5929. עָלֶה (aleh)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 5929. עָלֶה (aleh) — 18 Occurrences

Genesis 3:7
HEB: הֵ֑ם וַֽיִּתְפְּרוּ֙ עֲלֵ֣ה תְאֵנָ֔ה וַיַּעֲשׂ֥וּ
NAS: fig leaves together
KJV: fig leaves together,
INT: themselves sewed leaves fig and made

Genesis 8:11
HEB: עֶ֔רֶב וְהִנֵּ֥ה עֲלֵה־ זַ֖יִת טָרָ֣ף
NAS: olive leaf. So Noah
KJV: [was] an olive leaf pluckt off:
INT: evening and behold leaf olive was a freshly

Leviticus 26:36
HEB: אֹתָ֗ם ק֚וֹל עָלֶ֣ה נִדָּ֔ף וְנָס֧וּ
NAS: of a driven leaf will chase
KJV: of a shaken leaf shall chase
INT: will chase and the sound leaf of a driven will flee

Nehemiah 8:15
HEB: הָהָ֗ר וְהָבִ֙יאוּ֙ עֲלֵי־ זַ֙יִת֙ וַעֲלֵי־
NAS: olive branches and wild
KJV: olive branches, and pine
INT: to the hills and bring branches olive branches

Nehemiah 8:15
HEB: עֲלֵי־ זַ֙יִת֙ וַעֲלֵי־ עֵ֣ץ שֶׁ֔מֶן
NAS: olive branches, myrtle
KJV: and myrtle branches, and palm
INT: branches olive branches trees olive

Nehemiah 8:15
HEB: עֵ֣ץ שֶׁ֔מֶן וַעֲלֵ֤י הֲדַס֙ וַעֲלֵ֣י
NAS: myrtle branches, palm
KJV: and palm branches, and branches
INT: trees olive branches myrtle branches

Nehemiah 8:15
HEB: וַעֲלֵ֤י הֲדַס֙ וַעֲלֵ֣י תְמָרִ֔ים וַעֲלֵ֖י
NAS: palm branches and branches
KJV: branches, and branches of thick
INT: branches myrtle branches palm and branches

Nehemiah 8:15
HEB: וַעֲלֵ֣י תְמָרִ֔ים וַעֲלֵ֖י עֵ֣ץ עָבֹ֑ת
NAS: branches and branches of [other] leafy
INT: branches palm and branches trees of leafy

Job 13:25
HEB: הֶעָלֶ֣ה נִדָּ֣ף תַּעֲר֑וֹץ
NAS: a driven leaf to tremble?
KJV: Wilt thou break a leaf driven to and fro?
INT: leaf A driven cause

Psalm 1:3
HEB: יִתֵּ֬ן בְּעִתּ֗וֹ וְעָלֵ֥הוּ לֹֽא־ יִבּ֑וֹל
NAS: in its season And its leaf does not wither;
KJV: in his season; his leaf also shall not wither;
INT: yields season leaf does not wither

Proverbs 11:28
HEB: ה֣וּא יִפֹּ֑ל וְ֝כֶעָלֶ֗ה צַדִּיקִ֥ים יִפְרָֽחוּ׃
NAS: will flourish like the [green] leaf.
KJV: shall flourish as a branch.
INT: he will fall the leaf the righteous will flourish

Isaiah 1:30
HEB: כְּאֵלָ֖ה נֹבֶ֣לֶת עָלֶ֑הָ וּֽכְגַנָּ֔ה אֲשֶׁר־
NAS: For you will be like an oak whose leaf fades away
KJV: For ye shall be as an oak whose leaf fadeth,
INT: an oak fades leaf A garden after

Isaiah 34:4
HEB: יִבּ֔וֹל כִּנְבֹ֤ל עָלֶה֙ מִגֶּ֔פֶן וּכְנֹבֶ֖לֶת
NAS: away As a leaf withers
KJV: shall fall down, as the leaf falleth off
INT: wither away A leaf the vine withers

Isaiah 64:6
HEB: צִדְקֹתֵ֑ינוּ וַנָּ֤בֶל כֶּֽעָלֶה֙ כֻּלָּ֔נוּ וַעֲוֹנֵ֖נוּ
NAS: of us wither like a leaf, And our iniquities,
KJV: and we all do fade as a leaf; and our iniquities,
INT: our righteous wither A leaf and all and our iniquities

Jeremiah 8:13
HEB: תְּאֵנִ֣ים בַּתְּאֵנָ֗ה וְהֶֽעָלֶה֙ נָבֵ֔ל וָאֶתֵּ֥ן
NAS: on the fig tree, And the leaf will wither;
KJV: on the fig tree, and the leaf shall fade;
INT: figs the fig and the leaf will wither have given

Jeremiah 17:8
HEB: חֹ֔ם וְהָיָ֥ה עָלֵ֖הוּ רַֽעֲנָ֑ן וּבִשְׁנַ֤ת
NAS: comes; But its leaves will be green,
KJV: cometh, but her leaf shall be green;
INT: the heat become leaves will be green A year

Ezekiel 47:12
HEB: לֹא־ יִבּ֨וֹל עָלֵ֜הוּ וְלֹֽא־ יִתֹּ֣ם
NAS: for food. Their leaves will not wither
KJV: for meat, whose leaf shall not fade,
INT: will not wither their leaves will not fail

Ezekiel 47:12
HEB: פִרְיוֹ֙ לְמַֽאֲכָ֔ל וְעָלֵ֖הוּ לִתְרוּפָֽה׃ ס
NAS: will be for food and their leaves for healing.
KJV: thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine.
INT: and their fruit food and their leaves healing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page