3284. יַעֲנָה (yaanah)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3284. יַעֲנָה (yaanah) — 8 Occurrences

Leviticus 11:16
HEB: וְאֵת֙ בַּ֣ת הַֽיַּעֲנָ֔ה וְאֶת־ הַתַּחְמָ֖ס
NAS: and the ostrich and the owl
INT: first and the ostrich and the owl and the sea

Deuteronomy 14:15
HEB: וְאֵת֙ בַּ֣ת הַֽיַּעֲנָ֔ה וְאֶת־ הַתַּחְמָ֖ס
NAS: and the ostrich, the owl,
INT: first and the ostrich the owl the sea

Job 30:29
HEB: וְ֝רֵ֗עַ לִבְנ֥וֹת יַעֲנָֽה׃
INT: companion first owl

Isaiah 13:21
HEB: שָׁם֙ בְּנ֣וֹת יַֽעֲנָ֔ה וּשְׂעִירִ֖ים יְרַקְּדוּ־
NAS: of owls; Ostriches also will live
INT: there first Ostriches and shaggy will frolic

Isaiah 34:13
HEB: חָצִ֖יר לִבְנ֥וֹת יַעֲנָֽה׃
NAS: [And] an abode of ostriches.
INT: an abode first of ostriches

Isaiah 43:20
HEB: תַּנִּ֖ים וּבְנ֣וֹת יַֽעֲנָ֑ה כִּֽי־ נָתַ֨תִּי
NAS: Me, The jackals and the ostriches, Because
INT: the dragons first and the ostriches Because have given

Jeremiah 50:39
HEB: בָ֖הּ בְּנ֣וֹת יַֽעֲנָ֑ה וְלֹֽא־ תֵשֵׁ֥ב
NAS: with the jackals; The ostriches also will live
INT: will live first the ostriches will never be inhabited

Micah 1:8
HEB: וְאֵ֖בֶל כִּבְנ֥וֹת יַעֲנָֽה׃
NAS: And a mourning like the ostriches.
INT: mourning first the ostriches

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page