8323. sarar
Forms and Transliterations
הִשְׂתָּרֵֽר׃ הֵשִׂ֖ירוּ השירו השתרר׃ יָשֹֽׂרוּ׃ יָשֹׂ֑רוּ ישרו ישרו׃ שֹׂרֵ֣ר שרר תִשְׂתָּרֵ֥ר תשתרר hê·śî·rū heSiru hêśîrū hiś·tā·rêr histaRer hiśtārêr śō·rêr soRer śōrêr ṯiś·tā·rêr tistaRer ṯiśtārêr yā·śō·rū yaSoru yāśōrū
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
8322
Top of Page
Top of Page