Exodus 37
Interlinear Bible
Constructing the Ark
6213 [e]   1
way·ya·‘aś   1
וַיַּ֧עַשׂ   1
And made   1
Verb   1
1212 [e]
bə·ṣal·’êl
בְּצַלְאֵ֛ל
Bezalel
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
727 [e]
hā·’ā·rōn
הָאָרֹ֖ן
the ark
Noun
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
wood
Noun
  
 
.
 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
[of] acacia
Noun
520 [e]
’am·mā·ṯa·yim
אַמָּתַ֨יִם
two cubits
Noun
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֜צִי
and a half [was]
Noun
  
 

 
 
 753 [e]
’ā·rə·kōw,
אָרְכּ֗וֹ
the length
Noun
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֤ה
and a cubit
Noun
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֙צִי֙
and a half
Noun
  
 

 
 
 7341 [e]
rā·ḥə·bōw,
רָחְבּ֔וֹ
the width
Noun
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֥ה
and a cubit
Noun
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֖צִי
and a half
Noun
  
 
.
 
 
 6967 [e]
qō·mā·ṯōw.
קֹמָתֽוֹ׃
the height
Noun
6823 [e]   2
way·ṣap·pê·hū   2
וַיְצַפֵּ֛הוּ   2
And he overlaid it   2
Verb   2
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֥ב
with gold
Noun
2889 [e]
ṭā·hō·wr
טָה֖וֹר
pure
Adj
1004 [e]
mib·ba·yiṯ
מִבַּ֣יִת
inside
Noun
  
 

 
 
 2351 [e]
ū·mi·ḥūṣ;
וּמִח֑וּץ
and outside
Noun
6213 [e]
way·ya·‘aś
וַיַּ֥עַשׂ
and made
Verb
  
lōw
ל֛וֹ
to it
Prep
2213 [e]
zêr
זֵ֥ר
a molding
Noun
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
of gold
Noun
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
to it around
Subst
3332 [e]   3
way·yi·ṣōq   3
וַיִּצֹ֣ק   3
And he cast   3
Verb   3
  
lōw,
ל֗וֹ
to
Prep
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּע֙
for it four
Noun
2885 [e]
ṭab·bə·‘ōṯ
טַבְּעֹ֣ת
rings
Noun
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֔ב
of gold
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
by
Prep
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֣ע
[to be set] the four
Noun
6471 [e]
pa·‘ă·mō·ṯāw;
פַּעֲמֹתָ֑יו
corners
Noun
8147 [e]
ū·šə·tê
וּשְׁתֵּ֣י
even two
Noun
2885 [e]
ṭab·bā·‘ōṯ,
טַבָּעֹ֗ת
rings
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6763 [e]
ṣal·‘ōw
צַלְעוֹ֙
the side
Noun
259 [e]
hā·’e·ḥāṯ,
הָֽאֶחָ֔ת
one
Adj
8147 [e]
ū·šə·tê
וּשְׁתֵּי֙
and two
Noun
2885 [e]
ṭab·bā·‘ō·wṯ,
טַבָּע֔וֹת
rings
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6763 [e]
ṣal·‘ōw
צַלְע֖וֹ
on the side
Noun
  
 
.
 
 
 8145 [e]
haš·šê·nîṯ.
הַשֵּׁנִֽית׃
other
Noun
6213 [e]   4
way·ya·‘aś   4
וַיַּ֥עַשׂ   4
And he made   4
Verb   4
905 [e]
bad·dê
בַּדֵּ֖י
poles
Noun
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
wood
Noun
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
[of] acacia
Noun
6823 [e]
way·ṣap̄
וַיְצַ֥ף
and overlaid
Verb
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֖ם
them
Acc
  
 
.
 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ.
זָהָֽב׃
with gold
Noun
935 [e]   5
way·yā·ḇê   5
וַיָּבֵ֤א   5
And he put   5
Verb   5
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
905 [e]
hab·bad·dîm
הַבַּדִּים֙
the poles
Noun
2885 [e]
baṭ·ṭab·bā·‘ōṯ,
בַּטַּבָּעֹ֔ת
into the rings
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
by
Prep
6763 [e]
ṣal·‘ōṯ
צַלְעֹ֣ת
the sides
Noun
  
 

 
 
 727 [e]
hā·’ā·rōn;
הָאָרֹ֑ן
of the ark
Noun
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֖את
to carry
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 727 [e]
hā·’ā·rōn.
הָאָרֹֽן׃
the ark
Noun
6213 [e]   6
way·ya·‘aś   6
וַיַּ֥עַשׂ   6
And he made   6
Verb   6
3727 [e]
kap·pō·reṯ
כַּפֹּ֖רֶת
the mercy seat
Noun
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
[of] gold
Noun
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
pure
Adj
520 [e]
’am·mā·ṯa·yim
אַמָּתַ֤יִם
two cubits
Noun
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֙צִי֙
and a half [was]
Noun
  
 

 
 
 753 [e]
’ā·rə·kāh,
אָרְכָּ֔הּ
the length
Noun
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֥ה
and one cubit
Noun
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֖צִי
and a half
Noun
  
 
.
 
 
 7341 [e]
rā·ḥə·bāh.
רָחְבָּֽהּ׃
the width
Noun
6213 [e]   7
way·ya·‘aś   7
וַיַּ֛עַשׂ   7
And he made   7
Verb   7
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֥י
two
Noun
3742 [e]
ḵə·ru·ḇîm
כְרֻבִ֖ים
cherubim
Noun
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
[of] gold
Noun
4749 [e]
miq·šāh
מִקְשָׁה֙
beaten out of one piece
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֣ה
he made
Verb
853 [e]
’ō·ṯām,
אֹתָ֔ם
them
Acc
8147 [e]
miš·šə·nê
מִשְּׁנֵ֖י
at the two
Noun
7098 [e]
qə·ṣō·wṯ
קְצ֥וֹת
ends
Noun
  
 

 
 
 3727 [e]
hak·kap·pō·reṯ.
הַכַּפֹּֽרֶת׃
of the mercy seat
Noun
3742 [e]   8
kə·rūḇ-   8
כְּרוּב־   8
cherub   8
Noun   8
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֤ד
One
Adj
7098 [e]
miq·qā·ṣāh
מִקָּצָה֙
on the end
Noun
  
 

 
 
 2088 [e]
miz·zeh,
מִזֶּ֔ה
at the one
Pro
3742 [e]
ū·ḵə·rūḇ-
וּכְרוּב־
and cherub
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֥ד
another
Adj
7098 [e]
miq·qā·ṣāh
מִקָּצָ֖ה
on the end
Noun
  
 

 
 
 2088 [e]
miz·zeh;
מִזֶּ֑ה
at the other
Pro
4480 [e]
min-
מִן־
on the end
Prep
3727 [e]
hak·kap·pō·reṯ
הַכַּפֹּ֛רֶת
of the mercy seat
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֥ה
he made
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3742 [e]
hak·kə·ru·ḇîm
הַכְּרֻבִ֖ים
the cherubim
Noun
8147 [e]
miš·šə·nê
מִשְּׁנֵ֥י
at the two
Noun
  
[qiṣ·wō·w·ṯōw
[קִצְוֹותֹו
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 
.
 
 
 7118 [e]
(qə·ṣō·w·ṯāw.
(קְצֹותָֽיו׃
ends
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
1961 [e]   9
way·yih·yū   9
וַיִּהְי֣וּ   9
And were   9
Verb   9
3742 [e]
hak·kə·ru·ḇîm
הַכְּרֻבִים֩
the cherubim
Noun
  
 

 
 
 6566 [e]
pō·rə·śê
פֹּרְשֵׂ֨י
spread out
Verb
3671 [e]
ḵə·nā·p̄a·yim
כְנָפַ֜יִם
[their] wings
Noun
  
 

 
 
 4605 [e]
lə·ma‘·lāh,
לְמַ֗עְלָה
on high
Subst
5526 [e]
sō·ḵə·ḵîm
סֹֽכְכִ֤ים
covered
Verb
3671 [e]
bə·ḵan·p̄ê·hem
בְּכַנְפֵיהֶם֙
with their wings
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 3727 [e]
hak·kap·pō·reṯ,
הַכַּפֹּ֔רֶת
the mercy seat
Noun
6440 [e]
ū·p̄ə·nê·hem
וּפְנֵיהֶ֖ם
and with their faces
Noun
376 [e]
’îš
אִ֣ישׁ
one
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 

 
 
 251 [e]
’ā·ḥîw;
אָחִ֑יו
another
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
3727 [e]
hak·kap·pō·reṯ,
הַכַּפֹּ֔רֶת
[even] the mercy seat
Noun
1961 [e]
hā·yū
הָי֖וּ
had
Verb
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֥י
the faces
Noun
  
 
.
 
 
 3742 [e]
hak·kə·ru·ḇîm.
הַכְּרֻבִֽים׃
of the cherubim
Noun
  

פ
 - 
 
The Table of Showbread
6213 [e]   10
way·ya·‘aś   10
וַיַּ֥עַשׂ   10
And he made   10
Verb   10
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7979 [e]
haš·šul·ḥān
הַשֻּׁלְחָ֖ן
the table
Noun
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
wood
Noun
  
 
.
 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
[of] acacia
Noun
520 [e]
’am·mā·ṯa·yim
אַמָּתַ֤יִם
two cubits [was]
Noun
753 [e]
’ā·rə·kōw
אָרְכּוֹ֙
the length
Noun
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֣ה
and a cubit
Noun
  
 

 
 
 7341 [e]
rā·ḥə·bōw,
רָחְבּ֔וֹ
the width
Noun
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֥ה
and a cubit
Noun
2677 [e]
wā·ḥê·ṣî
וָחֵ֖צִי
and a half
Noun
  
 
.
 
 
 6967 [e]
qō·mā·ṯōw.
קֹמָתֽוֹ׃
the height
Noun
6823 [e]   11
way·ṣap̄   11
וַיְצַ֥ף   11
And he overlaid   11
Verb   11
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
 - 
Acc
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
gold
Noun
2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
it with pure
Adj
6213 [e]
way·ya·‘aś
וַיַּ֥עַשׂ
and made
Verb
  
lōw
ל֛וֹ
to
Prep
2213 [e]
zêr
זֵ֥ר
thereunto a molding
Noun
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
of gold
Noun
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
around
Subst
6213 [e]   12
way·ya·‘aś   12
וַיַּ֨עַשׂ   12
Also he made   12
Verb   12
  
lōw
ל֥וֹ
to it
Prep
4526 [e]
mis·ge·reṯ
מִסְגֶּ֛רֶת
a border
Noun
2948 [e]
ṭō·p̄aḥ
טֹ֖פַח
of a handbreadth
Noun
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ;
סָבִ֑יב
around
Subst
6213 [e]
way·ya·‘aś
וַיַּ֧עַשׂ
and made
Verb
2213 [e]
zêr-
זֵר־
a molding
Noun
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֛ב
of gold
Noun
4526 [e]
lə·mis·gar·tōw
לְמִסְגַּרְתּ֖וֹ
for its rim
Noun
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
around
Subst
3332 [e]   13
way·yi·ṣōq   13
וַיִּצֹ֣ק   13
And he cast   13
Verb   13
  
lōw,
ל֔וֹ
for it
Prep
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֖ע
four
Noun
2885 [e]
ṭab·bə·‘ōṯ
טַבְּעֹ֣ת
rings
Noun
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
of gold
Noun
5414 [e]
way·yit·tên
וַיִּתֵּן֙
and put
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
2885 [e]
haṭ·ṭab·bā·‘ōṯ,
הַטַּבָּעֹ֔ת
the rings
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
on
Prep
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֣ע
the four
Noun
6285 [e]
hap·pê·’ōṯ,
הַפֵּאֹ֔ת
corners
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
that [were]
Prt
702 [e]
lə·’ar·ba‘
לְאַרְבַּ֥ע
on the four
Noun
  
 
.
 
 
 7272 [e]
raḡ·lāw.
רַגְלָֽיו׃
feet
Noun
5980 [e]   14
lə·‘um·maṯ   14
לְעֻמַּת֙   14
Over against   14
Noun   14
4526 [e]
ham·mis·ge·reṯ,
הַמִּסְגֶּ֔רֶת
the border
Noun
1961 [e]
hā·yū
הָי֖וּ
were
Verb
  
 

 
 
 2885 [e]
haṭ·ṭab·bā·‘ōṯ;
הַטַּבָּעֹ֑ת
the rings
Noun
1004 [e]
bāt·tîm
בָּתִּים֙
the places
Noun
905 [e]
lab·bad·dîm,
לַבַּדִּ֔ים
for the poles
Noun
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֖את
to carry
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 7979 [e]
haš·šul·ḥān.
הַשֻּׁלְחָֽן׃
the table
Noun
6213 [e]   15
way·ya·‘aś   15
וַיַּ֤עַשׂ   15
And he made   15
Verb   15
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
905 [e]
hab·bad·dîm
הַבַּדִּים֙
the poles
Noun
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
wood
Noun
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm,
שִׁטִּ֔ים
[of] acacia
Noun
6823 [e]
way·ṣap̄
וַיְצַ֥ף
and overlaid
Verb
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֖ם
them
Acc
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
with gold
Noun
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֖את
to carry
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 7979 [e]
haš·šul·ḥān.
הַשֻּׁלְחָֽן׃
the table
Noun
6213 [e]   16
way·ya·‘aś   16
וַיַּ֜עַשׂ   16
And he made   16
Verb   16
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
Acc
3627 [e]
hak·kê·lîm
הַכֵּלִ֣ים ׀
the vessels
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that [were]
Prt
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 7979 [e]
haš·šul·ḥān,
הַשֻּׁלְחָ֗ן
the table
Noun
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 7086 [e]
qə·‘ā·rō·ṯāw
קְעָרֹתָ֤יו
its dishes
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
  
 

 
 
 3709 [e]
kap·pō·ṯāw
כַּפֹּתָיו֙
its spoons
Noun
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Acc
  
 

 
 
 4518 [e]
mə·naq·qî·yō·ṯāw,
מְנַקִּיֹּתָ֔יו
its cups
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
7184 [e]
haq·qə·śā·wōṯ,
הַקְּשָׂוֹ֔ת
its covers
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
with which
Prt
  
 

 
 
 5258 [e]
yus·saḵ
יֻסַּ֖ךְ
to pour out
Verb
2004 [e]
bā·hên;
בָּהֵ֑ן
with
Pro
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
gold
Noun
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr.
טָהֽוֹר׃
pure
Adj
  

פ
 - 
 
The Lampstand
6213 [e]   17
way·ya·‘aś   17
וַיַּ֥עַשׂ   17
And he made   17
Verb   17
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4501 [e]
ham·mə·nō·rāh
הַמְּנֹרָ֖ה
the lampstand
Noun
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
[of] gold
Noun
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
pure
Adj
4749 [e]
miq·šāh
מִקְשָׁ֞ה
of hammered work
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֤ה
he made
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 4501 [e]
ham·mə·nō·rāh
הַמְּנֹרָה֙
the lampstand
Noun
  
 

 
 
 3409 [e]
yə·rê·ḵāh
יְרֵכָ֣הּ
its shaft
Noun
  
 

 
 
 7070 [e]
wə·qā·nāh,
וְקָנָ֔הּ
and its branch
Noun
  
 

 
 
 1375 [e]
gə·ḇî·‘e·hā
גְּבִיעֶ֛יהָ
its cups
Noun
  
 

 
 
 3730 [e]
kap̄·tō·re·hā
כַּפְתֹּרֶ֥יהָ
its bulbs
Noun
  
 

 
 
 6525 [e]
ū·p̄ə·rā·ḥe·hā
וּפְרָחֶ֖יהָ
and its flowers
Noun
4480 [e]
mim·men·nāh
מִמֶּ֥נָּה
of it
Prep
  
 
.
 
 
 1961 [e]
hā·yū.
הָיֽוּ׃
were
Verb
8337 [e]   18
wə·šiš·šāh   18
וְשִׁשָּׁ֣ה   18
And six   18
Noun   18
7070 [e]
qā·nîm,
קָנִ֔ים
branches
Noun
3318 [e]
yō·ṣə·’îm
יֹצְאִ֖ים
going out
Verb
  
 

 
 
 6654 [e]
miṣ·ṣid·de·hā;
מִצִּדֶּ֑יהָ
of the sides
Noun
7969 [e]
šə·lō·šāh
שְׁלֹשָׁ֣ה ׀
three
Noun
7070 [e]
qə·nê
קְנֵ֣י
branches
Noun
4501 [e]
mə·nō·rāh,
מְנֹרָ֗ה
of the lampstand
Noun
6654 [e]
miṣ·ṣid·dāh
מִצִּדָּהּ֙
out of the side
Noun
  
 

 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāḏ,
הָֽאֶחָ֔ד
one
Adj
7969 [e]
ū·šə·lō·šāh
וּשְׁלֹשָׁה֙
and three
Noun
7070 [e]
qə·nê
קְנֵ֣י
branches
Noun
4501 [e]
mə·nō·rāh,
מְנֹרָ֔ה
of the lampstand
Noun
6654 [e]
miṣ·ṣid·dāh
מִצִּדָּ֖הּ
out of the side
Noun
  
 
.
 
 
 8145 [e]
haš·šê·nî.
הַשֵּׁנִֽי׃
other
Noun
7969 [e]   19
šə·lō·šāh   19
שְׁלֹשָׁ֣ה   19
Three   19
Noun   19
1375 [e]
ḡə·ḇi·‘îm
גְ֠בִעִים
cups
Noun
  
 

 
 
 8246 [e]
mə·šuq·qā·ḏîm
מְֽשֻׁקָּדִ֞ים
made like almond blossoms
Verb
7070 [e]
baq·qā·neh
בַּקָּנֶ֣ה
in the branch
Noun
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָד֮
one
Adj
3730 [e]
kap̄·tōr
כַּפְתֹּ֣ר
a bulb
Noun
  
 

 
 
 6525 [e]
wā·p̄e·raḥ
וָפֶרַח֒
and a flower
Noun
7969 [e]
ū·šə·lō·šāh
וּשְׁלֹשָׁ֣ה
and three
Noun
1375 [e]
ḡə·ḇi·‘îm,
גְבִעִ֗ים
cups
Noun
  
 

 
 
 8246 [e]
mə·šuq·qā·ḏîm
מְשֻׁקָּדִ֛ים
made like almond blossoms
Verb
7070 [e]
bə·qā·neh
בְּקָנֶ֥ה
in the branch
Noun
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֖ד
in another
Adj
3730 [e]
kap̄·tōr
כַּפְתֹּ֣ר
a bulb
Noun
  
 

 
 
 6525 [e]
wā·p̄ā·raḥ;
וָפָ֑רַח
and a flower
Noun
3651 [e]
kên
כֵּ֚ן
so
Adj
8337 [e]
lə·šê·šeṯ
לְשֵׁ֣שֶׁת
for the six
Noun
7070 [e]
haq·qā·nîm,
הַקָּנִ֔ים
branches
Noun
3318 [e]
hay·yō·ṣə·’îm
הַיֹּצְאִ֖ים
going out
Verb
4480 [e]
min-
מִן־
of
Prep
  
 
.
 
 
 4501 [e]
ham·mə·nō·rāh.
הַמְּנֹרָֽה׃
the lampstand
Noun
4501 [e]   20
ū·ḇam·mə·nō·rāh   20
וּבַמְּנֹרָ֖ה   20
and in the lampstand [were]   20
Noun   20
702 [e]
’ar·bā·‘āh
אַרְבָּעָ֣ה
four
Noun
1375 [e]
ḡə·ḇi·‘îm;
גְבִעִ֑ים
cups
Noun
  
 

 
 
 8246 [e]
mə·šuq·qā·ḏîm,
מְשֻׁ֨קָּדִ֔ים
made like almonds
Verb
  
 

 
 
 3730 [e]
kap̄·tō·re·hā
כַּפְתֹּרֶ֖יהָ
its bulbs
Noun
  
 

 
 
 6525 [e]
ū·p̄ə·rā·ḥe·hā.
וּפְרָחֶֽיהָ׃
and its flowers
Noun
3730 [e]   21
wə·ḵap̄·tōr   21
וְכַפְתֹּ֡ר   21
And a bulb   21
Noun   21
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּחַת֩
under
Noun
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֨י
two
Noun
7070 [e]
haq·qā·nîm
הַקָּנִ֜ים
branches
Noun
  
 

 
 
 4480 [e]
mim·men·nāh,
מִמֶּ֗נָּה
of it
Prep
3730 [e]
wə·ḵap̄·tōr
וְכַפְתֹּר֙
and a bulb
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
Noun
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֤י
two
Noun
7070 [e]
haq·qā·nîm
הַקָּנִים֙
branches
Noun
  
 

 
 
 4480 [e]
mim·men·nāh,
מִמֶּ֔נָּה
of it
Prep
3730 [e]
wə·ḵap̄·tōr
וְכַפְתֹּ֕ר
and a bulb
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ-
תַּֽחַת־
under
Noun
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֥י
two
Noun
7070 [e]
haq·qā·nîm
הַקָּנִ֖ים
branches
Noun
  
 

 
 
 4480 [e]
mim·men·nāh;
מִמֶּ֑נָּה
of it
Prep
8337 [e]
lə·šê·šeṯ
לְשֵׁ֙שֶׁת֙
according to the six
Noun
7070 [e]
haq·qā·nîm,
הַקָּנִ֔ים
branches
Noun
3318 [e]
hay·yō·ṣə·’îm
הַיֹּצְאִ֖ים
going out
Verb
  
 
.
 
 
 4480 [e]
mim·men·nāh.
מִמֶּֽנָּה׃
of it
Prep
3730 [e]   22
kap̄·tō·rê·hem   22
כַּפְתֹּרֵיהֶ֥ם   22
The bulbs   22
Noun   22
7070 [e]
ū·qə·nō·ṯām
וּקְנֹתָ֖ם
and their branches
Noun
4480 [e]
mim·men·nāh
מִמֶּ֣נָּה
of it one
Prep
1961 [e]
hā·yū;
הָי֑וּ
were
Verb
3605 [e]
kul·lāh
כֻּלָּ֛הּ
all
Noun
4749 [e]
miq·šāh
מִקְשָׁ֥ה
beaten work
Noun
259 [e]
’a·ḥaṯ
אַחַ֖ת
one
Adj
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֥ב
[of] gold
Noun
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr.
טָהֽוֹר׃
pure
Adj
6213 [e]   23
way·ya·‘aś   23
וַיַּ֥עַשׂ   23
And he made   23
Verb   23
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
5216 [e]
nê·rō·ṯe·hā
נֵרֹתֶ֖יהָ
lamps
Noun
  
 

 
 
 7651 [e]
šiḇ·‘āh;
שִׁבְעָ֑ה
its seven
Noun
  
 

 
 
 4457 [e]
ū·mal·qā·ḥe·hā
וּמַלְקָחֶ֥יהָ
and its snuffers
Noun
  
 

 
 
 4289 [e]
ū·maḥ·tō·ṯe·hā
וּמַחְתֹּתֶ֖יהָ
and its censers
Noun
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֥ב
[of] gold
Noun
  
 
.
 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr.
טָהֽוֹר׃
pure
Adj
3603 [e]   24
kik·kār   24
כִּכָּ֛ר   24
from a talent   24
Noun   24
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֥ב
gold
Noun
  
 

 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr
טָה֖וֹר
of pure
Adj
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֣ה
he made
Verb
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯāh;
אֹתָ֑הּ
it
Acc
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
  
 
.
 
 
 3627 [e]
kê·le·hā.
כֵּלֶֽיהָ׃
the vessels
Noun
  

פ
 - 
 
The Altar of Incense
6213 [e]   25
way·ya·‘aś   25
וַיַּ֛עַשׂ   25
And he made   25
Verb   25
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּ֥ח
the altar
Noun
7004 [e]
haq·qə·ṭō·reṯ
הַקְּטֹ֖רֶת
of incense
Noun
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
[of] wood
Noun
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
acacia
Noun
520 [e]
’am·māh
אַמָּ֣ה
a cubit
Noun
  
 

 
 
 753 [e]
’ā·rə·kōw
אָרְכּוֹ֩
the length
Noun
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּ֨ה
and a cubit
Noun
  
 

 
 
 7341 [e]
rā·ḥə·bōw
רָחְבּ֜וֹ
the width
Noun
7251 [e]
rā·ḇū·a‘,
רָב֗וּעַ
[it was] square
Verb
520 [e]
wə·’am·mā·ṯa·yim
וְאַמָּתַ֙יִם֙
and two cubits
Noun
  
 

 
 
 6967 [e]
qō·mā·ṯōw,
קֹֽמָת֔וֹ
the height
Noun
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֖נּוּ
of it
Prep
1961 [e]
hā·yū
הָי֥וּ
were
Verb
  
 
.
 
 
 7161 [e]
qar·nō·ṯāw.
קַרְנֹתָֽיו׃
the horns
Noun
6823 [e]   26
way·ṣap̄   26
וַיְצַ֨ף   26
And he overlaid   26
Verb   26
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֜וֹ
it
Acc
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֣ב
with gold
Noun
2889 [e]
ṭā·hō·wr,
טָה֗וֹר
pure
Adj
  
 

 
 
 853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1406 [e]
gag·gōw
גַּגּ֧וֹ
[both] the top
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
7023 [e]
qî·rō·ṯāw
קִירֹתָ֛יו
the sides
Noun
  
 

 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִ֖יב
around
Subst
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
7161 [e]
qar·nō·ṯāw;
קַרְנֹתָ֑יו
the horns
Noun
6213 [e]
way·ya·‘aś
וַיַּ֥עַשׂ
also he made
Verb
  
lōw
ל֛וֹ
to it
Prep
2213 [e]
zêr
זֵ֥ר
a molding
Noun
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֖ב
of gold
Noun
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
around
Subst
8147 [e]   27
ū·šə·tê   27
וּשְׁתֵּי֩   27
and two   27
Noun   27
2885 [e]
ṭab·bə·‘ōṯ
טַבְּעֹ֨ת
rings
Noun
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֜ב
of gold
Noun
6213 [e]
‘ā·śāh-
עָֽשָׂה־
he made
Verb
  
lōw
ל֣וֹ ׀
for it
Prep
8478 [e]
mit·ta·ḥaṯ
מִתַּ֣חַת
under
Noun
  
 

 
 
 2213 [e]
lə·zê·rōw,
לְזֵר֗וֹ
the molding
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
by
Prep
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֣י
the two
Noun
6763 [e]
ṣal·‘ō·ṯāw,
צַלְעֹתָ֔יו
corners
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
on
Prep
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֣י
the two
Noun
6654 [e]
ṣid·dāw;
צִדָּ֑יו
sides
Noun
  
 

 
 
 1004 [e]
lə·ḇāt·tîm
לְבָתִּ֣ים
as holders
Noun
905 [e]
lə·ḇad·dîm,
לְבַדִּ֔ים
for poles
Noun
5375 [e]
lā·śêṯ
לָשֵׂ֥את
to carry
Verb
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
it
Acc
  
 
.
 
 
   
bā·hem.
בָּהֶֽם׃
in
Prep
6213 [e]   28
way·ya·‘aś   28
וַיַּ֥עַשׂ   28
And he made   28
Verb   28
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
905 [e]
hab·bad·dîm
הַבַּדִּ֖ים
the poles
Noun
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
wood
Noun
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
[of] acacia
Noun
6823 [e]
way·ṣap̄
וַיְצַ֥ף
and overlaid
Verb
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֖ם
them
Acc
  
 
.
 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ.
זָהָֽב׃
with gold
Noun
6213 [e]   29
way·ya·‘aś   29
וַיַּ֜עַשׂ   29
And he made   29
Verb   29
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
8081 [e]
še·men
שֶׁ֤מֶן
the oil
Noun
4888 [e]
ham·miš·ḥāh
הַמִּשְׁחָה֙
anointing
Noun
6944 [e]
qō·ḏeš,
קֹ֔דֶשׁ
holy
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
7004 [e]
qə·ṭō·reṯ
קְטֹ֥רֶת
the incense
Noun
5561 [e]
has·sam·mîm
הַסַּמִּ֖ים
of sweet spices
Noun
  
 

 
 
 2889 [e]
ṭā·hō·wr;
טָה֑וֹר
pure
Adj
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֖ה
according to the work
Noun
  
 
.
 
 
 7543 [e]
rō·qê·aḥ.
רֹקֵֽחַ׃
of the perfumer
Verb
  

פ
 - 
 
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Exodus 36
Top of Page
Top of Page