Leviticus 15
Interlinear Bible
The Uncleanness of Men
1696 [e]   1
way·ḏab·bêr   1
וַיְדַבֵּ֣ר   1
And spoke   1
Verb   1
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
the LORD
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
Noun
413 [e]
wə·’el-
וְאֶֽל־
and unto
Prep
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֖ן
Aaron
Noun
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵאמֹֽר׃
saying
Verb
1696 [e]   2
dab·bə·rū   2
דַּבְּרוּ֙   2
Speak   2
Verb   2
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
Noun
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
Noun
559 [e]
wa·’ă·mar·tem
וַאֲמַרְתֶּ֖ם
and say
Verb
413 [e]
’ă·lê·hem;
אֲלֵהֶ֑ם
unto them
Prep
376 [e]
’îš
אִ֣ישׁ
any
Noun
376 [e]
’îš,
אִ֗ישׁ
man
Noun
3588 [e]

כִּ֤י
When
Conj
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶה֙
he has
Verb
2100 [e]
zāḇ
זָ֣ב
a running discharge
Verb
  
 

 
 
 1320 [e]
mib·bə·śā·rōw,
מִבְּשָׂר֔וֹ
from his body
Noun
2101 [e]
zō·w·ḇōw
זוֹב֖וֹ
[because of] his discharge
Noun
2931 [e]
ṭā·mê
טָמֵ֥א
unclean
Adj
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
he [is]
Pro
2063 [e]   3
wə·zōṯ   3
וְזֹ֛את   3
And this   3
Pro   3
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֥ה
shall be
Verb
2932 [e]
ṭum·’ā·ṯōw
טֻמְאָת֖וֹ
his uncleanness
Noun
  
 

 
 
 2101 [e]
bə·zō·w·ḇōw;
בְּזוֹב֑וֹ
in his discharge
Noun
7325 [e]
rār
רָ֣ר
run
Verb
1320 [e]
bə·śā·rōw
בְּשָׂר֞וֹ
in his flesh
Noun
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
Prep
  
 

 
 
 2101 [e]
zō·w·ḇōw,
זוֹב֗וֹ
his discharge
Noun
176 [e]
’ōw-
אֽוֹ־
or
Conj
2856 [e]
heḥ·tîm
הֶחְתִּ֤ים
be stopped
Verb
1320 [e]
bə·śā·rōw
בְּשָׂרוֹ֙
his flesh
Noun
  
 

 
 
 2101 [e]
miz·zō·w·ḇōw,
מִזּוֹב֔וֹ
from his discharge
Noun
2932 [e]
ṭum·’ā·ṯōw
טֻמְאָת֖וֹ
his uncleanness
Noun
  
 
.
 
 
 1931 [e]

הִֽוא׃
it [is]
Pro
3605 [e]   4
kāl-   4
כָּל־   4
Every   4
Noun   4
  
 

 
 
 4904 [e]
ham·miš·kāḇ,
הַמִּשְׁכָּ֗ב
bed
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
which
Prt
7901 [e]
yiš·kaḇ
יִשְׁכַּ֥ב
he lies
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֛יו
on
Prep
  
 

 
 
 2100 [e]
haz·zāḇ
הַזָּ֖ב
has the discharge
Verb
  
 

 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā;
יִטְמָ֑א
is unclean
Verb
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָֽל־
and every
Noun
  
 

 
 
 3627 [e]
hak·kə·lî
הַכְּלִ֛י
thing
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Prt
  
 

 
 
 3427 [e]
yê·šêḇ
יֵשֵׁ֥ב
he sits
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
on
Prep
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
shall be unclean
Verb
376 [e]   5
wə·’îš   5
וְאִ֕ישׁ   5
And anyone   5
Noun   5
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
who
Prt
5060 [e]
yig·ga‘
יִגַּ֖ע
touches
Verb
4904 [e]
bə·miš·kā·ḇōw;
בְּמִשְׁכָּב֑וֹ
his bed
Noun
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
Verb
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
3427 [e]   6
wə·hay·yō·šêḇ   6
וְהַיֹּשֵׁב֙   6
And he who sits   6
Verb   6
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
3627 [e]
hak·kə·lî,
הַכְּלִ֔י
[any] thing
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Prt
3427 [e]
yê·šêḇ
יֵשֵׁ֥ב
he sat
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
on
Prep
2100 [e]
haz·zāḇ;
הַזָּ֑ב
that has the discharge
Verb
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
Verb
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
5060 [e]   7
wə·han·nō·ḡê·a‘   7
וְהַנֹּגֵ֖עַ   7
And he who touches   7
Verb   7
1320 [e]
biḇ·śar
בִּבְשַׂ֣ר
the flesh
Noun
2100 [e]
haz·zāḇ;
הַזָּ֑ב
of him who has the discharge
Verb
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
Verb
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
3588 [e]   8
wə·ḵî-   8
וְכִֽי־   8
And if   8
Conj   8
7556 [e]
yā·rōq
יָרֹ֛ק
spits
Verb
2100 [e]
haz·zāḇ
הַזָּ֖ב
he who has the discharge
Verb
  
 

 
 
 2889 [e]
baṭ·ṭā·hō·wr;
בַּטָּה֑וֹר
on one who is clean
Adj
3526 [e]
wə·ḵib·bes
וְכִבֶּ֧ס
then he shall wash
Verb
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
3605 [e]   9
wə·ḵāl   9
וְכָל־   9
And Every   9
Noun   9
4817 [e]
ham·mer·kāḇ,
הַמֶּרְכָּ֗ב
saddle
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
which
Prt
7392 [e]
yir·kaḇ
יִרְכַּ֥ב
he rides
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֛יו
on
Prep
2100 [e]
haz·zāḇ
הַזָּ֖ב
that has the discharge
Verb
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
shall be unclean
Verb
3605 [e]   10
wə·ḵāl   10
וְכָל־   10
And whoever   10
Noun   10
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘,
הַנֹּגֵ֗עַ
touches
Verb
3605 [e]
bə·ḵōl
בְּכֹל֙
anything
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Prt
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֣ה
was
Verb
8478 [e]
ṯaḥ·tāw,
תַחְתָּ֔יו
under him
Noun
2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֖א
shall be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 

 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ;
הָעָ֑רֶב
the evening
Noun
5375 [e]
wə·han·nō·w·śê
וְהַנּוֹשֵׂ֣א
and he who carries
Verb
853 [e]
’ō·w·ṯām,
אוֹתָ֔ם
them
Acc
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
Verb
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
3605 [e]   11
wə·ḵōl   11
וְכֹ֨ל   11
whomever   11
Noun   11
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
after
Prt
5060 [e]
yig·ga‘-
יִגַּע־
he touches
Verb
  
bōw
בּוֹ֙
in
Prep
  
 

 
 
 2100 [e]
haz·zāḇ,
הַזָּ֔ב
that has the discharge
Verb
3027 [e]
wə·yā·ḏāw
וְיָדָ֖יו
and his hands
Noun
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv
7857 [e]
šā·ṭap̄
שָׁטַ֣ף
rinsed
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim;
בַּמָּ֑יִם
in water
Noun
3526 [e]
wə·ḵib·bes
וְכִבֶּ֧ס
and he shall wash
Verb
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
3627 [e]   12
ū·ḵə·lî-   12
וּכְלִי־   12
and the vessel   12
Noun   12
2789 [e]
ḥe·reś
חֶ֛רֶשׂ
of earth
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
5060 [e]
yig·ga‘-
יִגַּע־
he touches
Verb
  
bōw
בּ֥וֹ
in
Prep
  
 

 
 
 2100 [e]
haz·zāḇ
הַזָּ֖ב
who has the discharge
Verb
  
 

 
 
 7665 [e]
yiš·šā·ḇêr;
יִשָּׁבֵ֑ר
shall be broken
Verb
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and every
Noun
3627 [e]
kə·lî-
כְּלִי־
vessel
Noun
6086 [e]
‘êṣ,
עֵ֔ץ
of wood
Noun
7857 [e]
yiš·šā·ṭêp̄
יִשָּׁטֵ֖ף
shall be rinsed
Verb
  
 
.
 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim.
בַּמָּֽיִם׃
in water
Noun
The Cleansing of Men
3588 [e]   13
wə·ḵî-   13
וְכִֽי־   13
when   13
Conj   13
2891 [e]
yiṭ·har
יִטְהַ֤ר
is cleansed
Verb
2100 [e]
haz·zāḇ
הַזָּב֙
he who has a discharge
Verb
  
 

 
 
 2101 [e]
miz·zō·w·ḇōw,
מִזּוֹב֔וֹ
from his discharge
Noun
5608 [e]
wə·sā·p̄ar
וְסָ֨פַר
then he shall number
Verb
  
lōw
ל֜וֹ
to himself
Prep
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֥ת
seven
Noun
3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֛ים
days
Noun
  
 

 
 
 2893 [e]
lə·ṭā·ho·rā·ṯōw
לְטָהֳרָת֖וֹ
for his cleansing
Noun
3526 [e]
wə·ḵib·bes
וְכִבֶּ֣ס
and wash
Verb
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw;
בְּגָדָ֑יו
his clothes
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֧ץ
and bathe
Verb
1320 [e]
bə·śā·rōw
בְּשָׂר֛וֹ
his flesh
Noun
4325 [e]
bə·ma·yim
בְּמַ֥יִם
in water
Noun
  
 

 
 
 2416 [e]
ḥay·yîm
חַיִּ֖ים
running
Adj
  
 
.
 
 
 2891 [e]
wə·ṭā·hêr.
וְטָהֵֽר׃
and shall be clean
Verb
3117 [e]   14
ū·ḇay·yō·wm   14
וּבַיּ֣וֹם   14
and on the day   14
Noun   14
8066 [e]
haš·šə·mî·nî,
הַשְּׁמִינִ֗י
eighth
Adj
3947 [e]
yiq·qaḥ-
יִֽקַּֽח־
he shall take
Verb
  
lōw
לוֹ֙
to him
Prep
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֣י
two
Noun
  
 

 
 
 8449 [e]
ṯō·rîm,
תֹרִ֔ים
turtledoves
Noun
176 [e]
’ōw
א֥וֹ
or
Conj
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֖י
two
Noun
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
young
Noun
  
 

 
 
 3123 [e]
yō·w·nāh;
יוֹנָ֑ה
pigeons
Noun
935 [e]
ū·ḇā
וּבָ֣א ׀
and come
Verb
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Noun
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
the LORD
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֙תַח֙
the door
Noun
168 [e]
’ō·hel
אֹ֣הֶל
of the tent
Noun
  
 

 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ,
מוֹעֵ֔ד
of meeting
Noun
5414 [e]
ū·nə·ṯā·nām
וּנְתָנָ֖ם
and give them
Verb
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 
.
 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên.
הַכֹּהֵֽן׃
the priest
Noun
6213 [e]   15
wə·‘ā·śāh   15
וְעָשָׂ֤ה   15
and shall offer   15
Verb   15
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָם֙
them
Acc
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֔ן
the priest
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֣ד
one
Adj
  
 

 
 
 2403 [e]
ḥaṭ·ṭāṯ,
חַטָּ֔את
[for] a sin offering
Noun
259 [e]
wə·hā·’e·ḥāḏ
וְהָאֶחָ֖ד
and the other
Adj
  
 

 
 
 5930 [e]
‘ō·lāh;
עֹלָ֑ה
[for] a burnt offering
Noun
3722 [e]
wə·ḵip·per
וְכִפֶּ֨ר
and shall make an atonement
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֧יו
for him
Prep
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵ֛ן
the priest
Noun
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֥י
before
Noun
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
the LORD
Noun
  
 
.
 
 
 2101 [e]
miz·zō·w·ḇōw.
מִזּוֹבֽוֹ׃
because of his discharge
Noun
  
s
ס
 - 
 
376 [e]   16
wə·’îš   16
וְאִ֕ישׁ   16
and of any man   16
Noun   16
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
if
Conj
3318 [e]
ṯê·ṣê
תֵצֵ֥א
go out
Verb
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֖נּוּ
from him
Prep
7902 [e]
šiḵ·ḇaṯ-
שִׁכְבַת־
of copulation
Noun
  
 

 
 
 2233 [e]
zā·ra‘;
זָ֑רַע
seed
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
then he shall wash
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֛יִם
in water
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
  
 

 
 
 1320 [e]
bə·śā·rōw
בְּשָׂר֖וֹ
his flesh
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
3605 [e]   17
wə·ḵāl   17
וְכָל־   17
And every   17
Noun   17
  
 

 
 
 899 [e]
be·ḡeḏ
בֶּ֣גֶד
garment
Noun
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and every
Noun
  
 

 
 
 5785 [e]
‘ō·wr,
ע֔וֹר
skin
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
is
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
on
Prep
7902 [e]
šiḵ·ḇaṯ-
שִׁכְבַת־
of copulation
Noun
  
 

 
 
 2233 [e]
zā·ra‘;
זָ֑רַע
the seed
Noun
3526 [e]
wə·ḵub·bas
וְכֻבַּ֥ס
and shall be washed
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
with water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
  

פ
 - 
 
802 [e]   18
wə·’iš·šāh   18
וְאִשָּׁ֕ה   18
and The women   18
Noun   18
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
after
Prt
7901 [e]
yiš·kaḇ
יִשְׁכַּ֥ב
shall lie
Verb
376 [e]
’îš
אִ֛ישׁ
man
Noun
854 [e]
’ō·ṯāh
אֹתָ֖הּ
together
Prep
7902 [e]
šiḵ·ḇaṯ-
שִׁכְבַת־
of copulation
Noun
  
 

 
 
 2233 [e]
zā·ra‘;
זָ֑רַע
[with] seed
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥă·ṣū
וְרָחֲצ֣וּ
they shall bathe
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
ḇam·ma·yim,
בַמַּ֔יִם
in water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mə·’ū
וְטָמְא֖וּ
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
The Uncleanness of Women
802 [e]   19
wə·’iš·šāh   19
וְאִשָּׁה֙   19
And a women   19
Noun   19
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
if
Conj
1961 [e]
ṯih·yeh
תִהְיֶ֣ה
have her
Verb
  
 

 
 
 2101 [e]
zā·ḇāh,
זָבָ֔ה
discharge
Noun
1818 [e]
dām
דָּ֛ם
blood
Noun
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֥ה
be
Verb
2100 [e]
zō·ḇāh
זֹבָ֖הּ
a discharge
Verb
  
 

 
 
 1320 [e]
biḇ·śā·rāh;
בִּבְשָׂרָ֑הּ
in her body
Noun
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֤ת
seven
Noun
3117 [e]
yā·mîm
יָמִים֙
days
Noun
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֣ה
she shall be
Verb
  
 

 
 
 5079 [e]
ḇə·nid·dā·ṯāh,
בְנִדָּתָ֔הּ
in her menstrual impurity
Noun
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and whoever
Noun
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘
הַנֹּגֵ֥עַ
touches
Verb
  
bāh
בָּ֖הּ
her
Prep
2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֥א
shall be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
3605 [e]   20
wə·ḵōl   20
וְכֹל֩   20
that every thing   20
Noun   20
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
 - 
Prt
7901 [e]
tiš·kaḇ
תִּשְׁכַּ֥ב
she lies
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֛יו
on
Prep
5079 [e]
bə·nid·dā·ṯāh
בְּנִדָּתָ֖הּ
in her separation
Noun
  
 

 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā;
יִטְמָ֑א
shall be unclean
Verb
3605 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֛ל
and every thing
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
also that
Prt
3427 [e]
tê·šêḇ
תֵּשֵׁ֥ב
she sits
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
on
Prep
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
shall be unclean
Verb
3605 [e]   21
wə·ḵāl   21
וְכָל־   21
And whoever   21
Noun   21
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘
הַנֹּגֵ֖עַ
touches
Verb
4904 [e]
bə·miš·kā·ḇāh;
בְּמִשְׁכָּבָ֑הּ
her bed
Noun
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
Verb
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
3605 [e]   22
wə·ḵāl   22
וְכָל־   22
And whoever   22
Noun   22
5060 [e]
han·nō·ḡê·a‘,
הַנֹּגֵ֔עַ
touches
Verb
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
any
Noun
3627 [e]
kə·lî
כְּלִ֖י
thing
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
3427 [e]
tê·šêḇ
תֵּשֵׁ֣ב
she sat
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw;
עָלָ֑יו
on
Prep
3526 [e]
yə·ḵab·bês
יְכַבֵּ֧ס
shall wash
Verb
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
518 [e]   23
wə·’im   23
וְאִ֨ם   23
And if   23
Conj   23
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
  
 

 
 
 4904 [e]
ham·miš·kāḇ
הַמִּשְׁכָּ֜ב
[her] bed
Noun
1931 [e]
hū,
ה֗וּא
it
Pro
176 [e]
’ōw
א֧וֹ
or
Conj
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
3627 [e]
hak·kə·lî
הַכְּלִ֛י
anything
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
1931 [e]

הִ֥וא
she
Pro
3427 [e]
yō·še·ḇeṯ-
יֹשֶֽׁבֶת־
sits
Verb
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
on
Prep
5060 [e]
bə·nā·ḡə·‘ōw-
בְּנָגְעוֹ־
when he touches
Verb
  
 

 
 
   
ḇōw;
ב֑וֹ
it
Prep
2930 [e]
yiṭ·mā
יִטְמָ֖א
he shall be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
518 [e]   24
wə·’im   24
וְאִ֡ם   24
And if   24
Conj   24
  
 

 
 
 7901 [e]
šā·ḵōḇ
שָׁכֹב֩
at all
Verb
7901 [e]
yiš·kaḇ
יִשְׁכַּ֨ב
he lies with her
Verb
376 [e]
’îš
אִ֜ישׁ
any man
Noun
  
 

 
 
 854 [e]
’ō·ṯāh,
אֹתָ֗הּ
together
Prep
1961 [e]
ū·ṯə·hî
וּתְהִ֤י
and be her
Verb
5079 [e]
nid·dā·ṯāh
נִדָּתָהּ֙
impurity
Noun
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw,
עָלָ֔יו
on him
Prep
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֖א
he shall be unclean
Verb
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֣ת
seven
Noun
  
 

 
 
 3117 [e]
yā·mîm;
יָמִ֑ים
days
Noun
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and all
Noun
4904 [e]
ham·miš·kāḇ
הַמִּשְׁכָּ֛ב
the bed
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
7901 [e]
yiš·kaḇ
יִשְׁכַּ֥ב
on that he lies
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
on
Prep
  
 
.
 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā.
יִטְמָֽא׃
shall be unclean
Verb
  

פ
 - 
 
802 [e]   25
wə·’iš·šāh   25
וְאִשָּׁ֡ה   25
And a women   25
Noun   25
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
if
Conj
2100 [e]
yā·zūḇ
יָזוּב֩
has
Verb
2101 [e]
zō·wḇ
ז֨וֹב
a discharge
Noun
1818 [e]
dā·māh
דָּמָ֜הּ
of her blood
Noun
3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֣ים
days
Noun
7227 [e]
rab·bîm,
רַבִּ֗ים
many
Adj
3808 [e]
bə·lō
בְּלֹא֙
out of
Adv
6256 [e]
‘eṯ-
עֶת־
the time
Noun
  
 

 
 
 5079 [e]
nid·dā·ṯāh,
נִדָּתָ֔הּ
of her separation
Noun
176 [e]
’ōw
א֥וֹ
or
Conj
3588 [e]
ḵî-
כִֽי־
if
Conj
2100 [e]
ṯā·zūḇ
תָז֖וּב
it run
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
beyond
Prep
  
 

 
 
 5079 [e]
nid·dā·ṯāh;
נִדָּתָ֑הּ
the time of her separation
Noun
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֞י
the days
Noun
2101 [e]
zō·wḇ
ז֣וֹב
of the discharge
Noun
2932 [e]
ṭum·’ā·ṯāh,
טֻמְאָתָ֗הּ
of her uncleanness
Noun
3117 [e]
kî·mê
כִּימֵ֧י
as the days
Noun
  
 

 
 
 5079 [e]
nid·dā·ṯāh
נִדָּתָ֛הּ
of her separation
Noun
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֖ה
shall be
Verb
2931 [e]
ṭə·mê·’āh
טְמֵאָ֥ה
[shall be] unclean
Adj
  
 
.
 
 
 1931 [e]

הִֽוא׃
she
Pro
3605 [e]   26
kāl-   26
כָּל־   26
Every   26
Noun   26
4904 [e]
ham·miš·kāḇ
הַמִּשְׁכָּ֞ב
bed
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
7901 [e]
tiš·kaḇ
תִּשְׁכַּ֤ב
she lies
Verb
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֙
on
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֣י
the days
Noun
  
 

 
 
 2101 [e]
zō·w·ḇāh,
זוֹבָ֔הּ
of her discharge
Noun
4904 [e]
kə·miš·kaḇ
כְּמִשְׁכַּ֥ב
to her as the bed
Noun
5079 [e]
nid·dā·ṯāh
נִדָּתָ֖הּ
of her separation
Noun
1961 [e]
yih·yeh-
יִֽהְיֶה־
shall be
Verb
  
 

 
 
   
lāh;
לָּ֑הּ
to her as the bed
Prep
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָֽל־
and every
Noun
3627 [e]
hak·kə·lî
הַכְּלִי֙
thing
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Prt
3427 [e]
tê·šêḇ
תֵּשֵׁ֣ב
she sits
Verb
  
 

 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw,
עָלָ֔יו
on
Prep
2931 [e]
ṭā·mê
טָמֵ֣א
unclean
Adj
1961 [e]
yih·yeh,
יִהְיֶ֔ה
shall be
Verb
2932 [e]
kə·ṭum·’aṯ
כְּטֻמְאַ֖ת
as the uncleanness
Noun
  
 
.
 
 
 5079 [e]
nid·dā·ṯāh.
נִדָּתָֽהּ׃
of her separation
Noun
3605 [e]   27
wə·ḵāl   27
וְכָל־   27
And whoever   27
Noun   27
5060 [e]
han·nō·w·ḡê·a‘
הַנּוֹגֵ֥עַ
touches
Verb
  
bām
בָּ֖ם
those things
Prep
  
 

 
 
 2930 [e]
yiṭ·mā;
יִטְמָ֑א
shall be unclean
Verb
3526 [e]
wə·ḵib·bes
וְכִבֶּ֧ס
and shall wash
Verb
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw
בְּגָדָ֛יו
his clothes
Noun
7364 [e]
wə·rā·ḥaṣ
וְרָחַ֥ץ
and bathe
Verb
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·ma·yim
בַּמַּ֖יִם
in water
Noun
2930 [e]
wə·ṭā·mê
וְטָמֵ֥א
and be unclean
Verb
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
  
 
.
 
 
 6153 [e]
hā·‘ā·reḇ.
הָעָֽרֶב׃
the evening
Noun
The Cleansing of Women
518 [e]   28
wə·’im-   28
וְאִֽם־   28
But if   28
Conj   28
2891 [e]
ṭā·hă·rāh
טָהֲרָ֖ה
she be cleansed
Verb
  
 

 
 
 2101 [e]
miz·zō·w·ḇāh;
מִזּוֹבָ֑הּ
from her discharge
Noun
5608 [e]
wə·sā·p̄ə·rāh
וְסָ֥פְרָה
then she shall number
Verb
  
lāh
לָּ֛הּ
to herself
Prep
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֥ת
seven
Noun
  
 

 
 
 3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֖ים
days
Noun
310 [e]
wə·’a·ḥar
וְאַחַ֥ר
and after that
Adv
  
 
.
 
 
 2891 [e]
tiṭ·hār.
תִּטְהָֽר׃
she shall be clean
Verb
3117 [e]   29
ū·ḇay·yō·wm   29
וּבַיּ֣וֹם   29
and on the day   29
Noun   29
8066 [e]
haš·šə·mî·nî,
הַשְּׁמִינִ֗י
eighth
Adj
3947 [e]
tiq·qaḥ-
תִּֽקַּֽח־
she shall take
Verb
  
lāh
לָהּ֙
to her
Prep
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֣י
two
Noun
  
 

 
 
 8449 [e]
ṯō·rîm,
תֹרִ֔ים
turtles
Noun
176 [e]
’ōw
א֥וֹ
or
Conj
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֖י
two
Noun
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
young
Noun
  
 

 
 
 3123 [e]
yō·w·nāh;
יוֹנָ֑ה
pigeons
Noun
935 [e]
wə·hê·ḇî·’āh
וְהֵבִיאָ֤ה
and bring
Verb
853 [e]
’ō·w·ṯām
אוֹתָם֙
them
Acc
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hên,
הַכֹּהֵ֔ן
the priest
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֖תַח
the door
Noun
168 [e]
’ō·hel
אֹ֥הֶל
of the tent
Noun
  
 
.
 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ.
מוֹעֵֽד׃
of meeting
Noun
6213 [e]   30
wə·‘ā·śāh   30
וְעָשָׂ֤ה   30
And shall offer   30
Verb   30
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵן֙
the priest
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָ֣ד
the one
Adj
  
 

 
 
 2403 [e]
ḥaṭ·ṭāṯ,
חַטָּ֔את
[for] a sin offering
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָ֖ד
the other
Adj
  
 

 
 
 5930 [e]
‘ō·lāh;
עֹלָ֑ה
[for] a burnt offering
Noun
3722 [e]
wə·ḵip·per
וְכִפֶּ֨ר
and shall make an atonement
Verb
5921 [e]
‘ā·le·hā
עָלֶ֤יהָ
for her
Prep
3548 [e]
hak·kō·hên
הַכֹּהֵן֙
the priest
Noun
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Noun
3069 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
The LORD
Noun
2101 [e]
miz·zō·wḇ
מִזּ֖וֹב
for the discharge
Noun
  
 
.
 
 
 2932 [e]
ṭum·’ā·ṯāh.
טֻמְאָתָֽהּ׃
of her uncleanness
Noun
5144 [e]   31
wə·hiz·zar·tem   31
וְהִזַּרְתֶּ֥ם   31
and Thus shall you separate   31
Verb   31
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
the children
Noun
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
Noun
  
 

 
 
 2932 [e]
miṭ·ṭum·’ā·ṯām;
מִטֻּמְאָתָ֑ם
from their uncleanness
Noun
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֤א
that not
Adv
4191 [e]
yā·mu·ṯū
יָמֻ֙תוּ֙
they die
Verb
  
 

 
 
 2932 [e]
bə·ṭum·’ā·ṯām,
בְּטֻמְאָתָ֔ם
in their uncleanness
Noun
2930 [e]
bə·ṭam·mə·’ām
בְּטַמְּאָ֥ם
by their defiling
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4908 [e]
miš·kā·nî
מִשְׁכָּנִ֖י
my tent
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that [is]
Prt
  
 
.
 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵām.
בְּתוֹכָֽם׃
in their midst
Noun
2063 [e]   32
zōṯ   32
זֹ֥את   32
This [is]   32
Pro   32
8451 [e]
tō·w·raṯ
תּוֹרַ֖ת
the law
Noun
  
 

 
 
 2100 [e]
haz·zāḇ;
הַזָּ֑ב
of him who has a discharge
Verb
834 [e]
wa·’ă·šer
וַאֲשֶׁ֨ר
and whose
Prt
3318 [e]
tê·ṣê
תֵּצֵ֥א
goes
Verb
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֛נּוּ
from him
Prep
7902 [e]
šiḵ·ḇaṯ-
שִׁכְבַת־
an emission
Noun
2233 [e]
ze·ra‘
זֶ֖רַע
a seminal
Noun
2930 [e]
lə·ṭā·mə·’āh-
לְטָמְאָה־
and is defiled
Verb
  
 
.
 
 
   
ḇāh.
בָֽהּ׃
in himself
Prep
1739 [e]   33
wə·had·dā·wāh   33
וְהַדָּוָה֙   33
And of her that is sick   33
Adj   33
  
 

 
 
 5079 [e]
bə·nid·dā·ṯāh,
בְּנִדָּתָ֔הּ
of her menstrual impurity
Noun
2100 [e]
wə·haz·zāḇ
וְהַזָּב֙
and of him who has
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
2101 [e]
zō·w·ḇōw,
זוֹב֔וֹ
a discharge
Noun
  
 

 
 
 2145 [e]
laz·zā·ḵār
לַזָּכָ֖ר
of the man
Noun
5347 [e]
wə·lan·nə·qê·ḇāh;
וְלַנְּקֵבָ֑ה
and of the women
Noun
376 [e]
ū·lə·’îš
וּלְאִ֕ישׁ
that of him
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
 - 
Prt
7901 [e]
yiš·kaḇ
יִשְׁכַּ֖ב
lies
Verb
5973 [e]
‘im-
עִם־
with her
Prep
  
 
.
 
 
 2931 [e]
ṭə·mê·’āh.
טְמֵאָֽה׃
that is unclean
Adj
  

פ
 - 
 
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Leviticus 14
Top of Page
Top of Page