Exodus 26
Interlinear Bible
The Ten Curtains of the Tabernacle
853 [e]   1
wə·’eṯ-   1
וְאֶת־   1
Moreover   1
Acc   1
4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֥ן
the tabernacle
Noun
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂ֖ה
you shall make
Verb
6235 [e]
‘e·śer
עֶ֣שֶׂר
[with] ten
Noun
3407 [e]
yə·rî·‘ōṯ;
יְרִיעֹ֑ת
curtains
Noun
8336 [e]
šêš
שֵׁ֣שׁ
[of] linen
Noun
  
 

 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār,
מָשְׁזָ֗ר
finely twined
Verb
  
 

 
 
 8504 [e]
ū·ṯə·ḵê·leṯ
וּתְכֵ֤לֶת
and blue
Noun
  
 

 
 
 713 [e]
wə·’ar·gā·mān
וְאַרְגָּמָן֙
and purple
Noun
8438 [e]
wə·ṯō·la·‘aṯ
וְתֹלַ֣עַת
and yarn
Noun
  
 

 
 
 8144 [e]
šā·nî,
שָׁנִ֔י
scarlet
Noun
3742 [e]
kə·ru·ḇîm
כְּרֻבִ֛ים
[with] cherubim
Noun
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֥ה
worked in
Noun
2803 [e]
ḥō·šêḇ
חֹשֵׁ֖ב
skillfully
Verb
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂ֥ה
shall you make
Verb
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯām.
אֹתָֽם׃
them
Acc
753 [e]   2
’ō·reḵ   2
אֹ֣רֶךְ ׀   2
The length   2
Noun   2
3407 [e]
hay·rî·‘āh
הַיְרִיעָ֣ה
of a curtain
Noun
259 [e]
hā·’a·ḥaṯ,
הָֽאַחַ֗ת
one
Adj
8083 [e]
šə·mō·neh
שְׁמֹנֶ֤ה
[shall be] eight
Noun
6242 [e]
wə·‘eś·rîm
וְעֶשְׂרִים֙
and twenty
Noun
  
 

 
 
 520 [e]
bā·’am·māh,
בָּֽאַמָּ֔ה
cubits
Noun
7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֙חַב֙
and the width
Noun
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֣ע
four
Noun
  
 

 
 
 520 [e]
bā·’am·māh,
בָּאַמָּ֔ה
cubits
Noun
3407 [e]
hay·rî·‘āh
הַיְרִיעָ֖ה
curtain
Noun
259 [e]
hā·’e·ḥāṯ;
הָאֶחָ֑ת
of one
Adj
  
 
.
 
 
 4060 [e]
mid·dāh
מִדָּ֥ה
measure
Noun
259 [e]
’a·ḥaṯ
אַחַ֖ת
shall have one
Adj
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
every one
Noun
  
 
.
 
 
 3407 [e]
hay·rî·‘ōṯ.
הַיְרִיעֹֽת׃
of the curtains
Noun
2568 [e]   3
ḥă·mêš   3
חֲמֵ֣שׁ   3
The five   3
Noun   3
3407 [e]
hay·rî·‘ōṯ,
הַיְרִיעֹ֗ת
curtains
Noun
1961 [e]
tih·ye·nā
תִּֽהְיֶ֙יןָ֙
shall be
Verb
  
 

 
 
 2266 [e]
ḥō·ḇə·rōṯ,
חֹֽבְרֹ֔ת
coupled together
Verb
802 [e]
’iš·šāh
אִשָּׁ֖ה
one
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 

 
 
 269 [e]
’ă·ḥō·ṯāh;
אֲחֹתָ֑הּ
another
Noun
2568 [e]
wə·ḥā·mêš
וְחָמֵ֤שׁ
and five
Noun
3407 [e]
yə·rî·‘ōṯ
יְרִיעֹת֙
curtains
Noun
2266 [e]
ḥō·ḇə·rōṯ,
חֹֽבְרֹ֔ת
[shall be] coupled
Verb
802 [e]
’iš·šāh
אִשָּׁ֖ה
one
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 
.
 
 
 269 [e]
’ă·ḥō·ṯāh.
אֲחֹתָֽהּ׃
another
Noun
6213 [e]   4
wə·‘ā·śî·ṯā   4
וְעָשִׂ֜יתָ   4
And you shall make   4
Verb   4
3924 [e]
lul·’ōṯ
לֻֽלְאֹ֣ת
loops
Noun
8504 [e]
tə·ḵê·leṯ,
תְּכֵ֗לֶת
of blue
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֣ל
on
Prep
8193 [e]
śə·p̄aṯ
שְׂפַ֤ת
the edge
Noun
3407 [e]
hay·rî·‘āh
הַיְרִיעָה֙
of the curtain
Noun
259 [e]
hā·’e·ḥāṯ,
הָאֶחָ֔ת
one
Adj
7098 [e]
miq·qā·ṣāh
מִקָּצָ֖ה
from the selvage
Noun
  
 

 
 
 2279 [e]
ba·ḥō·ḇā·reṯ;
בַּחֹבָ֑רֶת
in the [first] set
Noun
3651 [e]
wə·ḵên
וְכֵ֤ן
and likewise
Adj
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂה֙
shall you make
Verb
8193 [e]
biś·p̄aṯ
בִּשְׂפַ֣ת
[another] edge
Noun
  
 

 
 
 3407 [e]
hay·rî·‘āh,
הַיְרִיעָ֔ה
of curtain
Noun
7020 [e]
haq·qî·ṣō·w·nāh,
הַקִּ֣יצוֹנָ֔ה
in the uttermost
Adj
4225 [e]
bam·maḥ·be·reṯ
בַּמַּחְבֶּ֖רֶת
in the coupling
Noun
  
 
.
 
 
 8145 [e]
haš·šê·nîṯ.
הַשֵּׁנִֽית׃
of the second
Noun
2572 [e]   5
ḥă·miš·šîm   5
חֲמִשִּׁ֣ים   5
Fifty   5
Noun   5
3924 [e]
lu·lā·’ōṯ,
לֻֽלָאֹ֗ת
loops
Noun
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂה֮
shall you make
Verb
3407 [e]
bay·rî·‘āh
בַּיְרִיעָ֣ה
in the curtain
Noun
  
 

 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāṯ
הָאֶחָת֒
one
Adj
2572 [e]
wa·ḥă·miš·šîm
וַחֲמִשִּׁ֣ים
and fifty
Noun
3924 [e]
lu·lā·’ōṯ,
לֻֽלָאֹ֗ת
loops
Noun
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂה֙
shall you make
Verb
7097 [e]
biq·ṣêh
בִּקְצֵ֣ה
on the edge
Noun
3407 [e]
hay·rî·‘āh,
הַיְרִיעָ֔ה
of the curtain
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
that [is]
Prt
4225 [e]
bam·maḥ·be·reṯ
בַּמַּחְבֶּ֣רֶת
in the coupling
Noun
  
 

 
 
 8145 [e]
haš·šê·nîṯ;
הַשֵּׁנִ֑ית
of the second
Noun
6901 [e]
maq·bî·lōṯ
מַקְבִּילֹת֙
that may take hold
Verb
3924 [e]
hal·lu·lā·’ōṯ,
הַלֻּ֣לָאֹ֔ת
the loops
Noun
802 [e]
’iš·šāh
אִשָּׁ֖ה
one
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
of
Prep
  
 
.
 
 
 269 [e]
’ă·ḥō·ṯāh.
אֲחֹתָֽהּ׃
another
Noun
6213 [e]   6
wə·‘ā·śî·ṯā   6
וְעָשִׂ֕יתָ   6
And you shall make   6
Verb   6
2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֖ים
fifty
Noun
7165 [e]
qar·sê
קַרְסֵ֣י
clasps
Noun
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
of gold
Noun
2266 [e]
wə·ḥib·bar·tā
וְחִבַּרְתָּ֨
and couple
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3407 [e]
hay·rî·‘ōṯ
הַיְרִיעֹ֜ת
the curtains
Noun
802 [e]
’iš·šāh
אִשָּׁ֤ה
together
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
about
Prep
269 [e]
’ă·ḥō·ṯāh
אֲחֹתָהּ֙
with
Noun
  
 

 
 
 7165 [e]
baq·qə·rā·sîm,
בַּקְּרָסִ֔ים
the clasps
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
so that it shall be
Verb
4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֖ן
tabernacle
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Adj
  

פ
 - 
 
The Eleven Curtains of Goats' Hair
6213 [e]   7
wə·‘ā·śî·ṯā   7
וְעָשִׂ֙יתָ֙   7
And you shall make   7
Verb   7
3407 [e]
yə·rî·‘ōṯ
יְרִיעֹ֣ת
curtains
Noun
5795 [e]
‘iz·zîm,
עִזִּ֔ים
[of] goat
Noun
168 [e]
lə·’ō·hel
לְאֹ֖הֶל
[hair] to be a covering
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 4908 [e]
ham·miš·kān;
הַמִּשְׁכָּ֑ן
the tabernacle
Noun
6249 [e]
‘aš·tê-
עַשְׁתֵּי־
one
Noun
6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵ֥ה
and ten
Noun
3407 [e]
yə·rî·‘ōṯ
יְרִיעֹ֖ת
curtains
Noun
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂ֥ה
shall you make
Verb
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯām.
אֹתָֽם׃
 - 
Acc
753 [e]   8
’ō·reḵ   8
אֹ֣רֶךְ ׀   8
The length   8
Noun   8
3407 [e]
hay·rî·‘āh
הַיְרִיעָ֣ה
of the curtain
Noun
259 [e]
hā·’a·ḥaṯ,
הָֽאַחַ֗ת
one
Adj
7970 [e]
šə·lō·šîm
שְׁלֹשִׁים֙
[shall be] thirty
Noun
  
 

 
 
 520 [e]
bā·’am·māh,
בָּֽאַמָּ֔ה
cubits
Noun
7341 [e]
wə·rō·ḥaḇ
וְרֹ֙חַב֙
and the width
Noun
702 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֣ע
four
Noun
  
 

 
 
 520 [e]
bā·’am·māh,
בָּאַמָּ֔ה
cubits
Noun
3407 [e]
hay·rî·‘āh
הַיְרִיעָ֖ה
of the curtain
Noun
259 [e]
hā·’e·ḥāṯ;
הָאֶחָ֑ת
one
Adj
  
 

 
 
 4060 [e]
mid·dāh
מִדָּ֣ה
measure
Noun
259 [e]
’a·ḥaṯ,
אַחַ֔ת
[shall be all] of one
Adj
6249 [e]
lə·‘aš·tê
לְעַשְׁתֵּ֥י
the one
Noun
6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵ֖ה
and ten
Noun
  
 
.
 
 
 3407 [e]
yə·rî·‘ōṯ.
יְרִיעֹֽת׃
curtains
Noun
2266 [e]   9
wə·ḥib·bar·tā   9
וְחִבַּרְתָּ֞   9
And you shall couple   9
Verb   9
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
2568 [e]
ḥă·mêš
חֲמֵ֤שׁ
five
Noun
3407 [e]
hay·rî·‘ōṯ
הַיְרִיעֹת֙
curtains
Noun
  
 

 
 
 905 [e]
lə·ḇāḏ,
לְבָ֔ד
by themselves
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
8337 [e]
šêš
שֵׁ֥שׁ
six
Noun
3407 [e]
hay·rî·‘ōṯ
הַיְרִיעֹ֖ת
curtains
Noun
  
 

 
 
 905 [e]
lə·ḇāḏ;
לְבָ֑ד
by themselves
Noun
3717 [e]
wə·ḵā·p̄al·tā
וְכָפַלְתָּ֙
and shall double over
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3407 [e]
hay·rî·‘āh
הַיְרִיעָ֣ה
the curtain
Noun
8345 [e]
haš·šiš·šîṯ,
הַשִּׁשִּׁ֔ית
sixth
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
at
Prep
4136 [e]
mūl
מ֖וּל
the front
Noun
6440 [e]
pə·nê
פְּנֵ֥י
face
Noun
  
 
.
 
 
 168 [e]
hā·’ō·hel.
הָאֹֽהֶל׃
of the tent
Noun
6213 [e]   10
wə·‘ā·śî·ṯā   10
וְעָשִׂ֜יתָ   10
And you shall make   10
Verb   10
2572 [e]
ḥă·miš·šîm
חֲמִשִּׁ֣ים
fifty
Noun
3924 [e]
lu·lā·’ōṯ,
לֻֽלָאֹ֗ת
loops
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֣ל
on
Prep
8193 [e]
śə·p̄aṯ
שְׂפַ֤ת
the edge
Noun
3407 [e]
hay·rî·‘āh
הַיְרִיעָה֙
of the curtain
Noun
259 [e]
hā·’e·ḥāṯ,
הָֽאֶחָ֔ת
one
Adj
7020 [e]
haq·qî·ṣō·nāh
הַקִּיצֹנָ֖ה
[that is] outermost
Adj
  
 

 
 
 2279 [e]
ba·ḥō·ḇā·reṯ;
בַּחֹבָ֑רֶת
in the [first] set
Noun
2572 [e]
wa·ḥă·miš·šîm
וַחֲמִשִּׁ֣ים
and fifty
Noun
3924 [e]
lu·lā·’ōṯ,
לֻֽלָאֹ֗ת
loops
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
in
Prep
8193 [e]
śə·p̄aṯ
שְׂפַ֣ת
the edge
Noun
3407 [e]
hay·rî·‘āh,
הַיְרִיעָ֔ה
of the curtain
Noun
2279 [e]
ha·ḥō·ḇe·reṯ
הַחֹבֶ֖רֶת
that couples
Noun
  
 
.
 
 
 8145 [e]
haš·šê·nîṯ.
הַשֵּׁנִֽית׃
the second
Noun
6213 [e]   11
wə·‘ā·śî·ṯā   11
וְעָשִׂ֛יתָ   11
And you shall make   11
Verb   11
7165 [e]
qar·sê
קַרְסֵ֥י
clasps
Noun
5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ
נְחֹ֖שֶׁת
of bronze
Noun
  
 

 
 
 2572 [e]
ḥă·miš·šîm;
חֲמִשִּׁ֑ים
fifty
Noun
935 [e]
wə·hê·ḇê·ṯā
וְהֵבֵאתָ֤
and put
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7165 [e]
haq·qə·rā·sîm
הַקְּרָסִים֙
the clasps
Noun
  
 

 
 
 3924 [e]
bal·lu·lā·’ōṯ,
בַּלֻּ֣לָאֹ֔ת
into the loops
Noun
2266 [e]
wə·ḥib·bar·tā
וְחִבַּרְתָּ֥
and couple together
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
168 [e]
hā·’ō·hel
הָאֹ֖הֶל
the tent
Noun
1961 [e]
wə·hā·yāh
וְהָיָ֥ה
that it may be
Verb
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Adj
5629 [e]   12
wə·se·raḥ   12
וְסֶ֙רַח֙   12
and the remnant   12
Noun   12
5736 [e]
hā·‘ō·ḏêp̄,
הָעֹדֵ֔ף
remaining
Verb
3407 [e]
bî·rî·‘ōṯ
בִּירִיעֹ֖ת
in the curtains
Noun
  
 

 
 
 168 [e]
hā·’ō·hel;
הָאֹ֑הֶל
of the tent
Noun
2677 [e]
ḥă·ṣî
חֲצִ֤י
the half
Noun
3407 [e]
hay·rî·‘āh
הַיְרִיעָה֙
curtain
Noun
  
 

 
 
 5736 [e]
hā·‘ō·ḏe·p̄eṯ,
הָעֹדֶ֔פֶת
that remains
Verb
5628 [e]
tis·raḥ
תִּסְרַ֕ח
shall hang
Verb
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
over
Prep
268 [e]
’ă·ḥō·rê
אֲחֹרֵ֥י
the backside
Subst
  
 
.
 
 
 4908 [e]
ham·miš·kān.
הַמִּשְׁכָּֽן׃
of the tabernacle
Noun
520 [e]   13
wə·hā·’am·māh   13
וְהָאַמָּ֨ה   13
And a cubit   13
Noun   13
  
 

 
 
 2088 [e]
miz·zeh
מִזֶּ֜ה
on one
Pro
520 [e]
wə·hā·’am·māh
וְהָאַמָּ֤ה
and a cubit
Noun
2088 [e]
miz·zeh
מִזֶּה֙
on the other side
Pro
5736 [e]
bā·‘ō·ḏêp̄,
בָּעֹדֵ֔ף
of what is left
Verb
753 [e]
bə·’ō·reḵ
בְּאֹ֖רֶךְ
in the length
Noun
3407 [e]
yə·rî·‘ōṯ
יְרִיעֹ֣ת
of the curtains
Noun
  
 

 
 
 168 [e]
hā·’ō·hel;
הָאֹ֑הֶל
of the tent
Noun
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֨ה
it shall
Verb
5628 [e]
sā·rū·aḥ
סָר֜וּחַ
hang
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
6654 [e]
ṣid·dê
צִדֵּ֧י
the sides
Noun
4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֛ן
of the tabernacle
Noun
  
 

 
 
 2088 [e]
miz·zeh
מִזֶּ֥ה
on the other
Pro
2088 [e]
ū·miz·zeh
וּמִזֶּ֖ה
and on that side
Pro
  
 
.
 
 
 3680 [e]
lə·ḵas·sō·ṯōw.
לְכַסֹּתֽוֹ׃
to cover it
Verb
6213 [e]   14
wə·‘ā·śî·ṯā   14
וְעָשִׂ֤יתָ   14
And you shall make   14
Verb   14
4372 [e]
miḵ·seh
מִכְסֶה֙
a covering
Noun
  
 

 
 
 168 [e]
lā·’ō·hel,
לָאֹ֔הֶל
for the tent
Noun
5785 [e]
‘ō·rōṯ
עֹרֹ֥ת
[of] skins
Noun
352 [e]
’ê·lim
אֵילִ֖ם
of rams
Noun
  
 

 
 
 119 [e]
mə·’ād·dā·mîm;
מְאָדָּמִ֑ים
dyed red
Verb
4372 [e]
ū·miḵ·sêh
וּמִכְסֵ֛ה
and a covering
Noun
  
 
.
 
 
 5785 [e]
‘ō·rōṯ
עֹרֹ֥ת
skins
Noun
8476 [e]
tə·ḥā·šîm
תְּחָשִׁ֖ים
[of] goat
Noun
  
 
.
 
 
 4605 [e]
mil·mā·‘ə·lāh.
מִלְמָֽעְלָה׃
above
Subst
  

פ
 - 
 
The Boards and Sockets
6213 [e]   15
wə·‘ā·śî·ṯā   15
וְעָשִׂ֥יתָ   15
And you shall make   15
Verb   15
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7175 [e]
haq·qə·rā·šîm
הַקְּרָשִׁ֖ים
boards
Noun
4908 [e]
lam·miš·kān;
לַמִּשְׁכָּ֑ן
for the tabernacle
Noun
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֥י
wood
Noun
7848 [e]
šiṭ·ṭîm
שִׁטִּ֖ים
[of] acacia
Noun
  
 
.
 
 
 5975 [e]
‘ō·mə·ḏîm.
עֹמְדִֽים׃
standing up
Verb
6235 [e]   16
‘e·śer   16
עֶ֥שֶׂר   16
Ten   16
Noun   16
520 [e]
’am·mō·wṯ
אַמּ֖וֹת
cubits
Noun
753 [e]
’ō·reḵ
אֹ֣רֶךְ
[shall be] the length
Noun
  
 

 
 
 7175 [e]
haq·qā·reš;
הַקָּ֑רֶשׁ
of a board
Noun
520 [e]
wə·’am·māh
וְאַמָּה֙
and a cubit
Noun
2677 [e]
wa·ḥă·ṣî
וַחֲצִ֣י
and a half
Noun
520 [e]
hā·’am·māh,
הָֽאַמָּ֔ה
cubit
Noun
7341 [e]
rō·ḥaḇ
רֹ֖חַב
[shall be] the width
Noun
7175 [e]
haq·qe·reš
הַקֶּ֥רֶשׁ
of board
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāḏ.
הָאֶחָֽד׃
one
Adj
8147 [e]   17
šə·tê   17
שְׁתֵּ֣י   17
Two   17
Noun   17
3027 [e]
yā·ḏō·wṯ,
יָד֗וֹת
tenons
Noun
7175 [e]
laq·qe·reš
לַקֶּ֙רֶשׁ֙
board
Noun
  
 

 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāḏ,
הָאֶחָ֔ד
[shall there be] in one
Adj
7947 [e]
mə·šul·lā·ḇōṯ,
מְשֻׁלָּבֹ֔ת
arrange
Verb
802 [e]
’iš·šāh
אִשָּׁ֖ה
one
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
against
Prep
  
 

 
 
 269 [e]
’ă·ḥō·ṯāh;
אֲחֹתָ֑הּ
another
Noun
3651 [e]
kên
כֵּ֣ן
thus
Adj
6213 [e]
ta·‘ă·śeh,
תַּעֲשֶׂ֔ה
shall you do
Verb
3605 [e]
lə·ḵōl
לְכֹ֖ל
for all
Noun
7175 [e]
qar·šê
קַרְשֵׁ֥י
the boards
Noun
  
 
.
 
 
 4908 [e]
ham·miš·kān.
הַמִּשְׁכָּֽן׃
of the tabernacle
Noun
6213 [e]   18
wə·‘ā·śî·ṯā   18
וְעָשִׂ֥יתָ   18
And you shall make   18
Verb   18
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7175 [e]
haq·qə·rā·šîm
הַקְּרָשִׁ֖ים
the boards
Noun
  
 

 
 
 4908 [e]
lam·miš·kān;
לַמִּשְׁכָּ֑ן
for the tabernacle
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֣ים
twenty
Noun
7175 [e]
qe·reš,
קֶ֔רֶשׁ
boards
Noun
6285 [e]
lip̄·’aṯ
לִפְאַ֖ת
on the side
Noun
5045 [e]
neḡ·bāh
נֶ֥גְבָּה
south
Noun
  
 
.
 
 
 8486 [e]
ṯê·mā·nāh.
תֵימָֽנָה׃
southward
Noun
705 [e]   19
wə·’ar·bā·‘îm   19
וְאַרְבָּעִים֙   19
and forty   19
Noun   19
134 [e]
’aḏ·nê-
אַדְנֵי־
sockets
Noun
3701 [e]
ḵe·sep̄,
כֶ֔סֶף
of silver
Noun
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂ֕ה
you shall make
Verb
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֖חַת
under
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֣ים
the twenty
Noun
  
 

 
 
 7175 [e]
haq·qā·reš;
הַקָּ֑רֶשׁ
boards
Noun
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֨י
two
Noun
134 [e]
’ă·ḏā·nîm
אֲדָנִ֜ים
sockets
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ-
תַּֽחַת־
under
Noun
7175 [e]
haq·qe·reš
הַקֶּ֤רֶשׁ
board
Noun
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָד֙
one
Adj
8147 [e]
liš·tê
לִשְׁתֵּ֣י
for its two
Noun
  
 

 
 
 3027 [e]
yə·ḏō·ṯāw,
יְדֹתָ֔יו
tenons
Noun
8147 [e]
ū·šə·nê
וּשְׁנֵ֧י
and two
Noun
134 [e]
’ă·ḏā·nîm
אֲדָנִ֛ים
sockets
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ-
תַּֽחַת־
under
Noun
7175 [e]
haq·qe·reš
הַקֶּ֥רֶשׁ
board
Noun
259 [e]
hā·’e·ḥāḏ
הָאֶחָ֖ד
another
Adj
8147 [e]
liš·tê
לִשְׁתֵּ֥י
for its two
Noun
  
 
.
 
 
 3027 [e]
yə·ḏō·ṯāw.
יְדֹתָֽיו׃
tenons
Noun
6763 [e]   20
ū·lə·ṣe·la‘   20
וּלְצֶ֧לַע   20
and the side   20
Noun   20
  
 

 
 
 4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֛ן
of the tabernacle
Noun
8145 [e]
haš·šê·nîṯ
הַשֵּׁנִ֖ית
for the second
Noun
  
 

 
 
 6285 [e]
lip̄·’aṯ
לִפְאַ֣ת
side
Noun
  
 

 
 
 6828 [e]
ṣā·p̄ō·wn;
צָפ֑וֹן
on the north
Noun
6242 [e]
‘eś·rîm
עֶשְׂרִ֖ים
[there shall be] twenty
Noun
  
 

 
 
 7175 [e]
qā·reš.
קָֽרֶשׁ׃
boards
Noun
705 [e]   21
wə·’ar·bā·‘îm   21
וְאַרְבָּעִ֥ים   21
And their forty   21
Noun   21
134 [e]
’aḏ·nê·hem
אַדְנֵיהֶ֖ם
sockets
Noun
  
 

 
 
 3701 [e]
kā·sep̄;
כָּ֑סֶף
of silver
Noun
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֣י
two
Noun
134 [e]
’ă·ḏā·nîm,
אֲדָנִ֗ים
sockets
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֚חַת
under
Noun
7175 [e]
haq·qe·reš
הַקֶּ֣רֶשׁ
board
Noun
  
 

 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāḏ,
הָֽאֶחָ֔ד
one
Adj
8147 [e]
ū·šə·nê
וּשְׁנֵ֣י
and two
Noun
134 [e]
’ă·ḏā·nîm,
אֲדָנִ֔ים
sockets
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֖חַת
under
Noun
7175 [e]
haq·qe·reš
הַקֶּ֥רֶשׁ
board
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāḏ.
הָאֶחָֽד׃
another
Adj
3411 [e]   22
ū·lə·yar·kə·ṯê   22
וּֽלְיַרְכְּתֵ֥י   22
for the sides   22
Noun   22
4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֖ן
of the tabernacle
Noun
3220 [e]
yām·māh;
יָ֑מָּה
westward
Noun
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂ֖ה
you shall make
Verb
8337 [e]
šiš·šāh
שִׁשָּׁ֥ה
six
Noun
  
 
.
 
 
 7175 [e]
qə·rā·šîm.
קְרָשִֽׁים׃
boards
Noun
8147 [e]   23
ū·šə·nê   23
וּשְׁנֵ֤י   23
and two   23
Noun   23
7175 [e]
qə·rā·šîm
קְרָשִׁים֙
boards
Noun
6213 [e]
ta·‘ă·śeh,
תַּעֲשֶׂ֔ה
shall you make
Verb
4742 [e]
lim·quṣ·‘ōṯ
לִמְקֻצְעֹ֖ת
for the corners
Noun
4908 [e]
ham·miš·kān;
הַמִּשְׁכָּ֑ן
of the tabernacle
Noun
  
 
.
 
 
 3411 [e]
bay·yar·ḵā·ṯā·yim.
בַּיַּרְכָתָֽיִם׃
at the rear
Noun
1961 [e]   24
wə·yih·yū   24
וְיִֽהְי֣וּ   24
And they shall be   24
Verb   24
8382 [e]
ṯō·’ă·mîm
תֹֽאֲמִים֮
coupled together
Verb
  
 

 
 
 4295 [e]
mil·lə·maṭ·ṭāh
מִלְּמַטָּה֒
beneath
Adv
3162 [e]
wə·yaḥ·dāw,
וְיַחְדָּ֗ו
and above
Noun
1961 [e]
yih·yū
יִהְי֤וּ
they shall be
Verb
8535 [e]
ṯam·mîm
תַמִּים֙
complete
Adj
5921 [e]
‘al-
עַל־
above
Prep
7218 [e]
rō·šōw,
רֹאשׁ֔וֹ
the head
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
2885 [e]
haṭ·ṭab·ba·‘aṯ
הַטַּבַּ֖עַת
the ring
Noun
  
 

 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāṯ;
הָאֶחָ֑ת
one
Adj
3651 [e]
kên
כֵּ֚ן
thus
Adj
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֣ה
shall it be
Verb
  
 

 
 
 8147 [e]
liš·nê·hem,
לִשְׁנֵיהֶ֔ם
for them both
Noun
8147 [e]
liš·nê
לִשְׁנֵ֥י
for the two
Noun
4740 [e]
ham·miq·ṣō·‘ōṯ
הַמִּקְצֹעֹ֖ת
corners
Noun
  
 
.
 
 
 1961 [e]
yih·yū.
יִהְיֽוּ׃
they shall be
Verb
1961 [e]   25
wə·hā·yū   25
וְהָיוּ֙   25
And they shall be   25
Verb   25
8083 [e]
šə·mō·nāh
שְׁמֹנָ֣ה
eight
Noun
  
 

 
 
 7175 [e]
qə·rā·šîm,
קְרָשִׁ֔ים
boards
Noun
134 [e]
wə·’aḏ·nê·hem
וְאַדְנֵיהֶ֣ם
and their sockets
Noun
  
 

 
 
 3701 [e]
ke·sep̄,
כֶּ֔סֶף
of silver
Noun
8337 [e]
šiš·šāh
שִׁשָּׁ֥ה
six
Noun
6240 [e]
‘ā·śār
עָשָׂ֖ר
and ten
Noun
  
 

 
 
 134 [e]
’ă·ḏā·nîm;
אֲדָנִ֑ים
sockets
Noun
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֣י
two
Noun
134 [e]
’ă·ḏā·nîm,
אֲדָנִ֗ים
sockets
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֚חַת
under
Noun
7175 [e]
haq·qe·reš
הַקֶּ֣רֶשׁ
board
Noun
  
 

 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāḏ,
הָאֶחָ֔ד
one
Adj
8147 [e]
ū·šə·nê
וּשְׁנֵ֣י
and two
Noun
134 [e]
’ă·ḏā·nîm,
אֲדָנִ֔ים
sockets
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֖חַת
under
Noun
7175 [e]
haq·qe·reš
הַקֶּ֥רֶשׁ
board
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāḏ.
הָאֶחָֽד׃
another
Adj
6213 [e]   26
wə·‘ā·śî·ṯā   26
וְעָשִׂ֥יתָ   26
And you shall make   26
Verb   26
1280 [e]
ḇə·rî·ḥim
בְרִיחִ֖ם
bars
Noun
6086 [e]
‘ă·ṣê
עֲצֵ֣י
wood
Noun
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm;
שִׁטִּ֑ים
[of] acacia
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֕ה
five
Noun
7175 [e]
lə·qar·šê
לְקַרְשֵׁ֥י
for the boards
Noun
6763 [e]
ṣe·la‘-
צֶֽלַע־
of the side
Noun
4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֖ן
of the tabernacle
Noun
  
 
.
 
 
 259 [e]
hā·’e·ḥāḏ.
הָאֶחָֽד׃
one
Adj
2568 [e]   27
wa·ḥă·miš·šāh   27
וַחֲמִשָּׁ֣ה   27
And five   27
Noun   27
1280 [e]
ḇə·rî·ḥim,
בְרִיחִ֔ם
bars
Noun
7175 [e]
lə·qar·šê
לְקַרְשֵׁ֥י
for the boards
Noun
6763 [e]
ṣe·la‘-
צֶֽלַע־
of the side
Noun
4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֖ן
of the tabernacle
Noun
  
 

 
 
 8145 [e]
haš·šê·nîṯ;
הַשֵּׁנִ֑ית
other
Noun
2568 [e]
wa·ḥă·miš·šāh
וַחֲמִשָּׁ֣ה
and five
Noun
1280 [e]
ḇə·rî·ḥim,
בְרִיחִ֗ם
bars
Noun
7175 [e]
lə·qar·šê
לְקַרְשֵׁי֙
for the boards
Noun
6763 [e]
ṣe·la‘
צֶ֣לַע
of the side
Noun
  
 

 
 
 4908 [e]
ham·miš·kān,
הַמִּשְׁכָּ֔ן
of the tabernacle
Noun
3411 [e]
lay·yar·ḵā·ṯa·yim
לַיַּרְכָתַ֖יִם
for the rear
Noun
  
 
.
 
 
 3220 [e]
yām·māh.
יָֽמָּה׃
westward
Noun
1280 [e]   28
wə·hab·bə·rî·aḥ   28
וְהַבְּרִ֥יחַ   28
and the bar   28
Noun   28
8484 [e]
hat·tî·ḵōn
הַתִּיכֹ֖ן
middle
Adj
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֣וֹךְ
in the center
Noun
7175 [e]
haq·qə·rā·šîm;
הַקְּרָשִׁ֑ים
of the boards
Noun
1272 [e]
maḇ·ri·aḥ
מַבְרִ֕חַ
shall reach
Verb
4480 [e]
min-
מִן־
from
Prep
7097 [e]
haq·qā·ṣeh
הַקָּצֶ֖ה
end
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 7097 [e]
haq·qā·ṣeh.
הַקָּצֶֽה׃
end
Noun
853 [e]   29
wə·’eṯ-   29
וְֽאֶת־   29
and   29
Acc   29
7175 [e]
haq·qə·rā·šîm
הַקְּרָשִׁ֞ים
the boards
Noun
6823 [e]
tə·ṣap·peh
תְּצַפֶּ֣ה
you shall overlay
Verb
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֗ב
with gold
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
2885 [e]
ṭab·bə·‘ō·ṯê·hem
טַבְּעֹֽתֵיהֶם֙
their rings
Noun
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂ֣ה
make
Verb
2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֔ב
[of] gold
Noun
1004 [e]
bāt·tîm
בָּתִּ֖ים
[for] places
Noun
  
 

 
 
 1280 [e]
lab·bə·rî·ḥim;
לַבְּרִיחִ֑ם
for the bars
Noun
6823 [e]
wə·ṣip·pî·ṯā
וְצִפִּיתָ֥
and you shall overlay
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
1280 [e]
hab·bə·rî·ḥim
הַבְּרִיחִ֖ם
the bars
Noun
  
 
.
 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ.
זָהָֽב׃
with gold
Noun
6965 [e]   30
wa·hă·qê·mō·ṯā   30
וַהֲקֵמֹתָ֖   30
And you shall raise up   30
Verb   30
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
4908 [e]
ham·miš·kān;
הַמִּשְׁכָּ֑ן
the tabernacle
Noun
4941 [e]
kə·miš·pā·ṭōw,
כְּמִ֨שְׁפָּט֔וֹ
according to the plan
Noun
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Prt
7200 [e]
hā·rə·’ê·ṯā
הָרְאֵ֖יתָ
was shown
Verb
  
 
.
 
 
 2022 [e]
bā·hār.
בָּהָֽר׃
in the mountain
Noun
  
s
ס
 - 
 
The Veil for the Ark
6213 [e]   31
wə·‘ā·śî·ṯā   31
וְעָשִׂ֣יתָ   31
And you shall make   31
Verb   31
6532 [e]
p̄ā·rō·ḵeṯ,
פָרֹ֗כֶת
a veil
Noun
  
 

 
 
 8504 [e]
tə·ḵê·leṯ
תְּכֵ֧לֶת
[of] blue
Noun
  
 

 
 
 713 [e]
wə·’ar·gā·mān
וְאַרְגָּמָ֛ן
and purple
Noun
8438 [e]
wə·ṯō·w·la·‘aṯ
וְתוֹלַ֥עַת
and yarns
Noun
  
 

 
 
 8144 [e]
šā·nî
שָׁנִ֖י
scarlet
Noun
8336 [e]
wə·šêš
וְשֵׁ֣שׁ
and linen
Noun
7806 [e]
mā·šə·zār;
מָשְׁזָ֑ר
finely twined
Verb
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֥ה
worked
Noun
2803 [e]
ḥō·šêḇ
חֹשֵׁ֛ב
skillfully
Verb
6213 [e]
ya·‘ă·śeh
יַעֲשֶׂ֥ה
shall be made
Verb
853 [e]
’ō·ṯāh
אֹתָ֖הּ
it
Acc
  
 
.
 
 
 3742 [e]
kə·ru·ḇîm.
כְּרֻבִֽים׃
with cherubim
Noun
5414 [e]   32
wə·nā·ṯat·tāh   32
וְנָתַתָּ֣ה   32
And you shall hang   32
Verb   32
853 [e]
’ō·ṯāh,
אֹתָ֗הּ
it
Acc
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
702 [e]
’ar·bā·‘āh
אַרְבָּעָה֙
four
Noun
5982 [e]
‘am·mū·ḏê
עַמּוּדֵ֣י
pillars
Noun
7848 [e]
šiṭ·ṭîm,
שִׁטִּ֔ים
of acacia [wood]
Noun
6823 [e]
mə·ṣup·pîm
מְצֻפִּ֣ים
overlaid
Verb
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֔ב
with gold
Noun
2053 [e]
wā·wê·hem
וָוֵיהֶ֖ם
their hooks
Noun
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
[shall be of] gold
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
702 [e]
’ar·bā·‘āh
אַרְבָּעָ֖ה
the four
Noun
134 [e]
’aḏ·nê-
אַדְנֵי־
sockets
Noun
  
 
.
 
 
 3701 [e]
ḵā·sep̄.
כָֽסֶף׃
of silver
Noun
5414 [e]   33
wə·nā·ṯat·tāh   33
וְנָתַתָּ֣ה   33
And you shall hang up   33
Verb   33
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
6532 [e]
hap·pā·rō·ḵeṯ
הַפָּרֹכֶת֮
the veil
Noun
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
Noun
  
 

 
 
 7165 [e]
haq·qə·rā·sîm
הַקְּרָסִים֒
the clasps
Noun
935 [e]
wə·hê·ḇê·ṯā
וְהֵבֵאתָ֥
that you may bring in
Verb
8033 [e]
šām·māh
שָׁ֙מָּה֙
there
Adv
1004 [e]
mib·bêṯ
מִבֵּ֣ית
inside
Noun
6532 [e]
lap·pā·rō·ḵeṯ,
לַפָּרֹ֔כֶת
the veil
Noun
853 [e]
’êṯ
אֵ֖ת
 - 
Acc
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֣וֹן
the ark
Noun
  
 

 
 
 5715 [e]
hā·‘ê·ḏūṯ;
הָעֵד֑וּת
of the testimony
Noun
914 [e]
wə·hiḇ·dî·lāh
וְהִבְדִּילָ֤ה
and shall divide
Verb
6532 [e]
hap·pā·rō·ḵeṯ
הַפָּרֹ֙כֶת֙
the veil
Noun
  
lā·ḵem,
לָכֶ֔ם
to you
Prep
996 [e]
bên
בֵּ֣ין
between
Prep
6944 [e]
haq·qō·ḏeš,
הַקֹּ֔דֶשׁ
the Holy
Noun
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֖ין
and between
Prep
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֥דֶשׁ
the most
Noun
  
 
.
 
 
 6944 [e]
haq·qo·ḏā·šîm.
הַקֳּדָשִֽׁים׃
Holy
Noun
5414 [e]   34
wə·nā·ṯa·tā   34
וְנָתַתָּ֙   34
And you shall put   34
Verb   34
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3727 [e]
hak·kap·pō·reṯ,
הַכַּפֹּ֔רֶת
the mercy seat
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
on
Prep
727 [e]
’ă·rō·wn
אֲר֣וֹן
the ark
Noun
5715 [e]
hā·‘ê·ḏuṯ;
הָעֵדֻ֑ת
of the testimony
Noun
6944 [e]
bə·qō·ḏeš
בְּקֹ֖דֶשׁ
in the Holy
Noun
  
 
.
 
 
 6944 [e]
haq·qo·ḏā·šîm.
הַקֳּדָשִֽׁים׃
of Holies
Noun
7760 [e]   35
wə·śam·tā   35
וְשַׂמְתָּ֤   35
And you shall set   35
Verb   35
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
7979 [e]
haš·šul·ḥān
הַשֻּׁלְחָן֙
the table
Noun
2351 [e]
mi·ḥūṣ
מִח֣וּץ
outside
Noun
  
 

 
 
 6532 [e]
lap·pā·rō·ḵeṯ,
לַפָּרֹ֔כֶת
the veil
Noun
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Acc
4501 [e]
ham·mə·nō·rāh
הַמְּנֹרָה֙
the lampstand
Noun
5227 [e]
nō·ḵaḥ
נֹ֣כַח
over against
Adv
7979 [e]
haš·šul·ḥān,
הַשֻּׁלְחָ֔ן
the table
Noun
5921 [e]
‘al
עַ֛ל
on
Prep
6763 [e]
ṣe·la‘
צֶ֥לַע
the side
Noun
4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֖ן
of the tabernacle
Noun
  
 

 
 
 8486 [e]
tê·mā·nāh;
תֵּימָ֑נָה
toward the south
Noun
7979 [e]
wə·haš·šul·ḥān,
וְהַ֨שֻּׁלְחָ֔ן
and the table
Noun
5414 [e]
tit·tên
תִּתֵּ֖ן
you shall put
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6763 [e]
ṣe·la‘
צֶ֥לַע
the side
Noun
  
 
.
 
 
 6828 [e]
ṣā·p̄ō·wn.
צָפֽוֹן׃
north
Noun
The Curtain for the Door
6213 [e]   36
wə·‘ā·śî·ṯā   36
וְעָשִׂ֤יתָ   36
And you shall make   36
Verb   36
4539 [e]
mā·sāḵ
מָסָךְ֙
a curtain
Noun
6607 [e]
lə·p̄e·ṯaḥ
לְפֶ֣תַח
for the doorway
Noun
  
 

 
 
 168 [e]
hā·’ō·hel,
הָאֹ֔הֶל
of the tent
Noun
  
 

 
 
 8504 [e]
tə·ḵê·leṯ
תְּכֵ֧לֶת
[of] blue
Noun
  
 

 
 
 713 [e]
wə·’ar·gā·mān
וְאַרְגָּמָ֛ן
and purple
Noun
8438 [e]
wə·ṯō·w·la·‘aṯ
וְתוֹלַ֥עַת
and yarns
Noun
  
 

 
 
 8144 [e]
šā·nî
שָׁנִ֖י
scarlet
Noun
8336 [e]
wə·šêš
וְשֵׁ֣שׁ
and linen
Noun
  
 

 
 
 7806 [e]
mā·šə·zār;
מָשְׁזָ֑ר
finely twined
Verb
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֖ה
worked
Noun
  
 
.
 
 
 7551 [e]
rō·qêm.
רֹקֵֽם׃
with needlework
Verb
6213 [e]   37
wə·‘ā·śî·ṯā   37
וְעָשִׂ֣יתָ   37
And you shall make   37
Verb   37
4539 [e]
lam·mā·sāḵ,
לַמָּסָ֗ךְ
for the screen
Noun
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁה֙
five
Noun
5982 [e]
‘am·mū·ḏê
עַמּוּדֵ֣י
pillars
Noun
  
 

 
 
 7848 [e]
šiṭ·ṭîm,
שִׁטִּ֔ים
[of] acacia [wood]
Noun
6823 [e]
wə·ṣip·pî·ṯā
וְצִפִּיתָ֤
and overlay
Verb
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָם֙
them
Acc
  
 
.
 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ,
זָהָ֔ב
with gold
Noun
2053 [e]
wā·wê·hem
וָוֵיהֶ֖ם
their hooks
Noun
  
 

 
 
 2091 [e]
zā·hāḇ;
זָהָ֑ב
[shall be of] gold
Noun
3332 [e]
wə·yā·ṣaq·tā
וְיָצַקְתָּ֣
and you shall cast
Verb
  
lā·hem,
לָהֶ֔ם
for them
Prep
2568 [e]
ḥă·miš·šāh
חֲמִשָּׁ֖ה
five
Noun
134 [e]
’aḏ·nê
אַדְנֵ֥י
sockets
Noun
  
 
.
 
 
 5178 [e]
nə·ḥō·šeṯ.
נְחֹֽשֶׁת׃
of bronze
Noun
  
s
ס
 - 
 
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Exodus 25
Top of Page
Top of Page