Amos 7
Interlinear Bible
The Locusts, Fire, and Plumbline
3541 [e]   1
kōh   1
כֹּ֤ה   1
Thus   1
Adv   1
7200 [e]
hir·’a·nî
הִרְאַ֙נִי֙
showed
Verb
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֣י
has the Lord
Noun
3069 [e]
Yah·weh,
יְהוִ֔ה
GOD
Noun
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּה֙
and behold
Prt
3335 [e]
yō·w·ṣêr
יוֹצֵ֣ר
he formed
Verb
1462 [e]
gō·ḇay,
גֹּבַ֔י
grasshoppers
Noun
8462 [e]
biṯ·ḥil·laṯ
בִּתְחִלַּ֖ת
in the beginning
Noun
5927 [e]
‘ă·lō·wṯ
עֲל֣וֹת
of the shooting up
Verb
  
 

 
 
 3954 [e]
hal·lā·qeš;
הַלָּ֑קֶשׁ
of the latter growth
Noun
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh-
וְהִ֨נֵּה־
and see
Prt
3954 [e]
le·qeš,
לֶ֔קֶשׁ
[it was] the latter growth
Noun
310 [e]
’a·ḥar
אַחַ֖ר
after
Adv
1488 [e]
giz·zê
גִּזֵּ֥י
mowings
Noun
  
 
.
 
 
 4428 [e]
ham·me·leḵ.
הַמֶּֽלֶךְ׃
of the king
Noun
  
 

 
 
 1961 [e]   2
wə·hā·yāh,   2
וְהָיָ֗ה   2
and it came to pass   2
Verb   2
518 [e]
’im-
אִם־
when
Conj
3615 [e]
kil·lāh
כִּלָּה֙
[that] they had finished
Verb
398 [e]
le·’ĕ·ḵō·wl
לֶֽאֱכוֹל֙
of eating
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
6212 [e]
‘ê·śeḇ
עֵ֣שֶׂב
the grass
Noun
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
of the land
Noun
  
 

 
 
 559 [e]
wā·’ō·mar,
וָאֹמַ֗ר
then I said
Verb
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֤י
O Lord
Noun
3068 [e]
Yah·weh
יְהוִה֙
GOD
Noun
  
 

 
 
 5545 [e]
sə·laḥ-
סְֽלַֽח־
forgive
Verb
  
 

 
 
 4994 [e]
nā,
נָ֔א
I beseech you
Inj
4310 [e]

מִ֥י
by whom
Pro
  
 
؟
 
 
 6965 [e]
yā·qūm
יָק֖וּם
shall arise
Verb
3290 [e]
ya·‘ă·qōḇ;
יַֽעֲקֹ֑ב
Jacob
Noun
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
6996 [e]
qā·ṭōn
קָטֹ֖ן
[is] small
Adj
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
he
Pro
5162 [e]   3
ni·ḥam   3
נִחַ֥ם   3
repented   3
Verb   3
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
The LORD
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
  
 

 
 
 2063 [e]
zōṯ;
זֹ֑את
this
Pro
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv
  
 

 
 
 1961 [e]
ṯih·yeh
תִהְיֶ֖ה
do be
Verb
559 [e]
’ā·mar
אָמַ֥ר
said
Verb
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
the LORD
Noun
3541 [e]   4
kōh   4
כֹּ֤ה   4
Thus   4
Adv   4
7200 [e]
hir·’a·nî
הִרְאַ֙נִי֙
showed
Verb
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֣י
has the Lord
Noun
3069 [e]
Yah·weh,
יְהוִ֔ה
GOD
Noun
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֥ה
and behold
Prt
7121 [e]
qō·rê
קֹרֵ֛א
called
Verb
7378 [e]
lā·riḇ
לָרִ֥ב
to contend
Verb
  
 

 
 
 784 [e]
bā·’êš
בָּאֵ֖שׁ
by fire
Noun
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֣י
the Lord
Noun
3069 [e]
Yah·weh;
יְהוִ֑ה
GOD
Noun
398 [e]
wat·tō·ḵal
וַתֹּ֙אכַל֙
and it devoured
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 

 
 
 8415 [e]
tə·hō·wm
תְּה֣וֹם
the deep
Noun
7227 [e]
rab·bāh,
רַבָּ֔ה
great
Adj
398 [e]
wə·’ā·ḵə·lāh
וְאָכְלָ֖ה
and did eat up
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
  
 
.
 
 
 2506 [e]
ha·ḥê·leq.
הַחֵֽלֶק׃
a part
Noun
559 [e]   5
wā·’ō·mar,   5
וָאֹמַ֗ר   5
Then said   5
Verb   5
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֤י
O Lord
Noun
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh
יְהוִה֙
GOD
Noun
  
 

 
 
 2308 [e]
ḥă·ḏal-
חֲדַל־
cease
Verb
  
 

 
 
 4994 [e]
nā,
נָ֔א
I beseech you
Inj
4310 [e]

מִ֥י
by whom
Pro
  
 
؟
 
 
 6965 [e]
yā·qūm
יָק֖וּם
shall arise
Verb
3290 [e]
ya·‘ă·qōḇ;
יַעֲקֹ֑ב
Jacob
Noun
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
6996 [e]
qā·ṭōn
קָטֹ֖ן
[is] small
Adj
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
he
Pro
5162 [e]   6
ni·ḥam   6
נִחַ֥ם   6
repented   6
Verb   6
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
The LORD
Noun
5921 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
  
 

 
 
 2063 [e]
zōṯ;
זֹ֑את
this
Pro
1571 [e]
gam-
גַּם־
also
Adv
1931 [e]

הִיא֙
This
Pro
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv
  
 

 
 
 1961 [e]
ṯih·yeh,
תִֽהְיֶ֔ה
do be
Verb
559 [e]
’ā·mar
אָמַ֖ר
said
Verb
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֥י
the Lord
Noun
  
 
.
 
 
 3069 [e]
Yah·weh.
יְהוִֽה׃
GOD
Noun
  
s
ס
 - 
 
3541 [e]   7
kōh   7
כֹּ֣ה   7
Thus   7
Adv   7
7200 [e]
hir·’a·nî,
הִרְאַ֔נִי
He showed
Verb
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֧ה
and behold
Prt
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֛י
the Lord
Noun
5324 [e]
niṣ·ṣāḇ
נִצָּ֖ב
stood
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
2346 [e]
ḥō·w·maṯ
חוֹמַ֣ת
a wall
Noun
  
 

 
 
 594 [e]
’ă·nāḵ;
אֲנָ֑ךְ
[made] by a plumb line
Noun
3027 [e]
ū·ḇə·yā·ḏōw
וּבְיָד֖וֹ
and in his hand
Noun
  
 
.
 
 
 594 [e]
’ă·nāḵ.
אֲנָֽךְ׃
with a plumb line
Noun
559 [e]   8
way·yō·mer   8
וַיֹּ֨אמֶר   8
And said   8
Verb   8
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֜ה
the LORD
Noun
413 [e]
’ê·lay,
אֵלַ֗י
unto me
Prep
4100 [e]
māh-
מָֽה־
What
Pro
  
 
؟
 
 
 859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֤ה
you
Pro
7200 [e]
rō·’eh
רֹאֶה֙
see me
Verb
  
 

 
 
 5986 [e]
‘ā·mō·ws,
עָמ֔וֹס
Amos
Noun
  
 

 
 
 559 [e]
wā·’ō·mar
וָאֹמַ֖ר
And I said
Verb
  
 
.
 
 
 594 [e]
’ă·nāḵ;
אֲנָ֑ךְ
A plumb line
Noun
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
Then said
Verb
  
 

 
 
 136 [e]
’ă·ḏō·nāy,
אֲדֹנָ֗י
the Lord
Noun
2005 [e]
hin·nî
הִנְנִ֨י
I am about
Adv
7760 [e]
śām
שָׂ֤ם
I will set
Verb
594 [e]
’ă·nāḵ
אֲנָךְ֙
a plumb line
Noun
7130 [e]
bə·qe·reḇ
בְּקֶ֙רֶב֙
In the midst
Noun
5971 [e]
‘am·mî
עַמִּ֣י
of my people
Noun
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
Israel
Noun
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv
3254 [e]
’ō·w·sîp̄
אוֹסִ֥יף
do again
Verb
  
 

 
 
 5750 [e]
‘ō·wḏ
ע֖וֹד
by them any more
Subst
5674 [e]
‘ă·ḇō·wr
עֲב֥וֹר
pass
Verb
  
 
.
 
 
   
lōw.
לֽוֹ׃
to
Prep
  
 

 
 
 8074 [e]   9
wə·nā·šam·mū   9
וְנָשַׁ֙מּוּ֙   9
And shall be desolate   9
Verb   9
1116 [e]
bā·mō·wṯ
בָּמ֣וֹת
the high places
Noun
3446 [e]
yiś·ḥāq,
יִשְׂחָ֔ק
of Isaac
Noun
4720 [e]
ū·miq·də·šê
וּמִקְדְּשֵׁ֥י
and the sanctuaries
Noun
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
Noun
  
 

 
 
 2717 [e]
ye·ḥĕ·rā·ḇū;
יֶחֱרָ֑בוּ
shall be laid waste
Verb
6965 [e]
wə·qam·tî
וְקַמְתִּ֛י
and I will rise
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the house
Noun
3379 [e]
yā·rā·ḇə·‘ām
יָרָבְעָ֖ם
of Jeroboam
Noun
  
 
.
 
 
 2719 [e]
be·ḥā·reḇ.
בֶּחָֽרֶב׃
with the sword
Noun
  

פ
 - 
 
Amaziah Accuses Amos
7971 [e]   10
way·yiš·laḥ,   10
וַיִּשְׁלַ֗ח   10
Then sent   10
Verb   10
558 [e]
’ă·maṣ·yāh
אֲמַצְיָה֙
Amaziah
Noun
3548 [e]
kō·hên
כֹּהֵ֣ן
the priest
Noun
  
bêṯ-
בֵּֽית־
in
Prep
1008 [e]
’êl,
אֵ֔ל
of Bethel
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
3379 [e]
yā·rā·ḇə·‘ām
יָרָבְעָ֥ם
Jeroboam
Noun
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
king
Noun
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
Noun
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Verb
7194 [e]
qā·šar
קָשַׁ֨ר
has conspired
Verb
5921 [e]
‘ā·le·ḵā
עָלֶ֜יךָ
against
Prep
5986 [e]
‘ā·mō·ws,
עָמ֗וֹס
Amos you
Noun
7130 [e]
bə·qe·reḇ
בְּקֶ֙רֶב֙
in the middle
Noun
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֣ית
of the house
Noun
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
Noun
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv
3201 [e]
ṯū·ḵal
תוּכַ֣ל
do .. .. ..
Verb
776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the land
Noun
3557 [e]
lə·hā·ḵîl
לְהָכִ֖יל
to endure
Verb
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
Acc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
Noun
  
 
.
 
 
 1697 [e]
də·ḇā·rāw.
דְּבָרָֽיו׃
his words
Noun
3588 [e]   11
kî-   11
כִּי־   11
for   11
Conj   11
3541 [e]
ḵōh
כֹה֙
Thus
Adv
  
 

 
 
 559 [e]
’ā·mar
אָמַ֣ר
says
Verb
5986 [e]
‘ā·mō·ws,
עָמ֔וֹס
Amos
Noun
  
 

 
 
 2719 [e]
ba·ḥe·reḇ
בַּחֶ֖רֶב
by the sword
Noun
4191 [e]
yā·mūṯ
יָמ֣וּת
shall die
Verb
3379 [e]
yā·rā·ḇə·‘ām;
יָרָבְעָ֑ם
Jeroboam
Noun
3478 [e]
wə·yiś·rā·’êl,
וְיִ֨שְׂרָאֵ֔ל
and Israel
Noun
1540 [e]
gā·lōh
גָּלֹ֥ה
shall surely
Verb
1540 [e]
yiḡ·leh
יִגְלֶ֖ה
be led away captive
Verb
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֥ל
out of
Prep
  
 
.
 
 
 127 [e]
’aḏ·mā·ṯōw.
אַדְמָתֽוֹ׃
their own land
Noun
  
s
ס
 - 
 
559 [e]   12
way·yō·mer   12
וַיֹּ֤אמֶר   12
and said   12
Verb   12
558 [e]
’ă·maṣ·yāh
אֲמַצְיָה֙
Also Amaziah
Noun
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 

 
 
 5986 [e]
‘ā·mō·ws,
עָמ֔וֹס
Amos
Noun
  
 

 
 
 2374 [e]
ḥō·zeh
חֹזֶ֕ה
O you seer
Noun
  
 

 
 
 1980 [e]
lêḵ
לֵ֥ךְ
Go
Verb
1272 [e]
bə·raḥ-
בְּרַח־
flee you away
Verb
  
lə·ḵā
לְךָ֖
to
Prep
413 [e]
’el-
אֶל־
into
Prep
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֣רֶץ
the land
Noun
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh;
יְהוּדָ֑ה
of Judah
Noun
398 [e]
we·’ĕ·ḵāl-
וֶאֱכָל־
and eat
Verb
8033 [e]
šām
שָׁ֣ם
there
Adv
  
 

 
 
 3899 [e]
le·ḥem,
לֶ֔חֶם
bread
Noun
  
 

 
 
 8033 [e]
wə·šām
וְשָׁ֖ם
and there
Adv
  
 
.
 
 
 5012 [e]
tin·nā·ḇê.
תִּנָּבֵֽא׃
prophesy
Verb
     13
ū·ḇêṯ-   13
וּבֵֽית־   13
 -    13
    13
  
 

 
 
 1008 [e]
’êl,
אֵ֔ל
at Bethel
Noun
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv
3254 [e]
ṯō·w·sîp̄
תוֹסִ֥יף
do again
Verb
5750 [e]
‘ō·wḏ
ע֖וֹד
any more
Subst
5012 [e]
lə·hin·nā·ḇê;
לְהִנָּבֵ֑א
But prophesy
Verb
3588 [e]

כִּ֤י
for
Conj
  
 

 
 
 4720 [e]
miq·daš-
מִקְדַּשׁ־
it is a sanctuary
Noun
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֙לֶךְ֙
of the king
Noun
1931 [e]
hū,
ה֔וּא
it
Pro
  
 
.
 
 
 1004 [e]
ū·ḇêṯ
וּבֵ֥ית
[is] and court
Noun
4467 [e]
mam·lā·ḵāh
מַמְלָכָ֖ה
[is] of the king
Noun
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
it
Pro
  
s
ס
[is]
 
6030 [e]   14
way·ya·‘an   14
וַיַּ֤עַן   14
Then answered   14
Verb   14
  
 

 
 
 5986 [e]
‘ā·mō·ws
עָמוֹס֙
Amos
Noun
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
and said
Verb
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
  
 

 
 
 558 [e]
’ă·maṣ·yāh,
אֲמַצְיָ֔ה
Amaziah
Noun
3808 [e]
lō-
לֹא־
no [was]
Adv
  
 

 
 
 5030 [e]
nā·ḇî
נָבִ֣יא
prophet
Noun
595 [e]
’ā·nō·ḵî,
אָנֹ֔כִי
I [am]
Pro
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
neither
Adv
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇen-
בֶן־
son
Noun
5030 [e]
nā·ḇî
נָבִ֖יא
of [was] a prophet
Noun
595 [e]
’ā·nō·ḵî;
אָנֹ֑כִי
I [am]
Pro
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
  
 

 
 
 951 [e]
ḇō·w·qêr
בוֹקֵ֥ר
I am a herdsman
Noun
595 [e]
’ā·nō·ḵî
אָנֹ֖כִי
I [am]
Pro
1103 [e]
ū·ḇō·w·lês
וּבוֹלֵ֥ס
and a gatherer
Verb
  
 

 
 
 8256 [e]
šiq·mîm.
שִׁקְמִֽים׃
of sycamore fruit
Noun
3947 [e]   15
way·yiq·qā·ḥê·nî   15
וַיִּקָּחֵ֣נִי   15
And took   15
Verb   15
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
the LORD me
Noun
310 [e]
mê·’a·ḥă·rê
מֵאַחֲרֵ֖י
as I followed
Adv
  
 

 
 
 6629 [e]
haṣ·ṣōn;
הַצֹּ֑אן
the flock
Noun
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֤אמֶר
and said
Verb
413 [e]
’ê·lay
אֵלַי֙
unto
Prep
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
the Lord
Noun
  
 

 
 
 1980 [e]
lêḵ
לֵ֥ךְ
Go
Verb
5012 [e]
hin·nā·ḇê
הִנָּבֵ֖א
prophesy
Verb
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
5971 [e]
‘am·mî
עַמִּ֥י
my people
Noun
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
Israel
Noun
6258 [e]   16
wə·‘at·tāh   16
וְעַתָּ֖ה   16
Now   16
Adv   16
8085 [e]
šə·ma‘
שְׁמַ֣ע
therefore hear you
Verb
1697 [e]
də·ḇar-
דְּבַר־
the word
Noun
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of the LORD
Noun
859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֣ה
you
Pro
  
 

 
 
 559 [e]
’ō·mêr,
אֹמֵ֗ר
say
Verb
3808 [e]

לֹ֤א
not
Adv
5012 [e]
ṯin·nā·ḇê
תִנָּבֵא֙
do Prophesy
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
Israel
Noun
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
and not
Adv
5197 [e]
ṯaṭ·ṭîp̄
תַטִּ֖יף
do drop
Verb
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
[thy word] the house
Noun
  
 
.
 
 
 3446 [e]
yiś·ḥāq.
יִשְׂחָֽק׃
of Isaac
Noun
3651 [e]   17
lā·ḵên   17
לָכֵ֞ן   17
Therefore   17
Adj   17
3541 [e]
kōh-
כֹּה־
Thus
Adv
559 [e]
’ā·mar
אָמַ֣ר
says
Verb
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
the LORD
Noun
802 [e]
’iš·tə·ḵā
אִשְׁתְּךָ֞
your wife
Noun
  
 

 
 
 5892 [e]
bā·‘îr
בָּעִ֤יר
in the city
Noun
2181 [e]
tiz·neh
תִּזְנֶה֙
shall be a harlot
Verb
1121 [e]
ū·ḇā·ne·ḵā
וּבָנֶ֤יךָ
and your sons
Noun
1323 [e]
ū·ḇə·nō·ṯe·ḵā
וּבְנֹתֶ֙יךָ֙
and your daughers
Noun
  
 

 
 
 2719 [e]
ba·ḥe·reḇ
בַּחֶ֣רֶב
by the sword
Noun
5307 [e]
yip·pō·lū,
יִפֹּ֔לוּ
shall fall
Verb
127 [e]
wə·’aḏ·mā·ṯə·ḵā
וְאַדְמָתְךָ֖
and your land
Noun
  
 

 
 
 2256 [e]
ba·ḥe·ḇel
בַּחֶ֣בֶל
by line
Noun
2505 [e]
tə·ḥul·lāq;
תְּחֻלָּ֑ק
shall be divided
Verb
859 [e]
wə·’at·tāh,
וְאַתָּ֗ה
and you
Pro
5921 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
  
 
.
 
 
 127 [e]
’ă·ḏā·māh
אֲדָמָ֤ה
a land
Noun
2931 [e]
ṭə·mê·’āh
טְמֵאָה֙
polluted
Adj
4191 [e]
tā·mūṯ,
תָּמ֔וּת
shall die
Verb
3478 [e]
wə·yiś·rā·’êl,
וְיִ֨שְׂרָאֵ֔ל
and Israel
Noun
1540 [e]
gā·lōh
גָּלֹ֥ה
shall surely
Verb
1540 [e]
yiḡ·leh
יִגְלֶ֖ה
go into captivity
Verb
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֥ל
forth of
Prep
  
 
.
 
 
 127 [e]
’aḏ·mā·ṯōw.
אַדְמָתֽוֹ׃
his land
Noun
  
s
ס
 - 
 
Interlinear Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries


Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub

Amos 6
Top of Page
Top of Page