Ezekiel 48
Interlinear Bible
The Portion for the Tribes
428 [e]   1
wə·’êl·leh   1
וְאֵ֖לֶּה   1
Now these [are]   1
Pro   1
8034 [e]
šə·mō·wṯ
שְׁמ֣וֹת
the names
Noun
  
 
.
 
 
 7626 [e]
haš·šə·ḇā·ṭîm;
הַשְּׁבָטִ֑ים
of the tribes
Noun
7097 [e]
miq·ṣêh
מִקְצֵ֣ה
end
Noun
6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh
צָפ֡וֹנָה
From the north
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
3027 [e]
yaḏ
יַ֣ד
the coast
Noun
1870 [e]
de·reḵ-
דֶּֽרֶךְ־
of the way
Noun
  
 

 
 
 2855 [e]
ḥeṯ·lōn
חֶתְלֹ֣ן ׀
of Hethlon
Noun
935 [e]
lə·ḇō·w-
לְֽבוֹא־
to Lebo-hamath
Verb
  
 

 
 
 2574 [e]
ḥă·māṯ
חֲמָ֡ת
to Hamath
Noun
  
ḥă·ṣar
חֲצַ֣ר
 - 
 
  
 

 
 
 2704 [e]
‘ê·nān
עֵינָן֩
Hazar-enan
Noun
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֨וּל
the border
Noun
1834 [e]
dam·me·śeq
דַּמֶּ֤שֶׂק
of Damascus
Noun
  
 

 
 
 6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh
צָפ֙וֹנָה֙
northward
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
3027 [e]
yaḏ
יַ֣ד
the coast
Noun
  
 

 
 
 2574 [e]
ḥă·māṯ,
חֲמָ֔ת
of Hamath
Noun
1961 [e]
wə·hā·yū-
וְהָיוּ־
for these are
Verb
  
lōw
ל֧וֹ
to
Prep
6285 [e]
p̄ə·’aṯ-
פְאַת־
his sides
Noun
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֛ים
east
Noun
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֖ם
west
Noun
1835 [e]
dān
דָּ֥ן
a [portion for] Dan
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
 - 
Adj
5921 [e]   2
wə·‘al   2
וְעַ֣ל ׀   2
And by   2
Prep   2
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 1835 [e]
dān,
דָּ֗ן
of Dan
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֛ים
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
to the west
Noun
836 [e]
’ā·šêr
אָשֵׁ֥ר
a [portion for] Asher
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
 - 
Adj
5921 [e]   3
wə·‘al   3
וְעַ֣ל ׀   3
And by   3
Prep   3
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 836 [e]
’ā·šêr,
אָשֵׁ֗ר
of Asher
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֛ימָה
from the east
Noun
5704 [e]
wə·‘aḏ-
וְעַד־
and even to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
the west
Noun
5321 [e]
nap̄·tā·lî
נַפְתָּלִ֥י
a [portion for] Naphtali
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
 - 
Adj
5921 [e]   4
wə·‘al   4
וְעַ֣ל ׀   4
And by   4
Prep   4
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 5321 [e]
nap̄·tā·lî,
נַפְתָּלִ֗י
of Naphtali
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏi·māh
קָדִ֛מָה
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
to the west
Noun
4519 [e]
mə·naš·šeh
מְנַשֶּׁ֥ה
a [portion for] Manasseh
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
 - 
Adj
5921 [e]   5
wə·‘al   5
וְעַ֣ל ׀   5
And by   5
Prep   5
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 4519 [e]
mə·naš·šeh,
מְנַשֶּׁ֗ה
of Manasseh
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏi·māh
קָדִ֛מָה
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
to the west
Noun
669 [e]
’ep̄·ra·yim
אֶפְרַ֥יִם
a [portion for] Ephraim
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
 - 
Adj
5921 [e]   6
wə·‘al   6
וְעַ֣ל ׀   6
And by   6
Prep   6
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 669 [e]
’ep̄·ra·yim,
אֶפְרַ֗יִם
of Ephraim
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֛ים
from the east
Noun
5704 [e]
wə·‘aḏ-
וְעַד־
and even to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
the west
Noun
7205 [e]
rə·’ū·ḇên
רְאוּבֵ֥ן
a [portion for] Reuben
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
 - 
Adj
5921 [e]   7
wə·‘al   7
וְעַ֣ל ׀   7
And by   7
Prep   7
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 7205 [e]
rə·’ū·ḇên,
רְאוּבֵ֗ן
of Reuben
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֛ים
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
to the west
Noun
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֥ה
a [portion for] Judah
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
 - 
Adj
5921 [e]   8
wə·‘al   8
וְעַל֙   8
And by   8
Prep   8
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֔ה
of Judah
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֖ים
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh;
יָ֑מָּה
to the west
Noun
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֣ה
shall be
Verb
8641 [e]
hat·tə·rū·māh
הַתְּרוּמָ֣ה
the offering
Noun
834 [e]
’ăšer-
אֲ‍ֽשֶׁר־
that
Prt
7311 [e]
tā·rî·mū
תָּרִ֡ימוּ
you shall offer
Verb
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁה֩
of five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֨ים
and twenty
Noun
505 [e]
’e·lep̄
אֶ֜לֶף
thousand
Noun
  
 

 
 
 7341 [e]
rō·ḥaḇ,
רֹ֗חַב
[reeds in] width
Noun
753 [e]
wə·’ō·reḵ
וְאֹ֜רֶךְ
[in] and length
Noun
259 [e]
kə·’a·ḥaḏ
כְּאַחַ֤ד
as one
Adj
  
 

 
 
 2506 [e]
ha·ḥă·lā·qîm
הַחֲלָקִים֙
[other] of the parts
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֤ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֙ימָה֙
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh,
יָ֔מָּה
to the west
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
and shall be
Verb
4720 [e]
ham·miq·dāš
הַמִּקְדָּ֖שׁ
the sanctuary
Noun
  
 
.
 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵōw.
בְּתוֹכֽוֹ׃
shall be in the middle
Noun
8641 [e]   9
hat·tə·rū·māh   9
הַתְּרוּמָ֕ה   9
The offering   9
Noun   9
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Prt
7311 [e]
tā·rî·mū
תָּרִ֖ימוּ
you shall offer
Verb
3068 [e]
Yah·weh;
לַֽיהוָ֑ה
to the LORD
Noun
  
 

 
 
 753 [e]
’ō·reḵ,
אֹ֗רֶךְ
in length
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֤ה
[shall be] of five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִים֙
and twenty
Noun
505 [e]
’e·lep̄,
אֶ֔לֶף
thousand
Noun
7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֖חַב
and in width
Noun
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֥רֶת
of ten
Noun
  
 
.
 
 
 505 [e]
’ă·lā·p̄îm.
אֲלָפִֽים׃
thousand
Noun
The Portion for the Priests
  
 

 
 
 428 [e]   10
ū·lə·’êl·leh   10
וּ֠לְאֵ֜לֶּה   10
for them   10
Pro   10
1961 [e]
tih·yeh
תִּהְיֶ֣ה
shall be
Verb
  
 

 
 
 8641 [e]
ṯə·rū·maṯ-
תְרֽוּמַת־
offering
Noun
6944 [e]
haq·qō·ḏeš
הַקֹּדֶשׁ֮
[this] holy
Noun
  
 

 
 
 3548 [e]
lak·kō·hă·nîm
לַכֹּֽהֲנִים֒
[even] for the priests
Noun
6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh
צָפ֜וֹנָה
toward the north
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֧ה
five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֣ים
and twenty
Noun
505 [e]
’e·lep̄,
אֶ֗לֶף
thousand
Noun
3220 [e]
wə·yām·māh
וְיָ֙מָּה֙
[in length] and toward the west
Noun
  
 

 
 
 7341 [e]
rō·ḥaḇ
רֹ֚חַב
in width
Noun
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֣רֶת
ten
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Noun
6921 [e]
wə·qā·ḏî·māh,
וְקָדִ֗ימָה
and toward the east
Noun
  
 

 
 
 7341 [e]
rō·ḥaḇ
רֹ֚חַב
in width
Noun
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֣רֶת
ten
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Noun
5045 [e]
wə·neḡ·bāh
וְנֶ֕גְבָּה
and toward the south
Noun
  
 

 
 
 753 [e]
’ō·reḵ
אֹ֕רֶךְ
in length
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֥ה
five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֖ים
and twenty
Noun
505 [e]
’ā·lep̄;
אָ֑לֶף
thousand
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
and shall be
Verb
4720 [e]
miq·daš-
מִקְדַּשׁ־
the sanctuary
Noun
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
The LORD
Noun
  
 
.
 
 
 8432 [e]
bə·ṯō·w·ḵōw.
בְּתוֹכֽוֹ׃
in the middle
Noun
3548 [e]   11
lak·kō·hă·nîm   11
לַכֹּהֲנִ֤ים   11
[It shall be] for the priests   11
Noun   11
6942 [e]
ham·qud·dāš
הַֽמְקֻדָּשׁ֙
that are consecrated
Verb
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֣י
of the sons
Noun
  
 

 
 
 6659 [e]
ṣā·ḏō·wq,
צָד֔וֹק
of Zadok
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Prt
8104 [e]
šā·mə·rū
שָׁמְר֖וּ
have kept
Verb
  
 

 
 
 4931 [e]
miš·mar·tî;
מִשְׁמַרְתִּ֑י
my charge
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Prt
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv
8582 [e]
ṯā·‘ū,
תָע֗וּ
do .. .. ..
Verb
  
 

 
 
 8582 [e]
biṯ·‘ō·wṯ
בִּתְעוֹת֙
went astray
Verb
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
when the children
Noun
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
Noun
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֥ר
as
Prt
8582 [e]
tā·‘ū
תָּע֖וּ
went astray
Verb
  
 
.
 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim.
הַלְוִיִּֽם׃
as the Levites
Adj
  
s
ס
 - 
 
1961 [e]   12
wə·hā·yə·ṯāh   12
וְהָיְתָ֨ה   12
and shall be   12
Verb   12
  
lā·hem
לָהֶ֧ם
to
Prep
8642 [e]
tə·rū·mî·yāh
תְּרוּמִיָּ֛ה
[this] And offering
Noun
8641 [e]
mit·tə·rū·maṯ
מִתְּרוּמַ֥ת
to them from the allotment
Noun
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
of the land
Noun
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֣דֶשׁ
shall be to them a thing most
Noun
6944 [e]
qā·ḏā·šîm;
קָדָשִׁ֑ים
holy
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
by
Prep
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֖וּל
the border
Noun
  
 
.
 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim.
הַלְוִיִּֽם׃
of the Levites
Adj
3881 [e]   13
wə·hal·wî·yim,   13
וְהַלְוִיִּ֗ם   13
And the Levites   13
Adj   13
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּת֙
over against
Noun
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
3548 [e]
hak·kō·hă·nîm,
הַכֹּהֲנִ֔ים
of the priests
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֨ה
[shall have] five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֥ים
and twenty
Noun
505 [e]
’e·lep̄
אֶ֙לֶף֙
thousand
Noun
  
 

 
 
 753 [e]
’ō·reḵ,
אֹ֔רֶךְ
in length
Noun
  
 
.
 
 
 7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֖חַב
and in width
Noun
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֣רֶת
ten
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm;
אֲלָפִ֑ים
thousand
Noun
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
753 [e]
’ō·reḵ,
אֹ֗רֶךְ
the length
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֤ה
[shall be] five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִים֙
and twenty
Noun
  
 

 
 
 505 [e]
’e·lep̄,
אֶ֔לֶף
thousand
Noun
7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֖חַב
and the width
Noun
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֥רֶת
ten
Noun
  
 
.
 
 
 505 [e]
’ă·lā·p̄îm.
אֲלָפִֽים׃
thousand
Noun
3808 [e]   14
wə·lō-   14
וְלֹא־   14
and not   14
Adv   14
4376 [e]
yim·kə·rū
יִמְכְּר֣וּ
do sell
Verb
4480 [e]
mim·men·nū,
מִמֶּ֗נּוּ
of it
Prep
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
neither
Adv
  
 

 
 
 4171 [e]
yā·mêr
יָמֵ֛ר
exchange
Verb
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
nor
Adv
  
[ya·‘ă·ḇūr
[יַעֲבוּר
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
5674 [e]
(ya·‘ă·ḇîr
(יַעֲבִ֖יר
alienate
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
7225 [e]
rê·šîṯ
רֵאשִׁ֣ית
the firstfruits
Noun
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
of the land
Noun
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֖דֶשׁ
[it is] holy
Noun
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
to the LORD
Noun
2568 [e]   15
wa·ḥă·mê·šeṯ   15
וַחֲמֵ֨שֶׁת   15
And the five   15
Noun   15
  
 

 
 
 505 [e]
’ă·lā·p̄îm
אֲלָפִ֜ים
thousand
Noun
3498 [e]
han·nō·w·ṯār
הַנּוֹתָ֣ר
that are left
Verb
7341 [e]
bā·rō·ḥaḇ,
בָּרֹ֗חַב
in the width
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
over against
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֨י
.. .. ..
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֤ה
the five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִים֙
and twenty
Noun
  
 

 
 
 505 [e]
’e·lep̄,
אֶ֔לֶף
thousand
Noun
2455 [e]
ḥōl-
חֹֽל־
shall be a profane
Noun
1931 [e]

ה֣וּא
he
Pro
  
 

 
 
 5892 [e]
lā·‘îr,
לָעִ֔יר
for the city
Noun
  
 

 
 
 4186 [e]
lə·mō·wō·šāḇ
לְמוֹשָׁ֖ב
for dwellings
Noun
  
 

 
 
 4054 [e]
ū·lə·miḡ·rāš;
וּלְמִגְרָ֑שׁ
for suburbs
Noun
1961 [e]
wə·hā·yə·ṯāh
וְהָיְתָ֥ה
and shall be
Verb
5892 [e]
hā·‘îr
הָעִ֖יר
the city
Noun
  
[bə·ṯō·w·ḵōh
[בְּתֹוכֹה
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 
.
 
 
 8432 [e]
(bə·ṯō·w·ḵōw.
(בְּתֹוכֹֽו׃
in the middle
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
428 [e]   16
wə·’êl·leh   16
וְאֵלֶּה֮   16
And these   16
Pro   16
4060 [e]
mid·dō·w·ṯe·hā
מִדּוֹתֶיהָ֒
[shall be] the measures
Noun
6285 [e]
pə·’aṯ
פְּאַ֣ת
side
Noun
6828 [e]
ṣā·p̄ō·wn,
צָפ֗וֹן
the north
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
five
Noun
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵאוֹת֙
hundred
Noun
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֣עַת
and four
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Noun
6285 [e]
ū·p̄ə·’aṯ-
וּפְאַת־
and side
Noun
5045 [e]
ne·ḡeḇ
נֶ֕גֶב
the south
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֥שׁ
4500
Noun
2568 [e]
[ḥă·mêš
[חֲמֵשׁ
4500
Noun
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֣עַת
and four
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm;
אֲלָפִ֑ים
thousand
Noun
6285 [e]
ū·mip·pə·’aṯ
וּמִפְּאַ֣ת
and on the side
Noun
6921 [e]
qā·ḏîm,
קָדִ֗ים
east
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
five
Noun
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵאוֹת֙
hundred
Noun
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֣עַת
and four
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Noun
6285 [e]
ū·p̄ə·’aṯ-
וּפְאַת־
and side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֕מָּה
the west
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֥שׁ
fif
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Noun
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֥עַת
and four
Noun
  
 
.
 
 
 505 [e]
’ă·lā·p̄îm.
אֲלָפִֽים׃
thousand
Noun
1961 [e]   17
wə·hā·yāh   17
וְהָיָ֣ה   17
And shall be   17
Verb   17
4054 [e]
miḡ·rāš
מִגְרָשׁ֮
the suburbs
Noun
5892 [e]
lā·‘îr
לָעִיר֒
of the city
Noun
6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh
צָפ֙וֹנָה֙
toward the north
Noun
  
 

 
 
 2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֣ים
fifty
Noun
3967 [e]
ū·mā·ṯa·yim,
וּמָאתַ֔יִם
and two hundred
Noun
5045 [e]
wə·neḡ·bāh
וְנֶ֖גְבָּה
and toward the south
Noun
  
 

 
 
 2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֣ים
fifty
Noun
3967 [e]
ū·mā·ṯā·yim;
וּמָאתָ֑יִם
and two hundred
Noun
6921 [e]
wə·qā·ḏî·māh
וְקָדִ֙ימָה֙
and toward the east
Noun
  
 

 
 
 2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֣ים
fifty
Noun
3967 [e]
ū·mā·ṯa·yim,
וּמָאתַ֔יִם
and two hundred
Noun
3220 [e]
wə·yām·māh
וְיָ֖מָּה
and toward the west
Noun
2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֥ים
fifty
Noun
  
 
.
 
 
 3967 [e]
ū·mā·ṯā·yim.
וּמָאתָֽיִם׃
and two hundred
Noun
3498 [e]   18
wə·han·nō·w·ṯār   18
וְהַנּוֹתָ֨ר   18
And the residue   18
Verb   18
753 [e]
bā·’ō·reḵ
בָּאֹ֜רֶךְ
of the length
Noun
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּ֣ת ׀
over against
Noun
8641 [e]
tə·rū·maṯ
תְּרוּמַ֣ת
the offering
Noun
6944 [e]
haq·qō·ḏeš,
הַקֹּ֗דֶשׁ
of the holy
Noun
6235 [e]
‘ă·śe·reṯ
עֲשֶׂ֨רֶת
[portion shall be] ten
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm
אֲלָפִ֤ים
thousand
Noun
  
 

 
 
 6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֙ימָה֙
eastward
Noun
6235 [e]
wa·‘ă·śe·reṯ
וַעֲשֶׂ֤רֶת
and ten
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm
אֲלָפִים֙
thousand
Noun
  
 

 
 
 3220 [e]
yām·māh,
יָ֔מָּה
westward
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֕ה
and it shall be
Verb
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּ֖ת
over against
Noun
8641 [e]
tə·rū·maṯ
תְּרוּמַ֣ת
the offering
Noun
6944 [e]
haq·qō·ḏeš;
הַקֹּ֑דֶשׁ
of the holy
Noun
1961 [e]
wə·hā·yə·ṯāh
וְהָיְתָ֤ה
thereof shall be
Verb
  
[ṯə·ḇū·’ā·ṯōh
[תְבוּאָתֹה
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
8393 [e]
(ṯə·ḇū·’ā·ṯōw
(תְבֽוּאָתֹו֙
the increase
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
3899 [e]
lə·le·ḥem,
לְלֶ֔חֶם
for food
Noun
5647 [e]
lə·‘ō·ḇə·ḏê
לְעֹבְדֵ֖י
for the workers
Verb
  
 
.
 
 
 5892 [e]
hā·‘îr.
הָעִֽיר׃
the city
Noun
5647 [e]   19
wə·hā·‘ō·ḇêḏ   19
וְהָעֹבֵ֖ד   19
And they who serve   19
Verb   19
5892 [e]
hā·‘îr;
הָעִ֑יר
the city
Noun
5647 [e]
ya·‘aḇ·ḏū·hū
יַעַבְד֕וּהוּ
shall serve
Verb
3605 [e]
mik·kōl
מִכֹּ֖ל
it out of all
Noun
7626 [e]
šiḇ·ṭê
שִׁבְטֵ֥י
the tribes
Noun
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
Noun
3605 [e]   20
kāl-   20
כָּל־   20
All   20
Noun   20
8641 [e]
hat·tə·rū·māh,
הַתְּרוּמָ֗ה
the offering
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֤ה
[shall be] five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִים֙
and twenty
Noun
505 [e]
’e·lep̄,
אֶ֔לֶף
thousand
Noun
2568 [e]
ba·ḥă·miš·šāh
בַּחֲמִשָּׁ֥ה
by five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֖ים
and twenty
Noun
  
 

 
 
 505 [e]
’ā·lep̄;
אָ֑לֶף
thousand
Noun
  
 

 
 
 7243 [e]
rə·ḇî·‘îṯ,
רְבִיעִ֗ית
square
Adj
7311 [e]
tā·rî·mū
תָּרִ֙ימוּ֙
you shall offer
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
8641 [e]
tə·rū·maṯ
תְּרוּמַ֣ת
offering
Noun
6944 [e]
haq·qō·ḏeš,
הַקֹּ֔דֶשׁ
the holy
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
with
Prep
272 [e]
’ă·ḥuz·zaṯ
אֲחֻזַּ֖ת
the possession
Noun
  
 
.
 
 
 5892 [e]
hā·‘îr.
הָעִֽיר׃
of the city
Noun
The Portion for the Prince
3498 [e]   21
wə·han·nō·w·ṯār   21
וְהַנּוֹתָ֣ר   21
And the residue   21
Verb   21
  
 

 
 
 5387 [e]
lan·nā·śî
לַנָּשִׂ֣יא
[shall be] for the prince
Noun
2088 [e]
miz·zeh
מִזֶּ֣ה ׀
on the one
Pro
2088 [e]
ū·miz·zeh
וּמִזֶּ֣ה ׀
and on the other
Pro
  
 

 
 
 8641 [e]
liṯ·rū·maṯ-
לִתְרֽוּמַת־
offering
Noun
6944 [e]
haq·qō·ḏeš
הַקֹּ֣דֶשׁ
of the holy
Noun
272 [e]
wə·la·’ă·ḥuz·zaṯ
וְלַאֲחֻזַּ֪ת
and of the possession
Noun
  
 

 
 
 5892 [e]
hā·‘îr
הָעִ֟יר
of the city
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
over against
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֣י
.. .. ..
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁה֩
the five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֨ים
and twenty
Noun
505 [e]
’e·lep̄
אֶ֥לֶף ׀
thousand
Noun
8641 [e]
tə·rū·māh
תְּרוּמָה֮
of the offering
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
toward
Prep
  
 

 
 
 1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
border
Noun
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִימָה֒
the east
Noun
3220 [e]
wə·yām·māh,
וְיָ֗מָּה
and westward
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
toward
Prep
6440 [e]
pə·nê
פְּ֠נֵי
in front
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֨ה
the five
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִ֥ים
and twenty
Noun
505 [e]
’e·lep̄
אֶ֙לֶף֙
thousand
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
toward
Prep
  
 

 
 
 1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
border
Noun
3220 [e]
yām·māh,
יָ֔מָּה
the west
Noun
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּ֥ת
over against
Noun
2506 [e]
ḥă·lā·qîm
חֲלָקִ֖ים
the portions
Noun
  
 
.
 
 
 5387 [e]
lan·nā·śî;
לַנָּשִׂ֑יא
for the prince
Noun
1961 [e]
wə·hā·yə·ṯāh
וְהָֽיְתָה֙
and it shall be
Verb
  
 

 
 
 8641 [e]
tə·rū·maṯ
תְּרוּמַ֣ת
offering
Noun
6944 [e]
haq·qō·ḏeš,
הַקֹּ֔דֶשׁ
the holy
Noun
4720 [e]
ū·miq·daš
וּמִקְדַּ֥שׁ
and the sanctuary
Noun
1004 [e]
hab·ba·yiṯ
הַבַּ֖יִת
of the house
Noun
  
[bə·ṯō·w·ḵōh
[בְּתֹוכֹה
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 
.
 
 
 8432 [e]
(bə·ṯō·w·ḵōw.
(בְּתֹוכֹֽו׃
in the middle
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
272 [e]   22
ū·mê·’ă·ḥuz·zaṯ   22
וּמֵאֲחֻזַּ֤ת   22
and from the possession   22
Noun   22
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim
הַלְוִיִּם֙
of the Levites
Adj
272 [e]
ū·mê·’ă·ḥuz·zaṯ
וּמֵאֲחֻזַּ֣ת
and from the possession
Noun
  
 

 
 
 5892 [e]
hā·‘îr,
הָעִ֔יר
of the city
Noun
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֛וֹךְ
[being] in the middle
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Prt
  
 

 
 
 5387 [e]
lan·nā·śî
לַנָּשִׂ֖יא
to the prince
Noun
1961 [e]
yih·yeh;
יִֽהְיֶ֑ה
is
Verb
996 [e]
bên
בֵּ֣ין ׀
between
Prep
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֗ה
of Judah
Noun
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵין֙
and between
Prep
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 1144 [e]
bin·yā·min,
בִּנְיָמִ֔ן
of Benjamin
Noun
5387 [e]
lan·nā·śî
לַנָּשִׂ֖יא
shall be for the prince
Noun
  
 
.
 
 
 1961 [e]
yih·yeh.
יִהְיֶֽה׃
shall be
Verb
The Portion for Remaining Tribes
3499 [e]   23
wə·ye·ṯer   23
וְיֶ֖תֶר   23
and As for the rest   23
Noun   23
  
 

 
 
 7626 [e]
haš·šə·ḇā·ṭîm;
הַשְּׁבָטִ֑ים
of the tribes
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֛ימָה
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
to the west
Noun
1144 [e]
bin·yā·min
בִּנְיָמִ֥ן
Benjamin
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
[shall have] a
Adj
5921 [e]   24
wə·‘al   24
וְעַ֣ל ׀   24
And by   24
Prep   24
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 1144 [e]
bin·yā·min,
בִּנְיָמִ֗ן
of Benjamin
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֛ימָה
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
to the west
Noun
8095 [e]
šim·‘ō·wn
שִׁמְע֥וֹן
Simeon
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
[shall have] a
Adj
5921 [e]   25
wə·‘al   25
וְעַ֣ל ׀   25
And by   25
Prep   25
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 8095 [e]
šim·‘ō·wn,
שִׁמְע֗וֹן
of Simeon
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֛ימָה
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
to the west
Noun
3485 [e]
yi·śā·š·ḵār
יִשָׂשכָ֥ר
a Issachar
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
 - 
Adj
5921 [e]   26
wə·‘al   26
וְעַ֣ל ׀   26
And by   26
Prep   26
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 3485 [e]
yi·śā·š·ḵār,
יִשָׂשכָ֗ר
of Issachar
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏî·māh
קָדִ֛ימָה
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
to the west
Noun
2074 [e]
zə·ḇū·lun
זְבוּלֻ֥ן
a Zebulun
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
 - 
Adj
5921 [e]   27
wə·‘al   27
וְעַ֣ל ׀   27
And by   27
Prep   27
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 2074 [e]
zə·ḇū·lun,
זְבוּלֻ֗ן
of Zebulun
Noun
6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֥ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏi·māh
קָדִ֛מָה
from the east
Noun
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 6285 [e]
pə·’aṯ-
פְּאַת־
side
Noun
3220 [e]
yām·māh
יָ֖מָּה
to the west
Noun
1410 [e]
gāḏ
גָּ֥ד
a Gad
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
 - 
Adj
5921 [e]   28
wə·‘al   28
וְעַל֙   28
And by   28
Prep   28
1366 [e]
gə·ḇūl
גְּב֣וּל
the border
Noun
  
 

 
 
 1410 [e]
gāḏ,
גָּ֔ד
of Gad
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
at
Prep
6285 [e]
pə·’aṯ
פְּאַ֖ת
side
Noun
5045 [e]
ne·ḡeḇ
נֶ֣גֶב
at the south
Noun
  
 

 
 
 8486 [e]
tê·mā·nāh;
תֵּימָ֑נָה
southward
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֨ה
and shall be
Verb
1366 [e]
ḡə·ḇūl
גְב֜וּל
the border
Noun
8559 [e]
mit·tā·mār,
מִתָּמָ֗ר
shall be even from Tamar
Noun
4325 [e]

מֵ֚י
to the waters
Noun
4808 [e]
mə·rî·ḇaṯ
מְרִיבַ֣ת
of strife
Noun
  
 

 
 
 6946 [e]
qā·ḏêš,
קָדֵ֔שׁ
[in] Kadesh
Noun
5158 [e]
na·ḥă·lāh
נַחֲלָ֖ה
to the river
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
toward
Prep
3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֥ם
the sea
Noun
  
 
.
 
 
 1419 [e]
hag·gā·ḏō·wl.
הַגָּדֽוֹל׃
great
Adj
2063 [e]   29
zōṯ   29
זֹ֥את   29
This   29
Pro   29
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֛רֶץ
[is] the land
Noun
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Prt
5307 [e]
tap·pî·lū
תַּפִּ֥ילוּ
you shall divide by lot
Verb
  
 

 
 
 5159 [e]
min·na·ḥă·lāh
מִֽנַּחֲלָ֖ה
for an inheritance
Noun
7626 [e]
lə·šiḇ·ṭê
לְשִׁבְטֵ֣י
to the tribes
Noun
3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
Noun
428 [e]
wə·’êl·leh
וְאֵ֙לֶּה֙
and these [are]
Pro
  
 

 
 
 4256 [e]
maḥ·lə·qō·w·ṯām,
מַחְלְקוֹתָ֔ם
their portions
Noun
5002 [e]
nə·’um
נְאֻ֖ם
said
Noun
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֥י
the Lord
Noun
  
 
.
 
 
 3069 [e]
Yah·weh.
יְהוִֽה׃
GOD
Noun
  

פ
 - 
 
The City Gates and Dimensions
428 [e]   30
wə·’êl·leh   30
וְאֵ֖לֶּה   30
And these [are]   30
Pro   30
8444 [e]
tō·wṣ·’ōṯ
תּוֹצְאֹ֣ת
the goings out
Noun
5892 [e]
hā·‘îr;
הָעִ֑יר
of the city
Noun
  
 

 
 
 6285 [e]
mip·pə·’aṯ
מִפְּאַ֣ת
on the side
Noun
6828 [e]
ṣā·p̄ō·wn,
צָפ֔וֹן
north
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֥שׁ
five
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֛וֹת
hundred
Noun
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֥עַת
and four
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm
אֲלָפִ֖ים
thousand
Noun
  
 
.
 
 
 4060 [e]
mid·dāh.
מִדָּֽה׃
measures
Noun
8179 [e]   31
wə·ša·‘ă·rê   31
וְשַׁעֲרֵ֣י   31
And the gates   31
Noun   31
5892 [e]
hā·‘îr,
הָעִ֗יר
of the city
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
after
Prep
8034 [e]
šə·mō·wṯ
שְׁמוֹת֙
[shall be] the names
Noun
7626 [e]
šiḇ·ṭê
שִׁבְטֵ֣י
of the tribes
Noun
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
Noun
8179 [e]
šə·‘ā·rîm
שְׁעָרִ֥ים
gates
Noun
7969 [e]
šə·lō·wō·šāh
שְׁלוֹשָׁ֖ה
three
Noun
  
 

 
 
 6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh;
צָפ֑וֹנָה
northward
Noun
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֣עַר
gate
Noun
  
 

 
 
 7205 [e]
rə·’ū·ḇên
רְאוּבֵ֞ן
of Reuben
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֗ד
one
Adj
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֤עַר
gate
Noun
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָה֙
of Judah
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Adj
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֥עַר
gate
Noun
3878 [e]
lê·wî
לֵוִ֖י
of Levi
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Adj
413 [e]   32
wə·’el-   32
וְאֶל־   32
And at   32
Prep   32
6285 [e]
pə·’aṯ
פְּאַ֣ת
side
Noun
6921 [e]
qā·ḏî·māh,
קָדִ֗ימָה
the east
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
five
Noun
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵאוֹת֙
hundred
Noun
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֣עַת
and four
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Noun
  
 

 
 
 8179 [e]
ū·šə·‘ā·rîm
וּשְׁעָרִ֖ים
and gates
Noun
7969 [e]
šə·lō·šāh;
שְׁלֹשָׁ֑ה
three
Noun
8179 [e]
wə·ša·‘ar
וְשַׁ֨עַר
and gate
Noun
  
 

 
 
 3130 [e]
yō·w·sêp̄
יוֹסֵ֜ף
of Joseph
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֗ד
one
Adj
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֤עַר
gate
Noun
  
 

 
 
 1144 [e]
bin·yā·min
בִּנְיָמִן֙
of Benjamin
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Adj
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֥עַר
gate
Noun
1835 [e]
dān
דָּ֖ן
of Dan
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Adj
6285 [e]   33
ū·p̄ə·’aṯ-   33
וּפְאַת־   33
and side   33
Noun   33
5045 [e]
neḡ·bāh,
נֶ֗גְבָּה
at the south
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֨שׁ
five
Noun
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֜וֹת
hundred
Noun
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֤עַת
and four
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm
אֲלָפִים֙
thousand
Noun
  
 

 
 
 4060 [e]
mid·dāh,
מִדָּ֔ה
measures
Noun
  
 

 
 
 8179 [e]
ū·šə·‘ā·rîm
וּשְׁעָרִ֖ים
and gates
Noun
7969 [e]
šə·lō·šāh;
שְׁלֹשָׁ֑ה
three
Noun
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֣עַר
gate
Noun
  
 

 
 
 8095 [e]
šim·‘ō·wn
שִׁמְע֞וֹן
of Simeon
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֗ד
one
Adj
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֤עַר
gate
Noun
  
 

 
 
 3485 [e]
yiś·śā·š·ḵār
יִשָּׂשכָר֙
of Issachar
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Adj
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֥עַר
gate
Noun
2074 [e]
zə·ḇū·lun
זְבוּלֻ֖ן
of Zebulun
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Adj
6285 [e]   34
pə·’aṯ-   34
פְּאַת־   34
side   34
Noun   34
3220 [e]
yām·māh,
יָ֗מָּה
At the west
Noun
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
five
Noun
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵאוֹת֙
hundred
Noun
702 [e]
wə·’ar·ba·‘aṯ
וְאַרְבַּ֣עַת
and four
Noun
505 [e]
’ă·lā·p̄îm,
אֲלָפִ֔ים
thousand
Noun
  
 

 
 
 8179 [e]
ša·‘ă·rê·hem
שַֽׁעֲרֵיהֶ֖ם
gates
Noun
7969 [e]
šə·lō·šāh;
שְׁלֹשָׁ֑ה
[with] their three
Noun
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֣עַר
gate
Noun
  
 

 
 
 1410 [e]
gāḏ
גָּ֞ד
of Gad
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֗ד
one
Adj
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֤עַר
gate
Noun
  
 

 
 
 836 [e]
’ā·šêr
אָשֵׁר֙
of Asher
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
one
Adj
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֥עַר
gate
Noun
5321 [e]
nap̄·tā·lî
נַפְתָּלִ֖י
of Naphtali
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Adj
5439 [e]   35
sā·ḇîḇ   35
סָבִ֕יב   35
[It was] around   35
Subst   35
8083 [e]
šə·mō·nāh
שְׁמֹנָ֥ה
eight
Noun
6240 [e]
‘ā·śār
עָשָׂ֖ר
and ten
Noun
505 [e]
’ā·lep̄;
אָ֑לֶף
thousand
Noun
8034 [e]
wə·šêm-
וְשֵׁם־
[measures] and the name
Noun
5892 [e]
hā·‘îr
הָעִ֥יר
of the city
Noun
3117 [e]
mî·yō·wm
מִיּ֖וֹם
from [that] day
Noun
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה ׀
The LORD
Noun
  
 
.
 
 
 8033 [e]
šām·māh.
שָֽׁמָּה׃
there
Adv
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Ezekiel 47
Top of Page
Top of Page