twenty
Noun
  
 

 
 
 8255 [e]
šə·qā·lîm;
שְׁקָלִ֑ים
shekels
Noun
5347 [e]
wə·lan·nə·qê·ḇāh
וְלַנְּקֵבָ֖ה
and for the female
Noun
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֥רֶת
ten
Noun
  
 
.
 
 
 8255 [e]
šə·qā·lîm.
שְׁקָלִֽים׃
shekels
Noun
518 [e]   6
wə·’im   6
וְאִ֣ם   6
And if   6
Conj   6
1121 [e]
mib·ben-
מִבֶּן־
old
Noun
  
 

 
 
 2320 [e]
ḥō·ḏeš,
חֹ֗דֶשׁ
from a month
Noun
5704 [e]
wə·‘aḏ
וְעַד֙
and even to
Prep
1121 [e]
ben-
בֶּן־
old
Noun
2568 [e]
ḥā·mêš
חָמֵ֣שׁ
five
Noun
  
 

 
 
 8141 [e]
šā·nîm,
שָׁנִ֔ים
years
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֤ה
then shall be
Verb
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֙
your estimation
Noun
2145 [e]
haz·zā·ḵār,
הַזָּכָ֔ר
of the male
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֥ה
five
Noun
8255 [e]
šə·qā·lîm
שְׁקָלִ֖ים
shekels
Noun
  
 

 
 
 3701 [e]
kā·sep̄;
כָּ֑סֶף
of silver
Noun
5347 [e]
wə·lan·nə·qê·ḇāh
וְלַנְּקֵבָ֣ה
and for the female
Noun
6187 [e]
‘er·kə·ḵā,
עֶרְכְּךָ֔
your estimation
Noun
7969 [e]
šə·lō·šeṯ
שְׁלֹ֥שֶׁת
[shall be] three
Noun
8255 [e]
šə·qā·lîm
שְׁקָלִ֖ים
shekels
Noun
  
 
.
 
 
 3701 [e]
kā·sep̄.
כָּֽסֶף׃
of silver
Noun
518 [e]   7
wə·’im   7
וְ֠אִם   7
And if   7
Conj   7
1121 [e]
mib·ben-
מִבֶּן־
old
Noun
8346 [e]
šiš·šîm
שִׁשִּׁ֨ים
from sixty
Noun
8141 [e]
šā·nāh
שָׁנָ֤ה
years
Noun
  
 

 
 
 4605 [e]
wā·ma‘·lāh
וָמַ֙עְלָה֙
and above
Subst
518 [e]
’im-
אִם־
if
Conj
  
 

 
 
 2145 [e]
zā·ḵār,
זָכָ֔ר
[it be] a male
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֣ה
then shall be
Verb
6187 [e]
‘er·kə·ḵā,
עֶרְכְּךָ֔
your estimation
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֥ה
five
Noun
6240 [e]
‘ā·śār
עָשָׂ֖ר
and ten
Noun
  
 

 
 
 8255 [e]
šā·qel;
שָׁ֑קֶל
shekels
Noun
5347 [e]
wə·lan·nə·qê·ḇāh
וְלַנְּקֵבָ֖ה
and for the female
Noun
6235 [e]
‘ă·śā·rāh
עֲשָׂרָ֥ה
ten
Noun
  
 
.
 
 
 8255 [e]
šə·qā·lîm.
שְׁקָלִֽים׃
shekels
Noun
518 [e]   8
wə·’im-   8
וְאִם־   8
But if   8
Conj   8
4134 [e]
māḵ
מָ֥ךְ
be poorer
Verb
1931 [e]

הוּא֙
he
Pro
  
 

 
 
 6187 [e]
mê·‘er·ke·ḵā,
מֵֽעֶרְכֶּ֔ךָ
than your estimation
Noun
5975 [e]
wə·he·‘ĕ·mî·ḏōw
וְהֶֽעֱמִידוֹ֙
then he shall present himself
Verb
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Noun
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֔ן
the priest
Noun
6186 [e]
wə·he·‘ĕ·rîḵ
וְהֶעֱרִ֥יךְ
and shall value
Verb
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
him
Acc
3548 [e]
hak·kō·hên;
הַכֹּהֵ֑ן
the priest
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
according to
Prep
6310 [e]
pî,
פִּ֗י
mouth
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
after
Prt
5381 [e]
taś·śîḡ
תַּשִּׂיג֙
the reach
Verb
3027 [e]
yaḏ
יַ֣ד
of hand
Noun
5087 [e]
han·nō·ḏêr,
הַנֹּדֵ֔ר
that vowed
Verb
6186 [e]
ya·‘ă·rî·ḵen·nū
יַעֲרִיכֶ֖נּוּ
shall value
Verb
  
 
.
 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên.
הַכֹּהֵֽן׃
the priest
Noun
  
s
ס
 - 
 
518 [e]   9
wə·’im-   9
וְאִם־   9
And if   9
Conj   9
  
 

 
 
 929 [e]
bə·hê·māh,
בְּהֵמָ֔ה
[it be] a beast
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Prt
7126 [e]
yaq·rî·ḇū
יַקְרִ֧יבוּ
men bring
Verb
4480 [e]
mim·men·nāh
מִמֶּ֛נָּה
out of
Prep
7133 [e]
qār·bān
קָרְבָּ֖ן
an offering
Noun
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
לַֽיהוָ֑ה
to the LORD
Noun
3605 [e]
kōl
כֹּל֩
all
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Prt
5414 [e]
yit·tên
יִתֵּ֥ן
[any man] gives
Verb
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֛נּוּ
of such
Prep
3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֖ה
to the LORD
Noun
1961 [e]
yih·yeh-
יִֽהְיֶה־
shall be
Verb
  
 
.
 
 
 6944 [e]
qō·ḏeš.
קֹּֽדֶשׁ׃
holy
Noun
3808 [e]   10
   10
לֹ֣א   10
not   10
Adv   10
2498 [e]
ya·ḥă·lî·p̄en·nū,
יַחֲלִיפֶ֗נּוּ
do alter it
Verb
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹֽא־
nor
Adv
4171 [e]
yā·mîr
יָמִ֥יר
change
Verb
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֛וֹ
it
Acc
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֥וֹב
a good
Adj
  
 

 
 
 7451 [e]
bə·rā‘
בְּרָ֖ע
for a bad
Adj
176 [e]
’ōw-
אוֹ־
or
Conj
7451 [e]
ra‘
רַ֣ע
a bad
Adj
  
 

 
 
 2896 [e]
bə·ṭō·wḇ;
בְּט֑וֹב
for a good
Adj
518 [e]
wə·’im-
וְאִם־
and if
Conj
4171 [e]
hā·mêr
הָמֵ֨ר
if he shall at all
Verb
4171 [e]
yā·mîr
יָמִ֤יר
change
Verb
929 [e]
bə·hê·māh
בְּהֵמָה֙
beast
Noun
  
 

 
 
 929 [e]
biḇ·hê·māh,
בִּבְהֵמָ֔ה
for animal
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh-
וְהָֽיָה־
thereof shall be
Verb
  
 

 
 
 1931 [e]

ה֥וּא
it
Pro
8545 [e]
ū·ṯə·mū·rā·ṯōw
וּתְמוּרָת֖וֹ
then the exchange
Noun
1961 [e]
yih·yeh-
יִֽהְיֶה־
shall become
Verb
  
 
.
 
 
 6944 [e]
qō·ḏeš.
קֹּֽדֶשׁ׃
holy
Noun
518 [e]   11
wə·’im   11
וְאִם֙   11
And if   11
Conj   11
3605 [e]
kāl-
כָּל־
any
Noun
929 [e]
bə·hê·māh
בְּהֵמָ֣ה
beast
Noun
  
 

 
 
 2931 [e]
ṭə·mê·’āh,
טְמֵאָ֔ה
[it be] unclean
Adj
834 [e]
’ă·šer
אֲ֠שֶׁר
which
Prt
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv
7126 [e]
yaq·rî·ḇū
יַקְרִ֧יבוּ
do they offer
Verb
4480 [e]
mim·men·nāh
מִמֶּ֛נָּה
from
Prep
7133 [e]
qār·bān
קָרְבָּ֖ן
a sacrifice
Noun
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
לַֽיהוָ֑ה
to the LORD
Noun
5975 [e]
wə·he·‘ĕ·mîḏ
וְהֶֽעֱמִ֥יד
then he shall present
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
929 [e]
hab·bə·hê·māh
הַבְּהֵמָ֖ה
the beast
Noun
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֥י
before
Noun
  
 
.
 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên.
הַכֹּהֵֽן׃
the priest
Noun
6186 [e]   12
wə·he·‘ĕ·rîḵ   12
וְהֶעֱרִ֤יךְ   12
And shall value   12
Verb   12
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵן֙
the priest
Noun
853 [e]
’ō·ṯāh,
אֹתָ֔הּ
it
Acc
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
whether
Prep
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
it be good
Adj
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
or
Prep
  
 

 
 
 7451 [e]
rā‘;
רָ֑ע
bad
Adj
  
 

 
 
 6187 [e]
kə·‘er·kə·ḵā
כְּעֶרְכְּךָ֥
as you value it
Noun
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֖ן
the priest
Noun
3651 [e]
kên
כֵּ֥ן
so
Adj
  
 
.
 
 
 1961 [e]
yih·yeh.
יִהְיֶֽה׃
shall it be
Verb
518 [e]   13
wə·’im-   13
וְאִם־   13
But if   13
Conj   13
1350 [e]
gā·’ōl
גָּאֹ֖ל
if he will at all
Verb
  
 

 
 
 1350 [e]
yiḡ·’ā·len·nāh;
יִגְאָלֶ֑נָּה
redeem it
Verb
3254 [e]
wə·yā·sap̄
וְיָסַ֥ף
then he shall add
Verb
  
 
[part]
 
 
 2549 [e]
ḥă·mî·ši·ṯōw
חֲמִישִׁת֖וֹ
a fifth
Adj
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 6187 [e]
‘er·ke·ḵā.
עֶרְכֶּֽךָ׃
your estimation
Noun
376 [e]   14
wə·’îš,   14
וְאִ֗ישׁ   14
and a man   14
Noun   14
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
when
Conj
6942 [e]
yaq·diš
יַקְדִּ֨שׁ
shall sanctify
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1004 [e]
bê·ṯōw
בֵּית֥וֹ
his house
Noun
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֙דֶשׁ֙
[to be] holy
Noun
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
לַֽיהוָ֔ה
to the LORD
Noun
6186 [e]
wə·he·‘ĕ·rî·ḵōw
וְהֶעֱרִיכוֹ֙
then shall estimate it
Verb
3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֔ן
the priest
Noun
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
whether
Prep
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
it be good
Adj
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
or
Prep
  
 

 
 
 7451 [e]
rā‘;
רָ֑ע
bad
Adj
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֨ר
as
Prt
6186 [e]
ya·‘ă·rîḵ
יַעֲרִ֥יךְ
shall estimate
Verb
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֛וֹ
it
Acc
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֖ן
the priest
Noun
3651 [e]
kên
כֵּ֥ן
so
Adj
  
 
.
 
 
 6965 [e]
yā·qūm.
יָקֽוּם׃
shall it stand
Verb
518 [e]   15
wə·’im-   15
וְאִ֨ם־   15
And if   15
Conj   15
6942 [e]
ham·maq·dîš,
הַמַּקְדִּ֔ישׁ
he who consecrated
Verb
1350 [e]
yiḡ·’al
יִגְאַ֖ל
will redeem
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 1004 [e]
bê·ṯōw;
בֵּית֑וֹ
his house
Noun
3254 [e]
wə·yā·sap̄
וְ֠יָסַף
then he shall add
Verb
2549 [e]
ḥă·mî·šîṯ
חֲמִישִׁ֧ית
the fifth [part]
Adj
3701 [e]
ke·sep̄-
כֶּֽסֶף־
of the money
Noun
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֛
of your estimation
Noun
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
to it
Prep
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָ֥יָה
and it shall be
Verb
  
 
.
 
 
   
lōw.
לֽוֹ׃
to him
Prep
518 [e]   16
wə·’im   16
וְאִ֣ם ׀   16
And if   16
Conj   16
7704 [e]
miś·śə·ḏêh
מִשְּׂדֵ֣ה
[some part] of a field
Noun
272 [e]
’ă·ḥuz·zā·ṯōw,
אֲחֻזָּת֗וֹ
of his possession
Noun
6942 [e]
yaq·dîš
יַקְדִּ֥ישׁ
shall sanctify
Verb
376 [e]
’îš
אִישׁ֙
a man
Noun
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
לַֽיהוָ֔ה
to the LORD
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
then shall be
Verb
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֖
your estimation
Noun
6310 [e]
lə·p̄î
לְפִ֣י
according to
Noun
2233 [e]
zar·‘ōw;
זַרְע֑וֹ
to the offspring
Noun
2233 [e]
ze·ra‘
זֶ֚רַע
offspring
Noun
2563 [e]
ḥō·mer
חֹ֣מֶר
a homer
Noun
  
 

 
 
 8184 [e]
śə·‘ō·rîm,
שְׂעֹרִ֔ים
of barley
Noun
2572 [e]
ba·ḥă·miš·šîm
בַּחֲמִשִּׁ֖ים
at fifty
Noun
8255 [e]
še·qel
שֶׁ֥קֶל
shekels
Noun
  
 
.
 
 
 3701 [e]
kā·sep̄.
כָּֽסֶף׃
of silver
Noun
518 [e]   17
’im-   17
אִם־   17
If   17
Conj   17
8141 [e]
miš·šə·naṯ
מִשְּׁנַ֥ת
as of the year
Noun
  
 

 
 
 3104 [e]
hay·yō·ḇêl
הַיֹּבֵ֖ל
of jubilee
Noun
6942 [e]
yaq·dîš
יַקְדִּ֣ישׁ
he sanctify
Verb
7704 [e]
śā·ḏê·hū;
שָׂדֵ֑הוּ
his field
Noun
  
 

 
 
 6187 [e]
kə·‘er·kə·ḵā
כְּעֶרְכְּךָ֖
according to your valuation
Noun
  
 
.
 
 
 6965 [e]
yā·qūm.
יָקֽוּם׃
it shall stand
Verb
518 [e]   18
wə·’im-   18
וְאִם־   18
But if   18
Conj   18
310 [e]
’a·ḥar
אַחַ֣ר
after
Adv
3104 [e]
hay·yō·ḇêl
הַיֹּבֵל֮
the jubilee
Noun
6942 [e]
yaq·dîš
יַקְדִּ֣ישׁ
he dedicates
Verb
  
 

 
 
 7704 [e]
śā·ḏê·hū
שָׂדֵהוּ֒
his field
Noun
2803 [e]
wə·ḥiš·šaḇ-
וְחִשַּׁב־
then shall reckon
Verb
  
lōw
ל֨וֹ
for him
Prep
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֜ן
the priest
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3701 [e]
hak·ke·sep̄,
הַכֶּ֗סֶף
the money
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
according to
Prep
6310 [e]

פִּ֤י
mouth
Noun
8141 [e]
haš·šā·nîm
הַשָּׁנִים֙
the years
Noun
  
 

 
 
 3498 [e]
han·nō·w·ṯā·rōṯ,
הַנּ֣וֹתָרֹ֔ת
that remain
Verb
5704 [e]
‘aḏ
עַ֖ד
even to
Prep
8141 [e]
šə·naṯ
שְׁנַ֣ת
the year
Noun
  
 

 
 
 3104 [e]
hay·yō·ḇêl;
הַיֹּבֵ֑ל
of the jubilee
Noun
1639 [e]
wə·niḡ·ra‘
וְנִגְרַ֖ע
and it shall be deducted
Verb
  
 
.
 
 
 6187 [e]
mê·‘er·ke·ḵā.
מֵֽעֶרְכֶּֽךָ׃
from your valuation
Noun
518 [e]   19
wə·’im-   19
וְאִם־   19
And if   19
Conj   19
1350 [e]
gā·’ōl
גָּאֹ֤ל
will in any way
Verb
1350 [e]
yiḡ·’al
יִגְאַל֙
redeem
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7704 [e]
haś·śā·ḏeh,
הַשָּׂדֶ֔ה
the field
Noun
6942 [e]
ham·maq·dîš
הַמַּקְדִּ֖ישׁ
he who consecrated
Verb
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
it
Acc
3254 [e]
wə·yā·sap̄
וְ֠יָסַף
[is] then he shall add
Verb
2549 [e]
ḥă·mi·šîṯ
חֲמִשִׁ֧ית
the fifth [part]
Adj
3701 [e]
ke·sep̄-
כֶּֽסֶף־
of the money
Noun
6187 [e]
‘er·kə·ḵā
עֶרְכְּךָ֛
of your estimation
Noun
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
to it
Prep
6965 [e]
wə·qām
וְקָ֥ם
and it shall be assured
Verb
  
 
.
 
 
   
lōw.
לֽוֹ׃
to him
Prep
518 [e]   20
wə·’im-   20
וְאִם־   20
And if   20
Conj   20
3808 [e]

לֹ֤א
not
Adv
1350 [e]
yiḡ·’al
יִגְאַל֙
he does redeem
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 7704 [e]
haś·śā·ḏeh,
הַשָּׂדֶ֔ה
the field
Noun
518 [e]
wə·’im-
וְאִם־
or if
Conj
4376 [e]
mā·ḵar
מָכַ֥ר
he has sold
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7704 [e]
haś·śā·ḏeh
הַשָּׂדֶ֖ה
the field
Noun
376 [e]
lə·’îš
לְאִ֣ישׁ
man
Noun
  
 

 
 
 312 [e]
’a·ḥêr;
אַחֵ֑ר
to another
Adj
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv
1350 [e]
yig·gā·’êl
יִגָּאֵ֖ל
shall it be redeemed
Verb
  
 
.
 
 
 5750 [e]
‘ō·wḏ.
עֽוֹד׃
any more
Subst
1961 [e]   21
wə·hā·yāh   21
וְהָיָ֨ה   21
But shall be   21
Verb   21
  
 

 
 
 7704 [e]
haś·śā·ḏeh
הַשָּׂדֶ֜ה
the field
Noun
3318 [e]
bə·ṣê·ṯōw
בְּצֵאת֣וֹ
when it goes out
Verb
  
 

 
 
 3104 [e]
ḇay·yō·ḇêl,
בַיֹּבֵ֗ל
in the jubilee
Noun
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֛דֶשׁ
holy
Noun
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָ֖ה
to the LORD
Noun
7704 [e]
kiś·ḏêh
כִּשְׂדֵ֣ה
as a field
Noun
  
 

 
 
 2764 [e]
ha·ḥê·rem;
הַחֵ֑רֶם
set apart
Noun
3548 [e]
lak·kō·hên
לַכֹּהֵ֖ן
of the priest
Noun
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֥ה
thereof shall be
Verb
  
 
.
 
 
 272 [e]
’ă·ḥuz·zā·ṯōw.
אֲחֻזָּתֽוֹ׃
the possession
Noun
518 [e]   22
wə·’im   22
וְאִם֙   22
or if   22
Conj   22
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7704 [e]
śə·ḏêh
שְׂדֵ֣ה
a field
Noun
  
 

 
 
 4736 [e]
miq·nā·ṯōw,
מִקְנָת֔וֹ
that he has bought
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֕ר
that
Prt
3808 [e]

לֹ֖א
not
Adv
7704 [e]
miś·śə·ḏêh
מִשְּׂדֵ֣ה
[is] of the fields
Noun
  
 

 
 
 272 [e]
’ă·ḥuz·zā·ṯōw;
אֲחֻזָּת֑וֹ
of his possession
Noun
6942 [e]
yaq·dîš
יַקְדִּ֖ישׁ
[a man] sanctifies
Verb
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַֽיהוָֽה׃
to the LORD
Noun
2803 [e]   23
wə·ḥiš·šaḇ-   23
וְחִשַּׁב־   23
then shall reckon   23
Verb   23
  
lōw
ל֣וֹ
to him
Prep
3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֗ן
the priest
Noun
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
Acc
4373 [e]
miḵ·saṯ
מִכְסַ֣ת
the amount
Noun
  
 

 
 
 6187 [e]
hā·‘er·kə·ḵā,
הָֽעֶרְכְּךָ֔
of your estimation
Noun
5704 [e]
‘aḏ
עַ֖ד
to
Prep
8141 [e]
šə·naṯ
שְׁנַ֣ת
[even] the year
Noun
  
 

 
 
 3104 [e]
hay·yō·ḇêl;
הַיֹּבֵ֑ל
of the jubilee
Noun
5414 [e]
wə·nā·ṯan
וְנָתַ֤ן
and he shall give
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
6187 [e]
hā·‘er·kə·ḵā
הָעֶרְכְּךָ֙
your estimation
Noun
3117 [e]
bay·yō·wm
בַּיּ֣וֹם
in day
Noun
  
 

 
 
 1931 [e]
ha·hū,
הַה֔וּא
that
Pro
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֖דֶשׁ
[as] a holy thing
Noun
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
to the LORD
Noun
8141 [e]   24
biš·naṯ   24
בִּשְׁנַ֤ת   24
In the year   24
Noun   24
3104 [e]
hay·yō·w·ḇêl
הַיּוֹבֵל֙
of the jubilee
Noun
7725 [e]
yā·šūḇ
יָשׁ֣וּב
shall return
Verb
7704 [e]
haś·śā·ḏeh,
הַשָּׂדֶ֔ה
the field
Noun
834 [e]
la·’ă·šer
לַאֲשֶׁ֥ר
to the one from whom
Prt
7069 [e]
qā·nā·hū
קָנָ֖הוּ
it was bought
Verb
  
 

 
 
 853 [e]
mê·’it·tōw;
מֵאִתּ֑וֹ
 - 
Acc
834 [e]
la·’ă·šer-
לַאֲשֶׁר־
to him to whom
Prt
  
lōw
ל֖וֹ
 - 
Prep
272 [e]
’ă·ḥuz·zaṯ
אֲחֻזַּ֥ת
[even] the possession
Noun
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
of the land
Noun
3605 [e]   25
wə·ḵāl   25
וְכָל־   25
And all   25
Noun   25
6187 [e]
‘er·kə·ḵā,
עֶרְכְּךָ֔
your estimations
Noun
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֖ה
shall shall be
Verb
8255 [e]
bə·še·qel
בְּשֶׁ֣קֶל
be after the shekel
Noun
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš;
הַקֹּ֑דֶשׁ
of the sanctuary
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֥ים
twenty
Noun
1626 [e]
gê·rāh
גֵּרָ֖ה
gerahs
Noun
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
shall be
Verb
  
 
.
 
 
 8255 [e]
haš·šā·qel.
הַשָּֽׁקֶל׃
the shekel
Noun
  
s
ס
 - 
 
389 [e]   26
’aḵ-   26
אַךְ־   26
Only   26
Adv   26
1060 [e]
bə·ḵō·wr
בְּכ֞וֹר
the firstling
Noun
  
 
[is]
 
 
 834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
  
 

 
 
 1069 [e]
yə·ḇuk·kar
יְבֻכַּ֤ר
born first
Verb
3068 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָה֙
the LORD
Noun
  
 

 
 
 929 [e]
biḇ·hê·māh,
בִּבְהֵמָ֔ה
among animals
Noun
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv
6942 [e]
yaq·dîš
יַקְדִּ֥ישׁ
shall sanctify
Verb
376 [e]
’îš
אִ֖ישׁ
man
Noun
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
it
Acc
518 [e]
’im-
אִם־
[is] whether
Conj
  
 

 
 
 7794 [e]
šō·wr
שׁ֣וֹר
[it be] ox
Noun
518 [e]
’im-
אִם־
or
Conj
  
 

 
 
 7716 [e]
śeh,
שֶׂ֔ה
sheep
Noun
3068 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָ֖ה
of the LORD
Noun
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
it [is]
Pro
518 [e]   27
wə·’im   27
וְאִ֨ם   27
And if   27
Conj   27
929 [e]
bab·bə·hê·māh
בַּבְּהֵמָ֤ה
beast
Noun
  
 

 
 
 2931 [e]
haṭ·ṭə·mê·’āh
הַטְּמֵאָה֙
[it be] of an unclean
Adj
6299 [e]
ū·p̄ā·ḏāh
וּפָדָ֣ה
then he shall redeem [it]
Verb
  
 

 
 
 6187 [e]
ḇə·‘er·ke·ḵā,
בְעֶרְכֶּ֔ךָ
according to your estimation
Noun
3254 [e]
wə·yā·sap̄
וְיָסַ֥ף
and shall add
Verb
2549 [e]
ḥă·mi·ši·ṯōw
חֲמִשִׁת֖וֹ
a fifth
Adj
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw;
עָלָ֑יו
of it thereto
Prep
518 [e]
wə·’im-
וְאִם־
or if
Conj
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv
  
 

 
 
 1350 [e]
yig·gā·’êl
יִגָּאֵ֖ל
it is redeemed
Verb
4376 [e]
wə·nim·kar
וְנִמְכַּ֥ר
then it shall be sold
Verb
  
 
.
 
 
 6187 [e]
bə·‘er·ke·ḵā.
בְּעֶרְכֶּֽךָ׃
according to your valuation
Noun
389 [e]   28
’aḵ-   28
אַךְ־   28
Notwithstanding   28
Adv   28
3605 [e]
kāl-
כָּל־
any
Noun
  
 

 
 
 2764 [e]
ḥê·rem
חֵ֡רֶם
devoted thing
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Prt
2763 [e]
ya·ḥă·rim
יַחֲרִם֩
shall devote
Verb
376 [e]
’îš
אִ֨ישׁ
a man
Noun
3069 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָ֜ה
The LORD
Noun
3605 [e]
mik·kāl
מִכָּל־
of all
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
  
lōw,
ל֗וֹ
[is] to
Prep
  
 

 
 
 120 [e]
mê·’ā·ḏām
מֵאָדָ֤ם
a man
Noun
  
 

 
 
 929 [e]
ū·ḇə·hê·māh
וּבְהֵמָה֙
and beast
Noun
7704 [e]
ū·miś·śə·ḏêh
וּמִשְּׂדֵ֣ה
and of the field
Noun
  
 

 
 
 272 [e]
’ă·ḥuz·zā·ṯōw,
אֲחֻזָּת֔וֹ
of his possession
Noun
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv
4376 [e]
yim·mā·ḵêr
יִמָּכֵ֖ר
shall be sold
Verb
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
and not
Adv
  
 
.
 
 
 1350 [e]
yig·gā·’êl;
יִגָּאֵ֑ל
redeemed
Verb
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
Noun
2764 [e]
ḥê·rem
חֵ֕רֶם
devoted thing
Noun
6944 [e]
qō·ḏeš-
קֹֽדֶשׁ־
[is] most
Noun
6944 [e]
qā·ḏā·šîm
קָֽדָשִׁ֥ים
holy
Noun
1931 [e]

ה֖וּא
it
Pro
  
 
.
 
 
 3069 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
to the LORD
Noun
3605 [e]   29
kāl-   29
כָּל־   29
all   29
Noun   29
  
 

 
 
 2764 [e]
ḥê·rem,
חֵ֗רֶם
devoted
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֧ר
who
Prt
2763 [e]
yā·ḥo·ram
יָחֳרַ֛ם
shall be devoted
Verb
4480 [e]
min-
מִן־
of
Prep
  
 

 
 
 120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֖ם
men
Noun
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv
  
 

 
 
 6299 [e]
yip·pā·ḏeh;
יִפָּדֶ֑ה
shall be redeemed
Verb
4191 [e]
mō·wṯ
מ֖וֹת
[but] shall surely
Verb
  
 
.
 
 
 4191 [e]
yū·māṯ.
יוּמָֽת׃
be put to death
Verb
3605 [e]   30
wə·ḵāl   30
וְכָל־   30
And all   30
Noun   30
4643 [e]
ma‘·śar
מַעְשַׂ֨ר
the tithe
Noun
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
of the land
Noun
2233 [e]
miz·ze·ra‘
מִזֶּ֤רַע
of the offspring
Noun
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֙רֶץ֙
of the land
Noun
6529 [e]
mip·pə·rî
מִפְּרִ֣י
[or] of the fruit
Noun
  
 

 
 
 6086 [e]
hā·‘êṣ,
הָעֵ֔ץ
of the tree
Noun
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֖ה
[is] of the LORD
Noun
  
 
[is]
 
 
 1931 [e]
hū;
ה֑וּא
it
Pro
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֖דֶשׁ
holy
Noun
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַֽיהוָֽה׃
to the LORD
Noun
518 [e]   31
wə·’im-   31
וְאִם־   31
And if   31
Conj   31
1350 [e]
gā·’ōl
גָּאֹ֥ל
will at all
Verb
1350 [e]
yiḡ·’al
יִגְאַ֛ל
redeem
Verb
376 [e]
’îš
אִ֖ישׁ
a man
Noun
  
 

 
 
 4643 [e]
mim·ma·‘aś·rōw;
מִמַּֽעַשְׂר֑וֹ
of his tithes
Noun
2549 [e]
ḥă·mi·šî·ṯōw
חֲמִשִׁית֖וֹ
the fifth
Adj
3254 [e]
yō·sêp̄
יֹסֵ֥ף
he shall add
Verb
  
 
.
 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw.
עָלָֽיו׃
thereto
Prep
3605 [e]   32
wə·ḵāl   32
וְכָל־   32
And concerning   32
Noun   32
4643 [e]
ma‘·śar
מַעְשַׂ֤ר
the tithe
Noun
  
 

 
 
 1241 [e]
bā·qār
בָּקָר֙
of herd
Noun
  
 

 
 
 6629 [e]
wā·ṣōn,
וָצֹ֔אן
or of the flock
Noun
3605 [e]
kōl
כֹּ֥ל
all
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
5674 [e]
ya·‘ă·ḇōr
יַעֲבֹ֖ר
[even] passes
Verb
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
Noun
  
 

 
 
 7626 [e]
haš·šā·ḇeṭ;
הַשָּׁ֑בֶט
the staff
Noun
6224 [e]
hā·‘ă·śî·rî
הָֽעֲשִׂירִ֕י
the tenth
Adj
1961 [e]
yih·yeh-
יִֽהְיֶה־
shall be
Verb
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹּ֖דֶשׁ
holy
Noun
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַֽיהוָֽה׃
to the LORD
Noun
3808 [e]   33
   33
לֹ֧א   33
not   33
Adv   33
1239 [e]
yə·ḇaq·qêr
יְבַקֵּ֛ר
may he search
Verb
996 [e]
bên-
בֵּֽין־
whether
Prep
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֥וֹב
it be good
Adj
  
 

 
 
 7451 [e]
lā·ra‘
לָרַ֖ע
or bad
Adj
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
neither
Adv
  
 

 
 
 4171 [e]
yə·mî·ren·nū;
יְמִירֶ֑נּוּ
shall he change
Verb
518 [e]
wə·’im-
וְאִם־
and if
Conj
4171 [e]
hā·mêr
הָמֵ֣ר
it and if he change
Verb
  
 

 
 
 4171 [e]
yə·mî·ren·nū,
יְמִירֶ֔נּוּ
it at all
Verb
1961 [e]
wə·hā·yāh-
וְהָֽיָה־
thereof shall be
Verb
1931 [e]

ה֧וּא
then both it
Pro
8545 [e]
ū·ṯə·mū·rā·ṯōw
וּתְמוּרָת֛וֹ
and the change
Noun
1961 [e]
yih·yeh-
יִֽהְיֶה־
shall become
Verb
  
 

 
 
 6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֖דֶשׁ
holy
Noun
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv
  
 
.
 
 
 1350 [e]
yig·gā·’êl.
יִגָּאֵֽל׃
shall it be redeemed
Verb
428 [e]   34
’êl·leh   34
אֵ֣לֶּה   34
These [are]   34
Pro   34
4687 [e]
ham·miṣ·wōṯ,
הַמִּצְוֹ֗ת
the commands
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Prt
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֧ה
commanded
Verb
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
the LORD
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֖ה
Moses
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
for
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
Noun
3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
Noun
2022 [e]
bə·har
בְּהַ֖ר
at Mount
Noun
  
 
.
 
 
 5514 [e]
sî·nāy.
סִינָֽי׃
Sinai
Noun
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Leviticus 26
Top of Page
Top of Page