Daniel 7
Interlinear Bible
Daniel's Vision of the Four Beasts
8140 [e]   1
biš·naṯ   1
בִּשְׁנַ֣ת   1
year   1
Noun   1
2298 [e]
ḥă·ḏāh,
חֲדָ֗ה
In the first
Adj
1113 [e]
lə·ḇê·lə·šaṣ·ṣar
לְבֵלְאשַׁצַּר֙
of Belshazzar
Noun
4430 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
king
Noun
895 [e]
bā·ḇel,
בָּבֶ֔ל
of Babylon
Noun
1841 [e]
dā·nî·yêl
דָּנִיֵּאל֙
Daniel
Noun
2493 [e]
ḥê·lem
חֵ֣לֶם
a dream
Noun
2370 [e]
ḥă·zāh,
חֲזָ֔ה
had
Verb
2376 [e]
wə·ḥez·wê
וְחֶזְוֵ֥י
and visions
Noun
7217 [e]
rê·šêh
רֵאשֵׁ֖הּ
of his head
Noun
5922 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
  
 

 
 
 4903 [e]
miš·kə·ḇêh;
מִשְׁכְּבֵ֑הּ
his bed
Noun
116 [e]
bê·ḏa·yin
בֵּאדַ֙יִן֙
then
Adv
  
 

 
 
 2493 [e]
ḥel·mā
חֶלְמָ֣א
the dream
Noun
3790 [e]
ḵə·ṯaḇ,
כְתַ֔ב
he wrote
Verb
7217 [e]
rêš
רֵ֥אשׁ
the sum
Noun
4406 [e]
mil·lîn
מִלִּ֖ין
of the matters
Noun
  
 
.
 
 
 560 [e]
’ă·mar.
אֲמַֽר׃
told
Verb
6032 [e]   2
‘ā·nêh   2
עָנֵ֤ה   2
spoke   2
Verb   2
1841 [e]
ḏā·nî·yêl
דָנִיֵּאל֙
Daniel
Noun
  
 

 
 
 560 [e]
wə·’ā·mar,
וְאָמַ֔ר
and said
Verb
2370 [e]
ḥā·zêh
חָזֵ֥ה
I was looking
Verb
1934 [e]
hă·wêṯ
הֲוֵ֛ית
in
Verb
2376 [e]
bə·ḥez·wî
בְּחֶזְוִ֖י
in my vision
Noun
5974 [e]
‘im-
עִם־
by
Prep
  
 

 
 
 3916 [e]
lê·lə·yā;
לֵֽילְיָ֑א
by night
Noun
  
 

 
 
 718 [e]
wa·’ă·rū,
וַאֲר֗וּ
and behold
Inj
703 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּע֙
the four
Noun
7308 [e]
rū·ḥê
רוּחֵ֣י
winds
Noun
8065 [e]
šə·may·yā,
שְׁמַיָּ֔א
of the heaven
Noun
1519 [e]
mə·ḡî·ḥān
מְגִיחָ֖ן
disputed
Verb
3221 [e]
lə·yam·mā
לְיַמָּ֥א
sea
Noun
  
 
.
 
 
 7229 [e]
rab·bā.
רַבָּֽא׃
on the great
Adj
703 [e]   3
wə·’ar·ba‘   3
וְאַרְבַּ֤ע   3
And four   3
Noun   3
2423 [e]
ḥê·wān
חֵיוָן֙
beasts
Noun
7260 [e]
raḇ·rə·ḇān,
רַבְרְבָ֔ן
great
Adj
5559 [e]
sā·lə·qān
סָלְקָ֖ן
came up
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 3221 [e]
yam·mā;
יַמָּ֑א
the sea
Noun
8133 [e]
šā·nə·yān
שָׁנְיָ֖ן
diverse
Verb
1668 [e]

דָּ֥א
one
Pro
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 
.
 
 
 1668 [e]
dā.
דָּֽא׃
another
Pro
6933 [e]   4
qaḏ·mā·yə·ṯā   4
קַדְמָיְתָ֣א   4
The first [was]   4
Adj   4
  
 

 
 
 744 [e]
ḵə·’ar·yêh,
כְאַרְיֵ֔ה
like a lion
Noun
  
 

 
 
 1611 [e]
wə·ḡap·pîn
וְגַפִּ֥ין
and wings
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
until
Prt
5403 [e]
nə·šar
נְשַׁ֖ר
of an eagle
Noun
  
lah;
לַ֑הּ
to
Prep
2370 [e]
ḥā·zêh
חָזֵ֣ה
looking
Verb
1934 [e]
hă·wêṯ
הֲוֵ֡ית
I kept
Verb
5705 [e]
‘aḏ
עַד֩
until
Prep
1768 [e]
dî-
דִּי־
forasmuch
Prt
  
 

 
 
 4804 [e]
mə·rî·ṭū
מְּרִ֨יטוּ
thereof were plucked
Verb
1611 [e]
ḡap·payh
גַפַּ֜יהּ
the wings
Noun
5191 [e]
ū·nə·ṭî·laṯ
וּנְטִ֣ילַת
and it was lifted up
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 772 [e]
’ar·‘ā,
אַרְעָ֗א
the earth
Noun
5922 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Prep
7271 [e]
raḡ·la·yin
רַגְלַ֙יִן֙
the feet
Noun
  
 

 
 
 606 [e]
ke·’ĕ·nāš
כֶּאֱנָ֣שׁ
as a man
Noun
6966 [e]
ho·qî·maṯ,
הֳקִימַ֔ת
made stand
Verb
3825 [e]
ū·lə·ḇaḇ
וּלְבַ֥ב
and heart
Noun
606 [e]
’ĕ·nāš
אֱנָ֖שׁ
of a man
Noun
3052 [e]
yə·hîḇ
יְהִ֥יב
was given
Verb
  
 
.
 
 
   
lah.
לַֽהּ׃
to
Prep
718 [e]   5
wa·’ă·rū   5
וַאֲר֣וּ   5
And behold   5
Inj   5
  
 

 
 
 2423 [e]
ḥê·wāh
חֵיוָה֩
beast
Noun
317 [e]
’ā·ḥo·rî
אָחֳרִ֨י
another
Adj
  
 

 
 
 8578 [e]
ṯin·yā·nāh
תִנְיָנָ֜ה
a second
Adj
1821 [e]
dā·mə·yāh
דָּמְיָ֣ה
like
Verb
  
 

 
 
 1678 [e]
lə·ḏōḇ,
לְדֹ֗ב
to a bear
Noun
  
 

 
 
 7859 [e]
wə·liś·ṭar-
וְלִשְׂטַר־
and side
Noun
2298 [e]
ḥaḏ
חַד֙
itself on one
Adj
6966 [e]
ho·qi·maṯ,
הֳקִמַ֔ת
it raised up
Verb
8532 [e]
ū·ṯə·lāṯ
וּתְלָ֥ת
[it had] and three
Noun
5967 [e]
‘il·‘în
עִלְעִ֛ין
ribs
Noun
6433 [e]
bə·p̄um·mah
בְּפֻמַּ֖הּ
in the mouth
Noun
997 [e]
bên
בֵּ֣ין
of it between
Prep
  
[šin·nay·yah
[שִׁנַּיַּהּ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
8128 [e]
(šin·nah;
(שִׁנַּ֑הּ
the teeth
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
3652 [e]
wə·ḵên
וְכֵן֙
and thus
Adv
560 [e]
’ā·mə·rîn
אָמְרִ֣ין
and they said
Verb
  
lah,
לַ֔הּ
to it
Prep
  
 

 
 
 6966 [e]
qū·mî
ק֥וּמִֽי
Arise
Verb
399 [e]
’ă·ḵu·lî
אֲכֻ֖לִי
devour
Verb
1321 [e]
bə·śar
בְּשַׂ֥ר
flesh
Noun
  
 
.
 
 
 7690 [e]
śag·gî.
שַׂגִּֽיא׃
much
Adj
870 [e]   6
bā·ṯar   6
בָּאתַ֨ר   6
After   6
Noun   6
1836 [e]
də·nāh
דְּנָ֜ה
this
Pro
2370 [e]
ḥā·zêh
חָזֵ֣ה
looking
Verb
1934 [e]
hă·wêṯ,
הֲוֵ֗ית
I kept
Verb
718 [e]
wa·’ă·rū
וַאֲר֤וּ
and see
Inj
  
 

 
 
 317 [e]
’ā·ḥo·rî
אָֽחֳרִי֙
another
Adj
  
 

 
 
 5245 [e]
kin·mar,
כִּנְמַ֔ר
like a leopard
Noun
  
wə·lah
וְלַ֨הּ
 - 
 
1611 [e]
gap·pîn
גַּפִּ֥ין
wings
Noun
703 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֛ע
of it four
Noun
1768 [e]
dî-
דִּי־
of
Prt
  
 

 
 
 5776 [e]
‘ō·wp̄
ע֖וֹף
a birds
Noun
5922 [e]
‘al-
עַל־
that had on
Prep
  
[gab·bay·yah
[גַּבַּיַּהּ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
1355 [e]
(gab·bah;
(גַּבַּ֑הּ
the back
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
703 [e]
wə·’ar·bə·‘āh
וְאַרְבְּעָ֤ה
and had also four
Noun
  
 

 
 
 7217 [e]
rê·šîn
רֵאשִׁין֙
heads
Noun
2423 [e]
lə·ḥê·wə·ṯā,
לְחֵ֣יוְתָ֔א
the beast
Noun
7985 [e]
wə·šā·lə·ṭān
וְשָׁלְטָ֖ן
and dominion
Noun
3052 [e]
yə·hîḇ
יְהִ֥יב
was given
Verb
  
 
.
 
 
   
lah.
לַֽהּ׃
to
Prep
870 [e]   7
bā·ṯar   7
בָּאתַ֣ר   7
After   7
Noun   7
1836 [e]
də·nāh
דְּנָה֩
this
Pro
2370 [e]
ḥā·zêh
חָזֵ֨ה
looking
Verb
1934 [e]
hă·wêṯ
הֲוֵ֜ית
I kept
Verb
  
 

 
 
 2376 [e]
bə·ḥez·wê
בְּחֶזְוֵ֣י
visions
Noun
3916 [e]
lê·lə·yā,
לֵֽילְיָ֗א
in the night
Noun
718 [e]
wa·’ă·rū
וַאֲר֣וּ
and behold
Inj
  
 

 
 
 2423 [e]
ḥê·wāh
חֵיוָ֣ה
beast
Noun
  
[rə·ḇî·‘ā·yāh
[רְבִיעָיָה
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
7244 [e]
(rə·ḇî·‘ā·’āh
(רְֽבִיעָאָ֡ה
a fourth
Adj
  
q)
ק)
 - 
 
1763 [e]
də·ḥî·lāh
דְּחִילָה֩
dreadful
Verb
  
 

 
 
 574 [e]
wə·’ê·mə·ṯā·nî
וְאֵֽימְתָנִ֨י
and terrible
Adj
8624 [e]
wə·ṯaq·qî·p̄ā
וְתַקִּיפָ֜א
and strong
Adj
  
 

 
 
 3493 [e]
yat·tî·rā,
יַתִּ֗ירָא
exceedingly
Adj
  
 
.
 
 
 8128 [e]
wə·šin·na·yin
וְשִׁנַּ֨יִן
and teeth
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
iron
Prt
6523 [e]
p̄ar·zel
פַרְזֶ֥ל
.. .. ..
Noun
  
lah
לַהּ֙
to
Prep
7260 [e]
raḇ·rə·ḇān,
רַבְרְבָ֔ן
it had great
Adj
399 [e]
’ā·ḵə·lāh
אָֽכְלָ֣ה
it devoured
Verb
  
 

 
 
 1855 [e]
ū·mad·dĕ·qāh,
וּמַדֱּקָ֔ה
and broke in pieces
Verb
7606 [e]
ū·šə·’ā·rā
וּשְׁאָרָ֖א
and the residue
Noun
  
[bə·raḡ·lay·yah
[בְּרַגְלַיַּהּ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
7271 [e]
(bə·raḡ·lah
(בְּרַגְלַ֣הּ
with the feet
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
7512 [e]
rā·p̄ə·sāh;
רָפְסָ֑ה
stamped
Verb
1932 [e]
wə·hî
וְהִ֣יא
and it [was]
Pro
8133 [e]
mə·šan·nə·yāh,
מְשַׁנְּיָ֗ה
diverse
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
2423 [e]
ḥê·wā·ṯā
חֵֽיוָתָא֙
the beasts
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
that [were]
Prt
6925 [e]
qā·ḏā·mayh,
קָֽדָמַ֔יהּ
before
Prep
7162 [e]
wə·qar·na·yin
וְקַרְנַ֥יִן
and horns
Noun
6236 [e]
‘ă·śar
עֲשַׂ֖ר
and it had ten
Noun
  
 
.
 
 
   
lah.
לַֽהּ׃
to
Prep
7920 [e]   8
miś·tak·kal   8
מִשְׂתַּכַּ֨ל   8
While I was contemplating   8
Verb   8
1934 [e]
hă·wêṯ
הֲוֵ֜ית
become
Verb
  
 

 
 
 7162 [e]
bə·qar·nay·yā,
בְּקַרְנַיָּ֗א
the horns
Noun
  
 

 
 
 431 [e]
wa·’ă·lū
וַ֠אֲלוּ
and behold
Inj
  
 

 
 
 7162 [e]
qe·ren
קֶ֣רֶן
horn them
Noun
317 [e]
’ā·ḥo·rî
אָחֳרִ֤י
another
Adj
2192 [e]
zə·‘ê·rāh
זְעֵירָה֙
little
Adj
5559 [e]
sil·qāṯ
סִלְקָ֣ת
there came up
Verb
  
[bê·nê·hō·wn
[בֵּינֵיהֹון
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
997 [e]
(bê·nê·hên,
(בֵּֽינֵיהֵ֔ן
among
Prep
  
q)
ק)
 - 
 
8532 [e]
ū·ṯə·lāṯ,
וּתְלָ֗ת
and whom there were three
Noun
4481 [e]
min-
מִן־
before
Prep
7162 [e]
qar·nay·yā
קַרְנַיָּא֙
the horns
Noun
6933 [e]
qaḏ·mā·yā·ṯā,
קַדְמָ֣יָתָ֔א
first
Adj
  
[’eṯ·‘ă·qa·rū
[אֶתְעֲקַרוּ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 6132 [e]
(’eṯ·‘ă·qa·rāh
(אֶתְעֲקַ֖רָה
plucked up by the roots
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
4481 [e]
min-
מִן־
of
Prep
  
[qo·ḏā·may·yah
[קֳדָמַיַּהּ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
6925 [e]
(qo·ḏā·mah;
(קֳדָמַ֑הּ
before
Prep
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 431 [e]
wa·’ă·lū
וַאֲל֨וּ
and behold [were]
Inj
5870 [e]
‘ay·nîn
עַיְנִ֜ין
eyes
Noun
5870 [e]
kə·‘ay·nê
כְּעַיְנֵ֤י
like the eyes
Noun
  
 

 
 
 606 [e]
’ă·nā·šā
אֲנָשָׁא֙
of man
Noun
7162 [e]
bə·qar·nā-
בְּקַרְנָא־
horn
Noun
1668 [e]
ḏā,
דָ֔א
in this
Pro
6433 [e]
ū·p̄um
וּפֻ֖ם
and a mouth
Noun
4449 [e]
mə·mal·lil
מְמַלִּ֥ל
speaking
Verb
  
 
.
 
 
 7260 [e]
raḇ·rə·ḇān.
רַבְרְבָֽן׃
great things
Adj
Daniel's Vision of the Ancient of Days
2370 [e]   9
ḥā·zêh   9
חָזֵ֣ה   9
looking   9
Verb   9
1934 [e]
hă·wêṯ,
הֲוֵ֗ית
I kept
Verb
5705 [e]
‘aḏ
עַ֣ד
until
Prep
1768 [e]

דִּ֤י
that
Prt
3764 [e]
ḵā·rə·sā·wān
כָרְסָוָן֙
the thrones
Noun
  
 

 
 
 7412 [e]
rə·mîw,
רְמִ֔יו
were cast down
Verb
6268 [e]
wə·‘at·tîq
וְעַתִּ֥יק
and the Ancient
Adj
3118 [e]
yō·w·mîn
יוֹמִ֖ין
of days
Noun
  
 

 
 
 3488 [e]
yə·ṯiḇ;
יְתִ֑ב
did sit
Verb
3831 [e]
lə·ḇū·šêh
לְבוּשֵׁ֣הּ ׀
whose garment
Noun
  
 

 
 
 8517 [e]
kiṯ·laḡ
כִּתְלַ֣ג
as snow [was]
Noun
2358 [e]
ḥiw·wār,
חִוָּ֗ר
white
Adj
8177 [e]
ū·śə·‘ar
וּשְׂעַ֤ר
and the hair
Noun
7217 [e]
rê·šêh
רֵאשֵׁהּ֙
of his head
Noun
  
 
.
 
 
 6015 [e]
ka·‘ă·mar
כַּעֲמַ֣ר
wool
Noun
5343 [e]
nə·qê,
נְקֵ֔א
like the pure
Adj
3764 [e]
kā·rə·sə·yêh
כָּרְסְיֵהּ֙
his throne
Noun
  
 

 
 
 7631 [e]
šə·ḇî·ḇîn
שְׁבִיבִ֣ין
flames
Noun
1768 [e]
dî-
דִּי־
the fiery
Prt
5135 [e]
nūr,
נ֔וּר
.. .. ..
Noun
1535 [e]
gal·gil·lō·w·hî
גַּלְגִּלּ֖וֹהִי
his wheels
Noun
5135 [e]
nūr
נ֥וּר
fire
Noun
  
 
.
 
 
 1815 [e]
dā·liq.
דָּלִֽק׃
[as] burning
Verb
5103 [e]   10
nə·har   10
נְהַ֣ר   10
stream   10
Noun   10
1768 [e]
dî-
דִּי־
forasmuch
Prt
5135 [e]
nūr,
נ֗וּר
of fire
Noun
5047 [e]
nā·ḡêḏ
נָגֵ֤ד
issued
Verb
5312 [e]
wə·nā·p̄êq
וְנָפֵק֙
and came forth
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
6925 [e]
qo·ḏā·mō·w·hî,
קֳדָמ֔וֹהִי
before
Prep
506 [e]
’e·lep̄
אֶ֤לֶף
thousand
Noun
  
[’al·p̄a·yim
[אַלְפַיִם
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
506 [e]
(’al·p̄în
(אַלְפִין֙
thousands
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
8120 [e]
yə·šam·mə·šūn·nêh,
יְשַׁמְּשׁוּנֵּ֔הּ
ministered
Verb
7240 [e]
wə·rib·bōw
וְרִבּ֥וֹ
and ten thousand times ten thousand
Noun
  
[rab·bə·wān
[רַבְּוָן
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
7240 [e]
(riḇ·ḇān
(רִבְבָ֖ן
and ten thousand times ten thousand
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
6925 [e]
qā·ḏā·mō·w·hî
קָֽדָמ֣וֹהִי
before
Prep
6966 [e]
yə·qū·mūn;
יְקוּמ֑וּן
stood
Verb
1780 [e]
dî·nā
דִּינָ֥א
the judgment
Noun
  
 

 
 
 3488 [e]
yə·ṯiḇ
יְתִ֖ב
was set
Verb
5609 [e]
wə·sip̄·rîn
וְסִפְרִ֥ין
and the books
Noun
  
 
.
 
 
 6606 [e]
pə·ṯî·ḥū.
פְּתִֽיחוּ׃
were opened
Verb
2370 [e]   11
ḥā·zêh   11
חָזֵ֣ה   11
looking   11
Verb   11
1934 [e]
hă·wêṯ,
הֲוֵ֔ית
I kept
Verb
116 [e]
bê·ḏa·yin,
בֵּאדַ֗יִן
then
Adv
4481 [e]
min-
מִן־
because
Prep
7032 [e]
qāl
קָל֙
the voice
Noun
4406 [e]
mil·lay·yā
מִלַּיָּ֣א
words
Noun
7260 [e]
raḇ·rə·ḇā·ṯā,
רַבְרְבָתָ֔א
of the great
Adj
1768 [e]

דִּ֥י
that
Prt
7162 [e]
qar·nā
קַרְנָ֖א
the horn
Noun
  
 

 
 
 4449 [e]
mə·mal·lĕ·lāh;
מְמַלֱּלָ֑ה
spoke
Verb
2370 [e]
ḥā·zêh
חָזֵ֣ה
looking
Verb
1934 [e]
hă·wêṯ
הֲוֵ֡ית
I kept
Verb
5705 [e]
‘aḏ
עַד֩
[even] until
Prep
1768 [e]

דִּ֨י
that
Prt
  
 

 
 
 6992 [e]
qə·ṭî·laṯ
קְטִילַ֤ת
was slain
Verb
2423 [e]
ḥê·wə·ṯā
חֵֽיוְתָא֙
the beast
Noun
  
 

 
 
 7 [e]
wə·hū·ḇaḏ
וְהוּבַ֣ד
and destroyed
Verb
1655 [e]
giš·mah,
גִּשְׁמַ֔הּ
his body
Noun
3052 [e]
wî·hî·ḇaṯ
וִיהִיבַ֖ת
given
Verb
3346 [e]
lî·qê·ḏaṯ
לִיקֵדַ֥ת
to the burning
Noun
  
 
.
 
 
 785 [e]
’eš·šā.
אֶשָּֽׁא׃
flames
Noun
7606 [e]   12
ū·šə·’ār   12
וּשְׁאָר֙   12
and As concerning the rest   12
Noun   12
  
 

 
 
 2423 [e]
ḥê·wā·ṯā,
חֵֽיוָתָ֔א
of the beasts
Noun
  
 

 
 
 5709 [e]
he‘·dîw
הֶעְדִּ֖יו
taken away
Verb
7985 [e]
šā·lə·ṭā·nə·hō·wn;
שָׁלְטָנְה֑וֹן
they had their dominion
Noun
754 [e]
wə·’ar·ḵāh
וְאַרְכָ֧ה
and were prolonged
Noun
2417 [e]
ḇə·ḥay·yîn
בְחַיִּ֛ין
of life
Adj
3052 [e]
yə·hî·ḇaṯ
יְהִ֥יבַת
were prolonged
Verb
  
lə·hō·wn
לְה֖וֹן
to
Prep
5705 [e]
‘aḏ-
עַד־
for
Prep
2166 [e]
zə·man
זְמַ֥ן
a season
Noun
  
 
.
 
 
 5732 [e]
wə·‘id·dān.
וְעִדָּֽן׃
and time
Noun
2370 [e]   13
ḥā·zêh   13
חָזֵ֤ה   13
looking   13
Verb   13
1934 [e]
hă·wêṯ
הֲוֵית֙
came
Verb
  
 

 
 
 2376 [e]
bə·ḥez·wê
בְּחֶזְוֵ֣י
visions
Noun
3916 [e]
lê·lə·yā,
לֵֽילְיָ֔א
in the night
Noun
  
 

 
 
 718 [e]
wa·’ă·rū
וַאֲרוּ֙
and behold
Inj
5974 [e]
‘im-
עִם־
with
Prep
6050 [e]
‘ă·nā·nê
עֲנָנֵ֣י
the clouds
Noun
  
 

 
 
 8065 [e]
šə·may·yā,
שְׁמַיָּ֔א
of heaven
Noun
1247 [e]
kə·ḇar
כְּבַ֥ר
[one] like the Son
Noun
606 [e]
’ĕ·nāš
אֱנָ֖שׁ
of man
Noun
858 [e]
’ā·ṯêh
אָתֵ֣ה
came
Verb
1934 [e]
hă·wāh;
הֲוָ֑ה
kept
Verb
5705 [e]
wə·‘aḏ-
וְעַד־
and to
Prep
6268 [e]
‘at·tîq
עַתִּ֤יק
the Ancient
Adj
  
 

 
 
 3118 [e]
yō·w·may·yā
יֽוֹמַיָּא֙
of days
Noun
4291 [e]
mə·ṭāh,
מְטָ֔ה
came
Verb
6925 [e]
ū·qə·ḏā·mō·w·hî
וּקְדָמ֖וֹהִי
and before
Prep
  
 
.
 
 
 7127 [e]
haq·rə·ḇū·hî.
הַקְרְבֽוּהִי׃
they brought him near
Verb
     14
wə·lêh   14
וְלֵ֨הּ   14
And   14
    14
3052 [e]
yə·hîḇ
יְהִ֤יב
there was given him
Verb
  
 

 
 
 7985 [e]
šā·lə·ṭān
שָׁלְטָן֙
dominion
Noun
  
 

 
 
 3367 [e]
wî·qār
וִיקָ֣ר
glory
Noun
  
 

 
 
 4437 [e]
ū·mal·ḵū,
וּמַלְכ֔וּ
that a kingdom
Noun
3606 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֣ל
all
Noun
  
 

 
 
 5972 [e]
‘am·may·yā,
עַֽמְמַיָּ֗א
people
Noun
  
 

 
 
 524 [e]
’u·may·yā
אֻמַיָּ֛א
nations
Noun
  
 

 
 
 3961 [e]
wə·liš·šā·nay·yā
וְלִשָּׁנַיָּ֖א
and languages
Noun
  
lêh
לֵ֣הּ
to
Prep
6399 [e]
yip̄·lə·ḥūn;
יִפְלְח֑וּן
should serve
Verb
7985 [e]
šā·lə·ṭā·nêh
שָׁלְטָנֵ֞הּ
his dominion
Noun
  
 

 
 
 7985 [e]
šā·lə·ṭān
שָׁלְטָ֤ן
dominion
Noun
5957 [e]
‘ā·lam
עָלַם֙
[is] an everlasting
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Prt
3809 [e]

לָ֣א
shall
Adv
  
 

 
 
 5709 [e]
ye‘·dêh,
יֶעְדֵּ֔ה
pass away
Verb
4437 [e]
ū·mal·ḵū·ṯêh
וּמַלְכוּתֵ֖הּ
and his kingdom
Noun
1768 [e]
dî-
דִּי־
that
Prt
3809 [e]

לָ֥א
[that] shall
Adv
  
 
.
 
 
 2255 [e]
ṯiṯ·ḥab·bal.
תִתְחַבַּֽל׃
be destroyed
Verb
  

פ
 - 
 
Daniel's Visions Interpreted
3735 [e]   15
’eṯ·kə·rî·yaṯ   15
אֶתְכְּרִיַּ֥ת   15
was grieved   15
Verb   15
7308 [e]
rū·ḥî
רוּחִ֛י
in my spirit
Noun
576 [e]
’ă·nāh
אֲנָ֥ה
I [am]
Pro
1841 [e]
ḏā·nî·yêl
דָנִיֵּ֖אל
Daniel
Noun
1459 [e]
bə·ḡō·w
בְּג֣וֹא
in the middle
Noun
  
 

 
 
 5085 [e]
niḏ·neh;
נִדְנֶ֑ה
[my] of body
Noun
2376 [e]
wə·ḥez·wê
וְחֶזְוֵ֥י
and the visions
Noun
7217 [e]
rê·šî
רֵאשִׁ֖י
of my head
Noun
  
 
.
 
 
 927 [e]
yə·ḇa·hă·lun·na·nî.
יְבַהֲלֻנַּֽנִי׃
troubled
Verb
7127 [e]   16
qir·ḇêṯ,   16
קִרְבֵ֗ת   16
I came near   16
Verb   16
5922 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
2298 [e]
ḥaḏ
חַד֙
one
Adj
4481 [e]
min-
מִן־
of
Prep
  
 

 
 
 6966 [e]
qā·’ă·may·yā,
קָ֣אֲמַיָּ֔א
those who stood by
Verb
3330 [e]
wə·yaṣ·ṣî·ḇā
וְיַצִּיבָ֥א
and him the truth
Adj
1156 [e]
’eḇ·‘ê-
אֶבְעֵֽא־
asked
Verb
4481 [e]
min·nêh
מִנֵּ֖הּ
him
Prep
5922 [e]
‘al-
עַֽל־
of
Prep
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
  
 
.
 
 
 1836 [e]
də·nāh;
דְּנָ֑ה
this
Pro
560 [e]
wa·’ă·mar-
וַאֲמַר־
so he told
Verb
  

לִ֕י
to
Prep
6591 [e]
ū·p̄ə·šar
וּפְשַׁ֥ר
and the interpretation
Noun
4406 [e]
mil·lay·yā
מִלַּיָּ֖א
of these things me
Noun
  
 
.
 
 
 3046 [e]
yə·hō·wḏ·‘in·na·nî.
יְהוֹדְעִנַּֽנִי׃
and made me know
Verb
459 [e]   17
’il·lên   17
אִלֵּין֙   17
These   17
Pro   17
  
 

 
 
 2423 [e]
ḥê·wā·ṯā
חֵיוָתָ֣א
beasts
Noun
7260 [e]
raḇ·rə·ḇā·ṯā,
רַבְרְבָתָ֔א
great
Adj
1768 [e]

דִּ֥י
that
Prt
581 [e]
’in·nîn
אִנִּ֖ין
 - 
Pro
  
 

 
 
 703 [e]
’ar·ba‘;
אַרְבַּ֑ע
are four [are]
Noun
703 [e]
’ar·bə·‘āh
אַרְבְּעָ֥ה
four
Noun
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·ḵîn
מַלְכִ֖ין
kings
Noun
6966 [e]
yə·qū·mūn
יְקוּמ֥וּן
[which] shall arise
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
out of
Prep
  
 
.
 
 
 772 [e]
’ar·‘ā.
אַרְעָֽא׃
the earth
Noun
6902 [e]   18
wî·qab·bə·lūn   18
וִֽיקַבְּלוּן֙   18
shall take   18
Verb   18
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯā,
מַלְכוּתָ֔א
the kingdom
Noun
6922 [e]
qad·dî·šê
קַדִּישֵׁ֖י
But the saints
Adj
5946 [e]
‘el·yō·w·nîn;
עֶלְיוֹנִ֑ין
of the most High
Adj
2631 [e]
wə·yaḥ·sə·nūn
וְיַחְסְנ֤וּן
and possess
Verb
4437 [e]
mal·ḵū·ṯā
מַלְכוּתָא֙
the kingdom
Noun
5705 [e]
‘aḏ-
עַֽד־
for
Prep
  
 

 
 
 5957 [e]
‘ā·lə·mā,
עָ֣לְמָ֔א
ever
Noun
5705 [e]
wə·‘aḏ
וְעַ֖ד
and even for
Prep
5957 [e]
‘ā·lam
עָלַ֥ם
ever
Noun
  
 
.
 
 
 5957 [e]
‘ā·lə·may·yā.
עָלְמַיָּֽא׃
ever
Noun
116 [e]   19
’ĕ·ḏa·yin,   19
אֱדַ֗יִן   19
Then   19
Adv   19
6634 [e]
ṣə·ḇîṯ
צְבִית֙
I would
Verb
3321 [e]
lə·yaṣ·ṣā·ḇā,
לְיַצָּבָ֔א
to know
Verb
5922 [e]
‘al-
עַל־
of
Prep
  
 

 
 
 2423 [e]
ḥê·wə·ṯā
חֵֽיוְתָא֙
the beast
Noun
7244 [e]
rə·ḇî·‘ā·yə·ṯā,
רְבִיעָ֣יְתָ֔א
fourth
Adj
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Prt
1934 [e]
hă·wāṯ
הֲוָ֥ת
was
Verb
8133 [e]
šā·nə·yāh
שָֽׁנְיָ֖ה
diverse
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
[kāl·lə·hō·wn
[כָּלְּהֹון
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
3605 [e]
(kāl·lə·hên;
(כָּלְּהֵ֑ין
all manner
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
  
 

 
 
 1763 [e]
də·ḥî·lāh
דְּחִילָ֣ה
dreadful
Verb
3493 [e]
yat·tî·rāh,
יַתִּ֗ירָה
exceedingly
Adj
  
[šin·nay·yah
[שִׁנַּיַּהּ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
8128 [e]
(šin·nah
(שִׁנַּ֤הּ
whose teeth
Noun
  
q)
ק)
 - 
 
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
of
Prt
  
 

 
 
 6523 [e]
p̄ar·zel
פַרְזֶל֙
[were of] iron
Noun
2953 [e]
wə·ṭip̄·rayh
וְטִפְרַ֣יהּ
and his nails
Noun
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
of
Prt
  
 

 
 
 5174 [e]
nə·ḥāš,
נְחָ֔שׁ
[of] bronze
Noun
  
 

 
 
 399 [e]
’ā·ḵə·lāh
אָֽכְלָ֣ה
[which] devoured
Verb
  
 

 
 
 1855 [e]
mad·dă·qāh,
מַדֲּקָ֔ה
broke in pieces
Verb
7606 [e]
ū·šə·’ā·rā
וּשְׁאָרָ֖א
and the residue
Noun
  
 

 
 
 7271 [e]
bə·raḡ·layh
בְּרַגְלַ֥יהּ
with its feet
Noun
  
 
.
 
 
 7512 [e]
rā·p̄ə·sāh.
רָֽפְסָֽה׃
stamped
Verb
5922 [e]   20
wə·‘al-   20
וְעַל־   20
And of   20
Prep   20
7162 [e]
qar·nay·yā
קַרְנַיָּ֤א
horns
Noun
6236 [e]
‘ă·śar
עֲשַׂר֙
the ten
Noun
1768 [e]

דִּ֣י
that [were]
Prt
  
 

 
 
 7217 [e]
ḇə·rê·šah,
בְרֵאשַׁ֔הּ
in his head
Noun
317 [e]
wə·’ā·ḥo·rî
וְאָחֳרִי֙
and [of] the other
Adj
1768 [e]

דִּ֣י
that
Prt
  
 

 
 
 5559 [e]
sil·qaṯ,
סִלְקַ֔ת
came up
Verb
  
[ū·nə·p̄a·lū
[וּנְפַלוּ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 5308 [e]
(ū·nə·p̄a·lāh
(וּנְפַ֥לָה
fell
Verb
  
q)
ק)
 - 
 
4481 [e]
min-
מִן־
before
Prep
  
[qo·ḏā·may·yah
[קֳדָמַיַּהּ
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
6925 [e]
(qo·ḏā·mah
(קֳדָמַ֖הּ
before
Prep
  
q)
ק)
 - 
 
8532 [e]
tə·lāṯ;
תְּלָ֑ת
whom three
Noun
7162 [e]
wə·qar·nā
וְקַרְנָ֨א
[of] horn
Noun
1797 [e]
ḏik·kên
דִכֵּ֜ן
even that
Pro
  
 

 
 
 5870 [e]
wə·‘ay·nîn
וְעַיְנִ֣ין
had eyes
Noun
  
lah,
לַ֗הּ
to
Prep
6433 [e]
wə·p̄um
וְפֻם֙
that a mouth
Noun
4449 [e]
mə·mal·lil
מְמַלִּ֣ל
spoke
Verb
  
 

 
 
 7260 [e]
raḇ·rə·ḇān,
רַבְרְבָ֔ן
very great things
Adj
2376 [e]
wə·ḥez·wah
וְחֶזְוַ֖הּ
and whose look
Noun
7229 [e]
raḇ
רַ֥ב
more stout
Adj
4481 [e]
min-
מִן־
than
Prep
  
 
.
 
 
 2273 [e]
ḥaḇ·rā·ṯah.
חַבְרָתַֽהּ׃
his fellows
Noun
2370 [e]   21
ḥā·zêh   21
חָזֵ֣ה   21
looking   21
Verb   21
1934 [e]
hă·wêṯ,
הֲוֵ֔ית
I kept
Verb
7162 [e]
wə·qar·nā
וְקַרְנָ֣א
and horn
Noun
1797 [e]
ḏik·kên,
דִכֵּ֔ן
the same
Pro
5648 [e]
‘ā·ḇə·ḏāh
עָבְדָ֥ה
made
Verb
7129 [e]
qə·rāḇ
קְרָ֖ב
war
Noun
5974 [e]
‘im-
עִם־
with
Prep
  
 

 
 
 6922 [e]
qad·dî·šîn;
קַדִּישִׁ֑ין
the saints
Adj
3202 [e]
wə·yā·ḵə·lāh
וְיָכְלָ֖ה
and prevailed
Verb
  
 
.
 
 
   
lə·hō·wn.
לְהֽוֹן׃
to
Prep
5705 [e]   22
‘aḏ   22
עַ֣ד   22
Until   22
Prep   22
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
forasmuch
Prt
  
 

 
 
 858 [e]
’ă·ṯāh,
אֲתָ֗ה
came
Verb
6268 [e]
‘at·tîq
עַתִּיק֙
the Ancient
Adj
3118 [e]
yō·w·may·yā,
יֽוֹמַיָּ֔א
of days
Noun
1780 [e]
wə·ḏî·nā
וְדִינָ֣א
and judgment
Noun
3052 [e]
yə·hiḇ,
יְהִ֔ב
was given
Verb
6922 [e]
lə·qad·dî·šê
לְקַדִּישֵׁ֖י
in favor of the saints
Adj
  
 

 
 
 5946 [e]
‘el·yō·w·nîn;
עֶלְיוֹנִ֑ין
of the most High
Adj
2166 [e]
wə·zim·nā
וְזִמְנָ֣א
and the time
Noun
4291 [e]
mə·ṭāh,
מְטָ֔ה
came
Verb
4437 [e]
ū·mal·ḵū·ṯā
וּמַלְכוּתָ֖א
and the kingdom
Noun
2631 [e]
he·ḥĕ·si·nū
הֶחֱסִ֥נוּ
possessed
Verb
  
 
.
 
 
 6922 [e]
qad·dî·šîn.
קַדִּישִֽׁין׃
that the saints
Adj
3652 [e]   23
kên   23
כֵּן֮   23
Thus   23
Adv   23
  
 

 
 
 560 [e]
’ă·mar
אֲמַר֒
he said
Verb
2423 [e]
ḥê·wə·ṯā
חֵֽיוְתָא֙
the beast
Noun
7244 [e]
rə·ḇî·‘ā·yə·ṯā,
רְבִיעָ֣יְתָ֔א
fourth
Adj
4437 [e]
mal·ḵū
מַלְכ֤וּ
kingdom
Noun
  
[rə·ḇî·‘ā·yā
[רְבִיעָיָא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
7244 [e]
(rə·ḇî·‘ā·’āh
(רְבִיעָאָה֙
the fourth
Adj
  
q)
ק)
 - 
 
1934 [e]
te·hĕ·wê
תֶּהֱוֵ֣א
shall be
Verb
  
 

 
 
 772 [e]
ḇə·’ar·‘ā,
בְאַרְעָ֔א
on the earth
Noun
1768 [e]

דִּ֥י
that
Prt
8133 [e]
ṯiš·nê
תִשְׁנֵ֖א
shall be diverse
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵə·wā·ṯā;
מַלְכְוָתָ֑א
kingdoms
Noun
399 [e]
wə·ṯê·ḵul
וְתֵאכֻל֙
and shall devour
Verb
3606 [e]
kāl-
כָּל־
the whole
Noun
  
 

 
 
 772 [e]
’ar·‘ā,
אַרְעָ֔א
earth
Noun
  
 

 
 
 1759 [e]
ū·ṯə·ḏū·šin·nah
וּתְדוּשִׁנַּ֖הּ
and shall tread it down
Verb
  
 
.
 
 
 1855 [e]
wə·ṯad·də·qin·nah.
וְתַדְּקִנַּֽהּ׃
and break it in pieces
Verb
7162 [e]   24
wə·qar·nay·yā   24
וְקַרְנַיָּ֣א   24
And horns   24
Noun   24
6236 [e]
‘ă·śar,
עֲשַׂ֔ר
the ten
Noun
4481 [e]
min·nah
מִנַּהּ֙
out of
Prep
4437 [e]
mal·ḵū·ṯāh,
מַלְכוּתָ֔ה
this kingdom [are]
Noun
6236 [e]
‘aś·rāh
עַשְׂרָ֥ה
ten
Noun
4430 [e]
mal·ḵîn
מַלְכִ֖ין
kings
Noun
  
 

 
 
 6966 [e]
yə·qu·mūn;
יְקֻמ֑וּן
[that] shall arise
Verb
321 [e]
wə·’ā·ḥo·rān
וְאָחֳרָ֞ן
and another
Adj
6966 [e]
yə·qūm
יְק֣וּם
shall rise
Verb
311 [e]
’a·ḥă·rê·hō·wn,
אַחֲרֵיה֗וֹן
after them
Adv
1932 [e]
wə·hū
וְה֤וּא
and he
Pro
8133 [e]
yiš·nê
יִשְׁנֵא֙
shall be diverse
Verb
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 6933 [e]
qaḏ·mā·yê,
קַדְמָיֵ֔א
the first
Adj
8532 [e]
ū·ṯə·lā·ṯāh
וּתְלָתָ֥ה
and three
Noun
4430 [e]
mal·ḵîn
מַלְכִ֖ין
kings
Noun
  
 
.
 
 
 8214 [e]
yə·haš·pil.
יְהַשְׁפִּֽל׃
he shall subdue
Verb
4406 [e]   25
ū·mil·lîn,   25
וּמִלִּ֗ין   25
[great] words   25
Noun   25
6655 [e]
lə·ṣaḏ
לְצַ֤ד
against
Noun
  
[‘il·lā·yā
[עִלָּיָא
 - 
 
  
ḵ]
כ]
 - 
 
  
 

 
 
 5943 [e]
(‘il·lā·’āh
(עִלָּאָה֙
the most High
Adj
  
q)
ק)
 - 
 
4449 [e]
yə·mal·lil,
יְמַלִּ֔ל
he shall speak
Verb
6922 [e]
ū·lə·qad·dî·šê
וּלְקַדִּישֵׁ֥י
and the saints
Adj
  
 

 
 
 5946 [e]
‘el·yō·w·nîn
עֶלְיוֹנִ֖ין
of the most High
Adj
1080 [e]
yə·ḇal·lê;
יְבַלֵּ֑א
shall wear out
Verb
5452 [e]
wə·yis·bar,
וְיִסְבַּ֗ר
and think
Verb
8133 [e]
lə·haš·nā·yāh
לְהַשְׁנָיָה֙
to make atonement
Verb
2166 [e]
zim·nîn
זִמְנִ֣ין
times
Noun
  
 

 
 
 1882 [e]
wə·ḏāṯ,
וְדָ֔ת
and laws
Noun
3052 [e]
wə·yiṯ·ya·hă·ḇūn
וְיִתְיַהֲב֣וּן
and they shall be given
Verb
3028 [e]
bî·ḏêh,
בִּידֵ֔הּ
into his hand
Noun
5705 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
5732 [e]
‘id·dān
עִדָּ֥ן
a time
Noun
5732 [e]
wə·‘id·dā·nîn
וְעִדָּנִ֖ין
and times
Noun
6387 [e]
ū·p̄ə·laḡ
וּפְלַ֥ג
and the dividing
Noun
  
 
.
 
 
 5732 [e]
‘id·dān.
עִדָּֽן׃
of time
Noun
1780 [e]   26
wə·ḏî·nā   26
וְדִינָ֖א   26
But the judgment   26
Noun   26
  
 

 
 
 3488 [e]
yit·tiḇ;
יִתִּ֑ב
shall sit
Verb
  
 

 
 
 7985 [e]
wə·šā·lə·ṭā·nêh
וְשָׁלְטָנֵ֣הּ
and his dominion
Noun
5709 [e]
yə·ha‘·dō·wn,
יְהַעְדּ֔וֹן
they shall take away
Verb
8046 [e]
lə·haš·mā·ḏāh
לְהַשְׁמָדָ֥ה
to consume
Verb
7 [e]
ū·lə·hō·w·ḇā·ḏāh
וּלְהוֹבָדָ֖ה
and to destroy [it]
Verb
5705 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 
.
 
 
 5491 [e]
sō·w·p̄ā.
סוֹפָֽא׃
the end
Noun
4437 [e]   27
ū·mal·ḵū·ṯāh   27
וּמַלְכוּתָ֨ה   27
and the kingdom   27
Noun   27
  
 

 
 
 7985 [e]
wə·šā·lə·ṭā·nā
וְשָׁלְטָנָ֜א
and dominion
Noun
7238 [e]
ū·rə·ḇū·ṯā,
וּרְבוּתָ֗א
and the greatness
Noun
1768 [e]

דִּ֚י
of
Prt
4437 [e]
mal·ḵə·wāṯ
מַלְכְוָת֙
[all] the kingdoms
Noun
8460 [e]
tə·ḥō·wṯ
תְּח֣וֹת
under
Prep
3606 [e]
kāl-
כָּל־
the whole
Noun
  
 

 
 
 8065 [e]
šə·may·yā,
שְׁמַיָּ֔א
heaven
Noun
3052 [e]
yə·hî·ḇaṯ
יְהִיבַ֕ת
shall be given
Verb
5972 [e]
lə·‘am
לְעַ֖ם
to the people
Noun
6922 [e]
qad·dî·šê
קַדִּישֵׁ֣י
of the saints
Adj
  
 

 
 
 5946 [e]
‘el·yō·w·nîn;
עֶלְיוֹנִ֑ין
of the most High
Adj
4437 [e]
mal·ḵū·ṯêh
מַלְכוּתֵהּ֙
whose kingdom
Noun
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵūṯ
מַלְכ֣וּת
kingdom
Noun
5957 [e]
‘ā·lam,
עָלַ֔ם
[is] an everlasting
Noun
3606 [e]
wə·ḵōl
וְכֹל֙
and all
Noun
7985 [e]
šā·lə·ṭā·nay·yā,
שָׁלְטָ֣נַיָּ֔א
dominions
Noun
  
lêh
לֵ֥הּ
to
Prep
6399 [e]
yip̄·lə·ḥūn
יִפְלְח֖וּן
shall serve
Verb
  
 
.
 
 
 8086 [e]
wə·yiš·tam·mə·‘ūn.
וְיִֽשְׁתַּמְּעֽוּן׃
and obey
Verb
5705 [e]   28
‘aḏ-   28
עַד־   28
At   28
Prep   28
3542 [e]
kāh
כָּ֖ה
At this
Adv
5491 [e]
sō·w·p̄ā
סוֹפָ֣א
[is] the end
Noun
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Prt
  
 
.
 
 
 4406 [e]
mil·lə·ṯā;
מִלְּתָ֑א
the matter
Noun
576 [e]
’ă·nāh
אֲנָ֨ה
As for me
Pro
  
 

 
 
 1841 [e]
ḏā·nî·yêl
דָֽנִיֵּ֜אל
Daniel
Noun
7690 [e]
śag·gî
שַׂגִּ֣יא ׀
much
Adj
7476 [e]
ra‘·yō·w·nay
רַעְיוֹנַ֣י
my cogitations
Noun
927 [e]
yə·ḇa·hă·lun·na·nî,
יְבַהֲלֻנַּ֗נִי
troubled me
Verb
2122 [e]
wə·zî·way
וְזִיוַי֙
and my countenance
Noun
8133 [e]
yiš·tan·nō·wn
יִשְׁתַּנּ֣וֹן
changed
Verb
5922 [e]
‘ă·lay,
עֲלַ֔י
in
Prep
4406 [e]
ū·mil·lə·ṯā
וּמִלְּתָ֖א
and the matter
Noun
3821 [e]
bə·lib·bî
בְּלִבִּ֥י
to myself
Noun
  
 
.
 
 
 5202 [e]
niṭ·rêṯ.
נִטְרֵֽת׃
but I kept
Verb
  

פ
 - 
 
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Daniel 6
Top of Page
Top of Page